Kalender

Här annonseras arrangemang både för medlemmar och intresserade.

Lokalavdelningar med eget program
Norrköping  |  Stockholm


Retreat - antroposofisk meditation

3 december
Järna

 

Det inre ljuset

En dag under den mörka tiden på året där det ges tid att i lugn och ro fördjupa livsfrågorna.
En dag som handlar om att söka mitt inre centrum för att kunna se mitt liv klarare och att vördnaden är en kraft för att nå dit.

 Alla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - kontakt(at)antroposofi.nu


 


400-årsjubileum

25-27 november
Järna
Kulturhuset i Ytterjärna

Nytt
Fritt inträde till öppningsföredraget!
Fredag kl 16.00.

 

Ny tid, nytt medvetande – Alkemiskt Bröllop

Ett tredagars seminarium om Christian Rosenkreutz väg genom historien ända fram till vår tid och in i framtiden

 

400-års jubileum för utgivandet av Christian Rosenkors Alkemiska Bröllop

I dag, i dag, i dag

är Konungens bröllopsdag

Om Du därtill är född

och utkorad av Gud

skall Du till berget gå

Där, där tre tempel stå,

där skall Du festen skåda…

                    Brudgum och Brud

Så lyder början på den inbjudan Christian Rosenkors fick till bröllopet i berättelsen ”Die Chymische Hochzeit des Christiani Rosencreutz anno 1459” utgiven 1616.

Olika representanter inspirerade av Rosenkorsströmningen kommer under detta tredagars seminarium att utifrån föreläsningar, workshops och konstnärliga uttryck fördjupa sig i denna allegori. Syftet är att närmare undersöka den spännande förvandlingsprocessen där Själen förenar sig med Anden.

Ur innehållet: Ester Ritman, general director vid Bibliotheca Philosophica Hermetica (på engelska). Dramatisk framställning av scener ur Alkemiska Bröllopet. Festbuffé. Susanna Åkerman, idéhistoriker och Ph.D. Washington University som forskat kring drottning Kristina. Göran Fant, med medeltida esoterik som specialområde. Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama. Eurytmi och musikaliska inslag.

Samarrangemang mellan Antroposofiska Sällskapet och Lectorium Rosicrucianum

PROGRAM

Fredag 25/11:

16:00 Inledning/programpresentation av arrangörerna.

FRI ENTRE! (till detta föredrag 16.15)

16:15 Esther Ritman, general director och bibliotekarie vid Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH), Amsterdam berättar om Rosenkorsimpulsen från ett europeiskt historiskt perspektiv, om Robert Fludd med hans illustrationer och om aktuell forskning.
På engelska.

18:00 Paus med kaffe och te

19:00 FÖRESTÄLLNING Urpremiär på Alkemiska Akademins Mysteriespel som utgår från Christian Rosencreutz Alkemiska bröllop. Det mystika dramat levandegör den eviga visdomen om hur Rosen förenas med Korset genom den heliga konsten.

20:30 Festlig buffé


Lördag 26/11:

09:30 Musikalisk upptakt

10:00 Rosenkorset i Norden. Susanna Åkerman, idéhistoriker och Ph.D. Washington University berättar om hur Rosenkorsmanifesten togs emot i 1600-talets Sverige bl. a. belyses hur Johannes Bureus och Friedrich Menius blev berörda av budskapet. Vidare visas att rosenkorsidéer förekommer i Drottning Kristina krets i Rom.

Avslutningsvis presenterar Tommy Westlund, Alkemiska Akademin, Den esoteriska kretsen kring Hertig Karl och dess rosenkorsströmningar.

11:00 Paus med kaffe och te

11:30 Göran Fant, författare, litteraturhistoriker och Waldorflärare.Alkemiskt bröllop som initiationsförlopp – en mysterietradition.

13:00 Lunch

14:00 Lectorium Rosicrucianum - Det Gyllene Rosenkorsets Internationella SkolaChristian Rosenkors – myt, människa – idag, imorgon. Ett seminarium i tre delar med Katharmusik framförd av Guillaume Gerbaud.

15:30 Paus med kaffe och te

16:00 Paneldiskussion

18:00 Kvällsmat

19:00 Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama

 

Söndag 27/11:

9:30 Musikalisk upptaktMusik av Greven av Saint Germain

10:00 Workshops; EurytmiAntroposofiska SällskapetLectorium RosicrucianumKlassiska Rosenkorsets OrdenMisraimförbundetRudolf Steiners mysteriedrama

11:30 Avslutning

12:00 Lunch

 

 

 

PROGRAM
För mer information se separat
program här >
Mer information om
lördagens program här >


ANMÄLAN
Anmäl dig här >


ENKELBILJETTER DRAMA

Bokning av enkelbiljetter till: Scener ur Rudolf Steiners Mysteriedrama, 26/11,
bokar du här >

Enkelbiljetter till: Urpremiär på Alkemiska Akademins Mysteriespel, bokas på
Ticnet >


BETALNING
Förskottsbetala helst seminarieavgiften och måltider till:
pg 5 88 71-5 eller Swish 123 499 13 86, och glöm inte ange "namn" och "ny tid".
( Hotell samt enkelbiljetter till Mysteriespelet och Mysteridramat betalas ej till detta pg ! ) 

 


Stefan Hasler, Goetheanum

25 november
Järna

Kära vänner till eurytmin i Sverige!

Härmed önskar vi alla eurytmister, läkeeurytmister, blivande eurytmister samt vänner till eurytmin i Sverige hjärtligt välkomna, till en gemensam eftermiddag med :

Stefan Hasler,

sektionsledare för ”Redende und Musizierende Künste“, Goetheanum

Fredag 25 november 2016
Kulturhuset i Ytterjärna, Konferensrummet


Program

15.30 Fika och mingel

*

16.00­17.15 Workshop med Stefan Hasler

*

17.30­18.30 Eurytmiarbetet i Sverige

*

19.30 Offentlig föredrag av Stefan Hasler

*

 

Antroposofiska Sällskapet bjuder till ett gemensamt arbete kring eurytmin! Vi får möjlighet att

ta del av Stefan Haslers forskningsarbete kring Eurytmin och ur det aktuella sektionsarbete.

Vi vill även passa på att lyfta fram alla initiativ, projekt och arbeten som görs kring eurytmin i

Sverige idag. Samtliga föreningar, utbildningsinitiativ, konstnärliga projekt får utrymme för en

kort presentation.

Vi hoppas på att så många så möjlig kan delta och bidra till arbetet.

 

Frågor och anmälan av projekpresentationer mejlas till elisabeth(at)antroposofi.nu


Ladda ner affischen här >

 


Bodo von Plato & Johannes Nilo, Goetheanum

18-20 november
Järna

Bodo von Plato besöker som tidigare annonserat Järna i november.

Bodo är född 1958 i Tyskland. Han har studerat historia, filosofi och waldorfpedagogik i Tyskland, Österrike och Frankrike. Arbetat inom socialterapi och som ämneslärare på en waldorfskola i Paris. Varit medgrundare till olika socialt/kulturella projekt i Frankrike. Från 1989 var han med att bygga upp och leda ”Forschungsstelle Kulturimpuls”, Heidelberg.

Sedan 2001 är han styrelsemedlem i Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum Han har publicerat flera skrifter med utvecklingshistoriska och antroposofiska teman.


Fredag 18 november kl 19.00
Föredrag.

Känslan – jagets öra
Estetisk upplevelse som en väg till humanisering och att vara närvarande i en teknifierad värld.
Föredrag på engelska.
Inträde: Fria bidrag!

Lördag 19 november kl 9.30-15.00
Seminariedag, där även Johannes Nilo kommer att medverka. Johannes är ansvarig för biblioteketarkivet vid Goetheanum och konstsamlingen och har arbetet tillsammans med Bodo i flera projekt genom åren. Dagen ägnas åt övningar och samtal kring ”närvaro" och ”estetisk upplevelse”.
Seminarium på engelska/svenska.
Inträde: Fria bidrag!

Söndag 20 november kl 9.30-12.30
Arbete för medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi.
Se separat inbjudan!

 

 

 


Samtal om Antroposofisk Filosofi och Kunskap Utan Gränser

15 november
Stockholm

Tisdagen 15 november kl 19-21
Stockholmskretsen, Antroposofiska Sällskapet, Hagagatan 14, Stockholm


Antroposofiska Sällskapets Stockholmskrets inbjuder, i samverkan med Trialog Tankesmedja, till medlemsafton med samtal om antroposofisk filosofi utifrån boken ”Kunskap Utan Gränser – Antroposofisk och jämförande kunskapsteori” av Pär Granstedt m.fl. (Kosmos förlag 2016). Pär Granstedt, huvudförfattare och redaktör för boken, inleder med en presentation av bokens huvudteman. Dessutom medverkar Agnes Nobel, docent i pedagogik och medförfattare samt Karen Swartz, doktorand vid Åbo Akademi, med ett avhandlingsarbete om antroposofin i Sverige.


Så ser vi fram emot ett spännande samtal omkring Rudolf Steiners antroposofiska filosofi, som utmanade många etablerade föreställningar och paradigm för hundra år sen och inte är mindre utmanande idag.

Som vanligt vid medlemsaftnar är det ingen avgift, men det kommer att finnas möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till omkostnaderna.

Anmäl gärna om ni kommer till kontakt(at)antroposofi.nu

 


Eurytmiföreningen i Stockholm 75 år!

12 november
Stockholm

Sedan början av 1920-talet har eurytmikurser och olika föreställningar givits i Stockholm. Mitt under brinnande krig, 1941, bildas Eurytmiföreningen för att verka för eurytmin i Sverige. (Senare även för talgestaltningen).

Det vill vi fira tillsammans med alla nya och gamla eurytmivänner den 12 november 2016!

Vi får:
- glimtar ur eurytmiföreningens historia
- skapa och ta del av framtidsvisioner
- i workshops, torgpresentationer och föreställning uppleva och glädjas åt eurytmin idag!

VARMT VÄLKOMNA!

Ladda ner
programmet här >

Ladda ner
affischen här >

 

 


Grunddragen i antroposofisk kunskapsteori

29 oktober
Järna

Tredje filosofiseminariet på temat Kundkap Utan Gränser
3. Lördagen den 29 oktober på Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset” kl 10.00 – 13.00

Steiners holistiska monism

Medverkan bl. a. av Gunnar Svensson, professor i filosofi vid Stockholms universitet
En grundtanke hos Steiner var att människans möjlighet att utforska verkligheten inte är begräsad till sinnevärlden. Världen är både andlig och materiell, och den är i sin helhet forskningsbar. Vad innebär detta i realiteten? Hur kan vi utveckla vår förmåga att kunskapa, inte bara med tanken utan också med känslan och viljan. Vad betyder det konstnärliga skapandet och den praktiska hanteringen i kunskapsprocessen. Hur ställer sig detta synsätt i förhållande till vår tids förhärskande vetenskapssyn? Till vår hjälp för att bearbeta dessa frågor frår vi bl.a. Gunnar Svensson, professor i filosofi vid Stockholms universitet, som har ägnat stort intresse åt antroposofisk filosofi.

Seminarieserien om Kunskap Utan Gränser inleddes lördagen 3 september. Då gick vi igenom seminarieseriens hela uppläggning.
Nu kan ni se och höra föredragen från seminariet 3/9 via www.trialogtankesmedja.se.


Detta är det tredje fristående seminariet i den seminarieserie om antroposofisk filosofi som Trialog Tankesmedja genomför i samverkan med Antroposofiska Sällskapen under tre terminer hösten 2016 t.o.m hösten 2017 (se bilaga). Man kan mycket väl delta i enstaka seminarier utan att ha besökt tidigare. Alla föredrag spelas dessutom in (tack vare Daniel Johnson) och kommer att finnas tillgängliga via Trialogs hemsida.


Har ni redan tillgång till boken Kunskap Utan Gränser och vill förbereda er kan ni läsa sid. 21-63, avsnittet Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv

Föredragen vid dessa seminarier är filmas och läggs upp på Trialogs hemsida, så att man kan ta del av dem även om man inte fysiskt kan närvara. Filosofiseminarierna kan följas upp med onlinediskussioner.

Anmäl gärna om du kan komma till det här seminariet till par@trialogtankesmedja.se. Oavsett om du kan komma nu kan du anmäla intresse för diskussionsgruppen.


Vi är tacksamma för ett ekonomiskt bidrag till våra kostnader på 100-200 kr per gång. Du kan sätta in det på förhand på Trialogs plusgiro 687162-8, eller lägga det kontant i en skål i samband med seminariet.

 

Ladda ner programmet här > 

I samverkan mellan Trialog Tankesmedja och Antroposofiska Sällskapet


VIDEO
Här kan du se videoupptagningar från seminarieserien:

INTRODUKTION
Introduktion
Introduktionen till hela serien – Pär Granstedt, ordförande Trialog Tankesmedja

SEMINARIUM 1
Seminarium 1, del 1.
Pär Granstedt: Inledande översikt

Seminarium 1, del 2.
Dick Tibbling: Andlig forskning, vad kan det vara?

Seminarium 1, del 3.
Karen Swartz: Kommentarer och förhållandet mellan antroposofi och den akademiska världen.

SEMINARIUM 2
Seminarium 2, del1.

 

 

 

 

 


Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet

22 oktober
Järna

Höstmöte 22 oktober 2016, 10.00 – 12.30.

Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

Kallelse till Höstmötet postas med höstnumret (nr 3) av Forum Antroposofi.

 


Inspiration och kraft mitt i livet - INSTÄLLT!

21 oktober
Järna

OBS INSTÄLLT!
Nytt datum till våren.

Inspirationsdag om antroposofisk meditation.

Fredag 21 oktober 2016 kl 10 – 16
Kulturhuset i Ytterjärna


Antroposofiskt inspirerad meditation börjar som all meditation i det inre.
Men de existentiella livsfrågorna har även i högsta grad att göra med mitt förhållande till världen och mina medmänniskor.
Genom att öva antroposofisk meditation ser man undan för undan både naturen och människorna i ett nytt ljus.

Att man ser det egna livssammanhanget klarare än förr innebär också att man kan
vända blicken mot hela livet dvs. allt som man varit med om fram tills nu, och se även det i ett större sammanhang.

Och då kan man också lägga märke till hur det sättet att se på livet gör att man får ny inspiration och kraft för att orka med och vara skapande i allt det som möter oss i livet.
Medverkande: Anna Hallström, Mats-Ola Ohlsson, Dick Tibbling m fl

Deltagaravgift: 550 kr
Anmälan senast 14 oktober till Antroposofiska Sällskapets sekretariat.

 


Grunddragen i antroposofisk kunskapsteori

1 oktober
Järna

 

2. Lördagen den 1 oktober på Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset” kl 10.00 – 13.00

 

Andra filosofiseminariet på temat Kundkap Utan Gränser
Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv.


Seminarieserien om Kunskap Utan Gränser inleddes lördagen 3 september. Då gick vi igenom seminarieseriens hela uppläggning.


Vi inleder med en översikt över den det idéhistoriska sammanhang Antroposofin utvecklas i av Pär Granstedt, huvudförfattare och redaktör för Kunskap Utan Gränser. Därefter går Agnes Nobel, docent i pedagogik och bl.a. författare till ”Filosofens knapp”, in på förhållandet mellan vetenskap, konst och religion hos Steiner och andra filosofer. Torsten Lundberg som är läkepedagog, studerar och forskar kring antroposofisk filosofi, och nyligen har lagt fram en uppsats om detta vid Södertörnshögskola, tar upp utvecklingen av fenomenologin och Steiners goetheanism. Efter en paus blir det ett gemensamt samtal som inleds med kommentarer av Karen Swartz som snart lägger fram en doktorsavhandling vid Åbo Akademi som behandlar den svenska antroposofins utveckling de senaste årtiondena, och Dick Tibbling med lång erfarenhet av antroposofiskt arbete inom Antroposofiska Sällskapet, Fria Högskolan för Antroposofi och det läkepedagogiska arbetet.


Tidsprogram:

10.00 Välkomst

10.10 Pär Granstedt – Steiner och debatten om verkligheten

10.35 Agnes Nobel. Idéer om förhållandet mellan vetenskap, konst och religion

11. 00 Torsten Lundberg: Fenomenologi och Goetheanism

11.25 Paus

11.40 Kommentarer av Karen Swartz och Dick Tibbling

12.00 Gemensam diskussion

12.30 ca Avslutning

Har ni redan tillgång till boken Kunskap Utan Gränser och vill förbereda er kan ni läsa sid. 21-63, avsnittet Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv

Föredragen vid dessa seminarier är filmas och läggas upp på Trialogs hemsida, så att man kan ta del av dem även om man inte fysiskt kan närvara. Filosofiseminarierna kan följas upp med onlinediskussioner.
Vi räknar med att föredragen från seminariet 3/9 läggs ut mycket snart, och återkommer med detaljer.


Anmäl gärna om du kan komma till det här seminariet till par(at)trialogtankesmedja.se. Oavsett om du kan komma nu kan du anmäla intresse för diskussionsgruppen.

Vi är tacksamma för ett ekonomiskt bidrag till våra kostnader på 100-200 kr per gång. Du kan sätta in det på förhand på Trialogs plusgiro 687162-8, eller lägga det kontant i en skål i samband med seminariet.

 

Ladda ner programmet här > 

I samverkan mellan Trialog Tankesmedja och Antroposofiska Sällskapet

 

 

 

 


Mikaelimöte

23-25 september
Järna

Samråd i Mikaelitid!
Gäst: Seija Zimmermann, Goetheanum

 

"Människor ser människor"

Under dessa dagar vill vi ta tag i teman som även kommer att vara aktuella i Goetheanum den följande veckan under den stora världskonferensen, där Goetheanum-ledningen har bjudit in människor från hela världen. Idéen är att där skapa ett möte mellan människor som har verkstads-karaktär och som kan föra till en förståelse för vilka steg som kan tas de närmaste åren för att förstärka och konsolidera Antroposofiska sällskapet med dess högskola och sektioner inför 100 år -Antroposofiska sällskapet 2024.


Vi vill även i Sverige fånga upp den här impulsen och skapa ett rum för delaktighet och utbyte kring frågorna om antroposofin, Antroposofiska sällskapet verkligen kan stå i en verksam och fruktbar relation till aktuella samhälls- och kulturfrågor. Alla intresserade är välkomna att delta och vi hoppas att det kan samla många som vill vara med i den här bearbetningen.

Seija Zimmermann från Goetheanum kommer att vara med under de här dagarna. 

 

PROGRAM
Välkommen till samråd och utbyte om antroposofins uppgifter och möjligheter idag. Kan antroposofin och Antroposofiska sällskapets stå i en verksam och fruktbar relation till aktuella samhälls- och kulturfrågor? Alla intresserade är välkomna att delta och vi hoppas att det kan samla många som vill vara med i den här bearbetningen.
Seija Zimmermann från Allmänna Antroposofiska Sällskapets styrelse vid Goetheanum kommer under dagarna att ge olika bidrag. Vi vill ta tag i teman som även kommer att vara aktuella i Goetheanum den följande veckan under den stora världskonferensen människor. Idén är att där skapa ett möte med verkstads-karaktär mellan människor från hela världen. Förhoppningen med det mötet är, att genom samtal komma till en förståelse för vilka steg som kan tas de närmaste åren för att förstärka och konsolidera Antroposofiska sällskapet med dess högskola och sektioner inför 100 år -Antroposofiska sällskapet 2023-24.

Fredag 23 september 19.00 – 21.00

Föredrag med samtal "Dag och nattmedvetande"

Seija Zimmermann (Föredraget på engelska och samtalet på svenska)

 

Lördag 24 september 9.30 - 16.00

Antroposofin och Antroposofiska sällskapet idag –utmaningar och möjligheter!

 

Tre frågorna ställdes till styrelserna i de nordiska antroposofiska sällskapen av några unga deltagare i YIP (Youth Initiative Programme). De kan vara inledning till en dag med spännande samtal! 

 

•  Hur ser vi på framtiden och vilken roll spelar antroposofin i den?

 

•  Var ser vi utmaningarna och möjligheterna i vårt arbete just nu?

 

•  Hur kan vi komma igenom utmaningarna och skapa en framtid tillsammans?

 

Anmäl gärna om du kommer!
Så vi kan boka fika. kontakt@antroposofi.nu, 08-554 302 20


Söndag 25 september 9.30 – 12.00

”Vad betyder Mikaelskolan idag?”

För medlemmar i fria högskolan för Antroposofi. Se separat utskick!

 

 

 


Virginia Sease, Goetheanum

15-18 september
Järna och Stockholm

 

Torsdag 15 september
Under eftermiddagen besök i Uppsala med besök på Carolina Rediviva och möte med medlemmar.

Fredag 16 september
19.00 Offentligt föredrag Stockholm, Hagagatan 14.

”Rudolf Steiner´s Contribution to the Question of Consciousness for Contemporary Life”

Inträde: Fria bidrag!

Lördag 17 september
10.00-17.00 Seminarium, Kulturhuseet i Ytterjärna

Förmiddag 10-12,30 Föredrag ”The Rosicrucian Stream and the Development of Cons-ciousness with Emphasis on the Count St.Germain”, följt av samtal.

Eftermiddag 14-17 Föredrag ”The Question of Reincarnation Today and the Activity of Spiritual Beings”
Även det föredraget följs av samtal.


Musik komponerad av greven av Saint Germain framförs av stråktrio under eftermiddagen. Klara Sternbrink violin, Per-Erik Jonsson violin och Sara Oliverna cello.

Inträde: Fria bidrag!

Söndag 18 september

På förmiddagen ett studiearbete för högskolemedlemmar.

Närmare program kommer senare.


Retreat - antroposofisk meditation

3 september
Järna

 

Inre styrka

Att öppna sig med vördnad för den inre verkligheten är att möta den egna inre kraften.

Med hjälp av den inre kraften kan jag se mitt sammanhang och mina möjligheter.

 Alla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - kontakt(at)antroposofi.nu


 


Grunddragen i antroposofisk kunskapsteori

3 september
Järna

 

Lördagen den 3 september Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset” kl 10.00 – 13.00

Seminarieserien om Kunskap Utan Gränser inleds lördagen 3 september. Då går vi igenom seminarieseriens hela uppläggning.. Så påbörjar vi arbetet med  en inledande översikt över grunddragen i antroposofisk kunskapsteori, den antroposofiska synen på vad kunskap är, hur vi förvärvar den, och vad den betyder för oss och världen. Inledare är Pär Granstedt, huvudförfattare och redaktör för Kunskap Utan Gränser, och Dick Tibbling med lång erfarenhet av antroposofiskt arbete inom Antroposofiska Sällskapet, Fria Högskolan för Antroposofi och det läkepedagogiska arbetet. Han har också skrivit bokens förord. Efter en paus blir det ett gemensamt samtal som inleds med kommentarer av Karen Swartz som snart lägger fram en doktorsavhandling vid Åbo Akademi som behandlar den svenska antroposofins utveckling de senaste årtiondena.

Har ni redan tillgång till boken och vill förbereda er kan ni läsa förorden, sid 7-8 och den inledande översiktensid 9-20.

Föredragen vid dessa seminarier är tänkta att filmas och läggas upp på Trialogs hemsida, så att man kan ta del av dem även om man inte fysiskt kan närvara. Filosofiseminarierna kan följas upp med on-linediskussioner. Den planerade waldorfpedagogiska fortbildningskursen måste tyvärr skjutas upp en tid. Däremot vill vi nu diskutera bildandet av en samtalsgrupp i första hand på nätet om antroposofisk filosofi och dess tillämpning inom bl. a. waldorfpedagogik och läkepedagogik. Vi byter några ord också om detta innan vi skiljs åt den 3/7.

Anmäl gärna om du kan komma till det här seminariet till par(at)trialogtankesmedja.se. Oavsett om du kan komma nu kan du anmäla intresse för diskussionsgruppen.

Vi är tacksamma för ett ekonomiskt bidrag till våra kostnader på 100-200 kr per gång. Du kan sätta in det på förhand på Trialogs plusgiro 687162-8, eller lägga det kontant i en skål i samband med seminariet.

 

Ladda ner programmet här >

 


Människan och planeterna

2-4 september
Järna

Helgkurs med Robert Powell: Eurytmi och föredrag
Kulturhuset, Ytterjärna

Den gudomliga vishetens väg; Sophias väg, leder oss till en ny stjärnvisdom och öppnar upp hemligheterna kring vårt mänskliga vara: vår kropp, som är förbunden med de fyra elementen: jord, vatten, luft och eld; vår själ som väver samman med de sju planeterna och vår ande som står i samband med de tolv djurkretstecknen. Denna vishetens väg levde på medeltiden i den kristna strömning som framförallt kom till uttryck genom Chartres- skolan, med sitt centrum i den berömda katedralen i Chartres: ”När psykologi skulle studeras leddes människans blick till den planetariska världens hemligheter. Då utvidgades människoväsendet från det kroppsliga in i det själsliga till att skåda samhörigheten med världen, från verkandet och vävandet i elementen jord, vatten, luft och eld till det som planeterna gör i människans själsliv i sitt kretsande, i sitt skinande, i sin ljusverkan, i sina hemlighetsfulla fördolda verkningar.”(Rudolf Steiner, Karmiska sammanhang, vol.IV, 4:e föredraget)

Robert Powell har vigt sitt liv åt stjärnevärlden och har en PhD för sitt bidrag till zodiakens historia. Han är en internationellt erkänd föredragshållare och författare. Robert är också utbildad läkeeurytmist och har fokuserat på den kosmiska aspekten av eurytmin. Han är grundare av Choreocosmos School of Cosmic and Sacred Dance och har utvecklat den sakrala och kosmiska eurytmin i önskan att skapa harmoni mellan himmel och jord, mänsklighet och natur. Robert Powell leder Choreocosmos- kurser runt om i världen, framförallt i Europa, Australien och Nordamerika. Han är även medgrundare till Sophia Foundation, en stiftelse tillägnad den gudomligt kvinnliga principen. Under tjugo år har han lett årliga pilgrimsresor till heliga platser runt om i världen. Vid sidan av sin doktorsavhandling History of the Zodiac har Robert skrivit ett stort antal böcker, bla. The Astrological Revolution; Christ and the Maya Calendar ochThe Mystery, Biography & Destiny of Mary Magdalene.

PROGRAM

Fredag
20:00-21:30: Offentligt föredrag: Den kosmiska bakgrunden till det aktuella världsläget

Lördag
09:30-10:45 Eurytmi
11:15-12:30 Planeterna i förbindelse med våra chakran
14:30-15:45 Planetperioder i människans liv
16:15-17:30 Eurytmi
19:30-21:30: ”Jakobs stege”: Själens resa genom planetsfärerna i livet efter döden
- texter av Rudolf Steiner samt pianomusik, speciellt utvald för planetsfärerna.

Söndag
09:30-10:45 Eurytmi
11:15-12:30 Samklang med planeterna
14.00-15.00 Samtal och frågor, samt kort avslutande eurytmi.

Plats: föredrag i Konferensrummet; eurytmi i Stora eurytmisalen
Kostnad: 1200 kr
Enskilda föredrag: 120 kr

Vid flygeln: Sylvia Karpe
Ingen förkunskap krävs. Ta med eurytmiskor eller andra tunna skor samt rörelsevänliga kläder.

Föredragen hålls på engelska med översättning vid behov.

Lunchmöjlighet finns på Kulturhuset

För information kontakta Maria Linden: mariasophia22(at)gmail.com

Anmälan till kursen senast 21 augusti:
kontakt(at)antroposofi.nu

Kursavgift betalas in till Antroposofiska sällskapets plusgirokonto: 5 88 71-5.

Kursen arrangeras av Astronomisk- Matematiska sektionen

Ladda ner programblad här >

 


Retreat - antroposofisk meditation

20 augusti
Järna

 

Tacksamhet och vördnad

Tacksamheten stärker närvaron i nuet och vidgar samtidigt vår blick för det som finns runt oss.
Vördnaden kan bli en väg till det väsentliga i livet så att jag därmed kan se mina verkliga möjligheter.Alla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - kontakt(at)antroposofi.nu

Affisch att ladda ner >

 


Retreat - antroposofisk meditation

13 augusti
Järna

 
Vägen till mig själv

Inre ro är en kraft i människan som man kan finna i meditationen.

Det har att göra med att hitta den sanna inre verkligheten, att möta vem jag i verkligheten är.

Alla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.

Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - kontakt(at)antroposofi.nu

Affisch att ladda ner >

 


Konst och kunskapande

5-7 augusti
Järna

Trialogs sommarkurs:

Konst och kunskapande

Kulturcentrum Järna, fredag 5/8 kl 13 - söndag 7/8 kl 13

Tillsammans med erfarna forskare, konstnärer och pedagoger samtalar vi om och prövar i praktiken konsternas betydelse för kunskapandet. Och hur man kan arbeta med detta inom pedagogik och läkepedagogik.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Fredag 5/8

13.00 Introduktion: Konst och kunskapande i antroposofisk filosofi. Pär Granstedt och Dick Tibbling. Karaktäristiskt för antroposofisk kunskapssyn är att man ser konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelser, liksom praktiskt verkande, som viktiga komplement till den intellektuella förståelsen i kunskapandet. Detta tema bearbetar vi i den här kursen.

14. 00 Föreläsning och samtal: Pedagogik och enheten mellan konst, vetenskap och religion. Agnes Nobel är docent i pedagogik och har bedrivit banbrytande forskning på detta tema, bl.a. presenterat i boken Filosofens Knapp (Carlssons 1991).

15.00 Paus

15.30 Workshop Bilden och bildningen. Ulf Wagner och Marius Gran är konstnärer och konstvetare. I denna workshop bearbetar vi frågan om bildkonstens betydelse i kunskapsprocessen.

17.30 Kvällsmat

19.00 Eurytmiafton med Moving ArtLördag 6/8

9.00 Workshop Musiken i pedagogiken. Lennart Nilo, musiker, kompositör och musikpedagog. Vi arbetar med hur musiken kan hjälpa oss, och inte minst unga, att förstå och förhålla oss till vår omvärld.

10.30 Paus

11.00 Workshop: Eurytmi och dans i skolan . Marianne K. Fors, eurytmist, pedagog och lärarutbildare. Eurytmins och rörelsens betydande för ungdomars utveckling och lärande.

12.30. Lunchpaus

14.00 Workshop: Eurutmi i förskolan. Aurora Granstedt eurytmist, pedagog och lärarutbildare. Eurytmins och dansens betydande för barns utveckling och lärande.

15.30 Workshop: Tal, berättarkonst och drama. Hans Lindmark, Maria eloranta och Bertil Wilson. Hans är talgestaltare, utbildare och dramaturg, och har bl.a. medverkat till uppmärksammade uppsättningar av Rudolf Steiners mysteriedramer. Maria är, waldorflärare, lärarutbildare och lärare i berättarkonst. Bertil är en erfaren waldorfpedagog känd för sitt banbrytande arbete med drama i skolan. Här får vi ta del av deras ganska olika erfarenheter

18.00 Kvällsmat

19.00 Gemensamt samtalSöndag 7/8

9.00 Föreläsning/workshop Konst och specialpedagogik

Kent Holmström, waldorfpedagog med specialpedagogisk kompetens och samtalsterapeut talar om det konstnärliga arbetets betydelse för barn med med särskilda behov, följt av Workshop Konstterapi. Mikaela Stenius låter oss möta konstterapin som specialpedagogisk och terapeutisk metod.

11.00 Kaffe

11 30 Workshop i Läkeeurytmi med tre grupper: Stärkande övningar i vardagen, läkeeurytmi i skolan och reflexernas betydelse för sinnesutvecklingen.

12.30 Avslutande samtal

13.00 ca SlutPraktiskt:

Avgift för hela kursen: 750:- resp. 500:- för pensionärer och studerande.

Avgifter för del av kursen: För- eller eftermiddagspass 200:- resp. 150:- för pensionärer och studerande. Kvällspass 100:- resp. 75:- för pensionärer och studerande.

Lunch kan man inta på kulturhuset/matbygge med vi ordnar med kvällssoppa i Vita Huset till en kostnad på ca 80:-.

Övernattning på hotell Kulturhuset, rabatterat pris: Enkelrum 960:- , dubbelrum1.120. Frukost ingår.

Övernattning på Kulturcentrum Järna, utan lakan eller frukost enkelrum 350:-, dubbelrum 550:-. (Begränsad tillgång till rum. Ju förr du anmäler dig desto bättre.)

Välkommen med anmälan till par(at)trialogtankesmedja.se senast 15/7. Ange om du önskar delta i hela eller en del av kursen och om du önskar övernattning.Ladda ner affisch här >

Trialog Tankesmedja
trialogtankesmedja.se

http://trialogtankesmedja.se/


MYSTERIEDRAMA - SJÄLARNA VAKNAR

26 juni - 1 juli 2016
Järna

26/6-1/7 spelas Rudolf Steiners fjärde mysteriedrama ”Själarna vaknar” under en nordisk sommarvecka på Kulturhuset i Ytterjärna

Människorna i dramat strävar efter inre förvandling. På skolningsvägen till en tidsenlig invigning möter de naturväsen, själskrafter, höga andliga väsen och onda makter.

Lätt fördunklas här den klara inre blicken och ett klart omdöme. Vägen till ett möte med det egna Jagets goda framtidskrafter försvåras. Så förhindras projektet som skall förnya ett företag från grunden för att ge andliga impulser till samtiden.

Ligger orsakerna till det som sker i protagonisternas liv mellan död och ny födelse , eller hittar vi händelsernas rötter bakom stängda tempelportar under en egyptisk invigning?

Här blir det förgångna till bild och öppnar för en framtid som är oviss…


Den 27. Juni kl. 19.00
inleds dramaveckan med tre slutscener ur R .Steiners tredje drama ”Väktaren vid Tröskeln”.

Den 28. Juni kl. 19.00
följer första och andra bilden ur fjärde dramat ”Själarna vaknar”


29. Juni kl. 19.00
tredje till sjätte bilden


30. juni kl. 19.00
sjunde till femtonde bilden.


Anmälan sker med foldertalong eller per tel 08 -554 302 10

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 15 Juni 2016

Läs mer om priser boende mm i programfoldern, som finns att ladda ner här > 


RESA I KATARERNAS LAND

21 maj
Järna, inträde 150:-.
Inbjudan (pdf) >


RETREAT ANTROPOSOFISK MEDITATION

14 maj

Järna

 

Öppna sig för livet

Att se sammanhanget

Att se hur tacksamhet och vördnad visar vägenAlla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.


Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - fax 08-551 506 44 - kontakt(at)antroposofi.nu


Ibrahim Abouleish, SEKEM

4 maj
16 -20 Kulturhuset Ytterjärna


Ibrahim Abouleish, grundare av SEKEM i Egypten besöker Järna


SEKEM, ett socialt företag i Egypten och FN:s 17 globalt hållbara utvecklingsmål


  • Film

  • Föredrag på Engelska

  • Public Interview


Hålls på engelska utan översättning.

Inträde: 200 SEK, (eller mer, överskottet går till Sekem)
Ungdomar upp till 25 gratis. Ingen förbokning, biljetter säljs vid dörren.

Läs mer: sekem.com och sustainabledevelopment.un.org/topics
Hålls på engelska utan översättning.

Arrangeras av:
Antroposofiska Sällskapet
Intarnational Youth Initiative Program (YIP)
SEKEM’s Friends of Scandinavia m.fl.

 Affisch finns att ladda ner här >


Gerald Häfner. Socialvetenskapliga sektionen

21-23 april
Järna

Gerald Häfner. Socialvetenskapliga sektionen, Goetheanum

Torsdag 21 april Stockholm, Hagagatan
19.00 Föredrag:
”Rudolf Steiner och arbetet för att förverkliga tregreningen av den sociala organismen”
På tyska med översättning.
Inträde: 100:-, pens/stud 80:-.

Fredag 22 april Järna, Kulturhuset
Seminarium på förmiddagen samband med Ekobankens stämma.
”Geld, Recht und Demokratie”
Engelska utan översättning.

19.00 Föredrag:
”Teknokrati och demokrati –Vilket Europa?”
Engelska utan översättning.
Inträde: 100:-.

Lördag 23 april Järna, Kulturhuset
10.00-16.30 Seminarium: ”Tregreningen och dagens utmaningar. ”
På tyska med översättning.
Inträde: 300:-.

Delteman blir
•     Tregreningens grundidéer- ”frihet” i kulturlivet, ”jämlikhet” i en rättsstat baserad på alla människors lika värde och rättigheter – hur relevanta är de för dagens utmaningar lokalt
och globalt ”broderskap”/solidaritet i ekonomi och näringsliv,
•     Kulturlivets frihet som en källa för kreativitet – hur främjar vi det?
•     Finanser för ett solidariskt näringsliv samt Företagandets och arbetets roll i en solidarisk ekonomi.

Gerald Häfner inleder varje deltema, vi får kommentarer utifrån svenska erfarenheter och samtalar i grupper och i plenum.


Socialvetenskapliga sektionen, Goetheanum
www.sozial.goetheanum.org

www.facebook.com/sswgoetheanum

 


PARSIFAL OCH GRALEN

16 april

Järna

 

PARSIFAL OCH GRALEN


Parzival 6

Välkomna till den sista gången av vår vandring i Parzivals spår: ”Ankomstens dag”!


Ropet från gralen, det som slutligen, mot lagen, kallar Parzival till gralsborgen innebär mer än en fullbordan av ett individuellt öde. Wolfram låter återkomsten, ankomsten till det egentliga målet (för Parzival och för oss alla), samklinga med en global och en kosmisk dimension.

Det medeltida eposet visar sig överraskande modernt.

Också den här gången talar vi om Wagners Parsifal, särskilt den tredje, avslutande akten. Många har säkert upplevt den aktuella insceneringen på stockholmsoperan med dess nästan chockerande gestaltning av slutscenen så det finns anledning att kommentera denna.

Förvisso är de här sex lördagarna tänkta som en helhet, men också denna lördag är i högsta grad öppet också för dem som inte varit med tidigare. Vår eftermiddag inleds med en kort sammanfattning av det vi kommit fram till.

Det blir naturligtvis också utrymme för frågor och samtal kring temat.


---
Under sex lördagar mellan kl 14 och 17 genomförs seminarier om olika aspekter på Parsifal - människan, myten. Göran Fant föreläser och leder samtalen.

Utgångspunkten är Wolfram von Eschenbachs epos, men också de franska versionerna behandlas liksom Wagners musikdrama.

Genom allt går frågan om vad gralen och mötet med gralen djupast innebär. Och hur vi själva kan uppleva dess hälsobringande kraft.


Följande datum är konferenssalen i Kulturhuset i Ytterjärna reserverad för detta:

3 oktober

14 november

5 december

23 januari

20 februari

16 april

 

Under Parzivalstudiet har det kommit en del frågor i olika ämnen. Här presenteras utförliga svar i två av dessa ämnen:

Svanen i Parzival och Parzival.pdf

Personer i Parzival.pdf

 

 

Välkommen till ett nytt spännande ”studieår”!

SSW/Antroposofiska Sällskapet i Sverige

ÅRSMÖTE

9 april

Årsmöte i Antroposofiska sällskapet
Lördag 9 april, kl 10-16 i Kulturhuset i Ytterjärna

Kallelse postas med medlemstidningen.
Du kan läsa den digitalt här: www.antroposofi.nu/forum
RETREAT ANTROPOSOFISK MEDITATION

2 april

Järna

 

Vägen till mig själv

Att hitta lugnet som samtidigt är en kraft

Att hitta vägen till den den inre verklighetenAlla retreater kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.


Kursledare Anna Hallström

Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer

Anmälan tel 08-554 302 20 - fax 08-551 506 44 - kontakt(at)antroposofi.nu


Föredrag & seminarium - Roland van Vliet

4-6 mars
Järna  (Stockholm 3 mars)

 

 

Järna Fredag  4 mars öppet föredrag:

Katarernas lära, en ny inkarnation av manikeismen

Catharism – a new incarnation of Manicheism

Om Katarerna i medeltidens Frankrike och deras förbindelse till manikeismen. Roland van Vliet berättar om sin seminarieresa till Katarernas land i höst vid Mikaeli (29sept) och om sina tidigare resor dit. Bildvisning från Languedoc. Om gral-borgar i norra Spanien och upptäckandet av ett manikeiskt tempel i Europa och om att öva ”odelad uppmärksamhet” med en meditativ övning. På engelska med svensk översättning.

Kl.19.00–21.00 I Kulturhuset

kostnad 100: - Kr (Föredraget ingår i Seminariet Att skapa ur intet -To create out of nothingness som pågår under helgen)

 

Järna 4-6 mars Seminarium:

Att skapa ur intet -To create out of nothingness

Ett seminarium med tyngdpunkten kring praktiska övningar i den ”odelade uppmärksamheten”. En kurs som är särskilt berikande för lärare, organisationsledare och alla andra som ibland behöver skapa ur intet! Ur innehållet: Att arbeta ur Kristus-impulsen, att finna en meditativ attityd i vardagslivet, att utveckla sinnesnärvaro. En fördjupad förståelse av den manikeiska kristusmeditationen. Att söka en fördjupad förståelse av Golgatamysteriet. Parsifal som representant för medvetenhetssjälens invingningsväg. På engelska med svensk översättning. Seminariet är det första av tre öppna pröva på tillfällen i Manisola-akademin.

Fredag 4 mars: föredrag om Katarerna kl. 19-21 i Kulturhuset (konferensrummet eller Juliarummet )

Lördag 5 mars seminarium 9.30-19.00 Kulturhuset (Juliarummet)

Söndag 6 mars 9.30–13.00

Kostnad: 1000 Kr

För anmälan och mer information: marie.haglund(at)aland.netLadda ner programblad här >

 

 


Norden

Arrangemang från våra nordiska grannländer.


Konferens för Läkepedagogik och Socialterapi

Högskolearbete på Island för medarbetare inom läkepedagogik och socialterapi
2 – 5 juli 2016 på Solheimar/Island


Sedan många år anordnas inom det skandinaviska området, fram för allt i Järna,
men även i Danmark och Norge, konferenser för klassmedlemmar som arbetar inom
läkepedagogik och socialterapi. Konferenserna bärs, liksom de konferenser som
regelbundet anordnas i Dornach, av Konferensen för läkepedagogik och Socialterapi.
Nästa år samverkar bägge initiativen och arrangerar en gemensam konferens, som
äger rum strax efter midsommar på Solheimar/Island.

Ladda ner inbjudan här >

 


Am I Faust?

25-29 juli
Goetheanum

International Youth Summer Conference in Dornach

Under the motto "Am I Faust?", the International Youth Summer Conference will take place from the 25th to the 29th July 2016 at the Goetheanum, in Dornach, Switzerland. (The performance will be in German, simultaneously translated into English and Spanish).
 
“In this poetic work Goethe opens the realm of the questioning human being. His «Faust» is an invitation to travel along this path with him."
(Constanza Kaliks und Stefan Hasler)

 
Hundreds of young people from all over the world will find space for exchange and encounter alongside with the impressive Faust performance of the Goetheanum Stage, lectures and workshops.
 
The conference is directed to school pupils, students and those in training under 35 years old that can participate as a class, a group or individually. 
Recently some foundations made a generous donation that enabled us to reduce the conference fee to only 150 CHF all inclusive (conference fee, performance, accommodation and meals).
Here you find further information about Faust, the Youth Section and the link for registration. And to get tuned in advance two short videos: Am I Faust? Youth Conference and the Trailer of the Faust performance!