Svar på kritik

FÖRENINGEN VETENSKAP OCH FOLKBILDNING
- en kritisk granskning

Under senhösten 2003 utgav en "Föreningen Vetenskap och Folkbildning" en liten antologi, "Antroposofi - en kritisk granskning" - med artiklar om olika aspekter av antroposofin. De flesta av artiklarna är hämtade från föreningens tidskrift, där de tidigare publicerats. 

Föreningen, som är en svensk gren av den internationella skeptikerrörelsen, säger sig i sina stadgar ha som mål att "främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat". Stadgarna anger också: "Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.". 

Föreningen ägnar sig särskilt åt att med vad som framställs som vetenskapliga argument bekämpa trovärdigheten i vad många uppfattar som uttryck för en andlig värld och en förståelse av på vilket sätt människan inte bara är en materiell, men också en andlig varelse. 

Till det föreningen ägnat ett särskilt intresse genom åren sen den bildades 1982 hör antroposofin och antroposofiska verksamheter. 

En av artiklarna, "Antroposofins kunskapssyn", är skriven av Sven Ove Hansson, en av de centrala grundarna av föreningen, idag professor vid filosofienheten vid KTH.

En annan av artiklarna, "Antroposofi och ekofascism", är skriven av en Peter Staudenmaier.

Vi vill här hänvisa på några kommentarer till artiklarna.

IS ANTHROPOSOPHY SCIENCE? 
by Sven Ove Hansson, Uppsala
- some comments

Artikeln kommenterar den ursprungliga artikel av Sven Ove Hansson från 1991 som ligger till grund för artikeln i antologin

WHAT IS SCIENCE
Some viewpoints from the perspective of the philosophy of science

"ANTROPOSOFI OCH EKOFASCISM"? 
- Föreningen Vetenskap och Folkbildnings publicering och försvar av en historieförfalskning och en historieförfalskare