Rudolf Steiner


Rudolf Steiner föddes i Kraljevec i det som då var Österrike/Ungern, idag Kroatien. Tidigt flyttade familjen till trakterna av Wien där han växte upp.

Existensen av en översinnlig värld var för honom en realitet redan från barndomen. Frågan om sambandet mellan den sinnliga och den översinnliga verkligheten blev en tematik som han kom att fördjupa sig i under ungdomsåren. Han doktorerade med en kunskapsteoretisk avhandling där han pekade på tänkandets översinnliga karaktär och hur vår verklighetsuppfattning uppstår i mötet mellan sinnesvarseblivningen och den reala idévärlden. Han ansåg att de traditionella åsikterna om kunskapsgränser byggde på tidspräglade fördomar.

I början av 1900-talet fann Rudolf Steiner den bas som möjliggjorde att han kunde offentliggöra resultat från sin forskning inom det översinnliga på ett sätt som motsvarar den moderna naturvetenskapen. Han var övertygad om möjligheten att kunna utveckla en vetenskapsgren som även omfattade en översinnlig verklighet. Resultaten av sådan forskning redogjorde han för i böcker och i en omfattande föredragsverksamhet.

Så småningom kom han att engagera sig på det konstnärliga området och utvecklade nya impulser inom arkitektur, färg, skulptur, talkonst, drama och rörelsekonst (eurytmi).

I Dornach, nära Basel i Schweiz, uppfördes en byggnad, Goetheanum, som gav uttryck åt de olika konstarterna i sin utformning och som skulle utgöra en lämplig inramning till stöd för de olika scenkonsterna.

Efter 1:a världskriget, i en tid av radikala förändringar i samhället, vände sig många till honom för att få praktiska råd inom olika livsområden. Med stort engagemang visade han, hur man mot bakgrund av en andlig forskning, kunde utveckla impulser till nya metoder inom pedagogik, vård av människor med psykiska funktionsnedsättningar, medicin, lantbruk, det sociala livet, ekonomi etc.

Rudolf Steiner var övertygad om att vår materialistiskt orienterade civilisation, trots alla sina stora framsteg på många områden behövde nya utvecklingsimpulser och till detta ändamål ställde han sig till förfogande för människors frågor.