Pedagogiska Sektionen

Waldorfskola - kännetecken och kriterier

 

Waldorf-/Steinerskolornas Internationella konferens (HaagerKreis) inom Pedagogiska sektionen av Allmänna Antroposofiska sällskapet i Goetheanum, Dornach har den 14e november 2014 i Harduf, Israel behandlat och godkänt ett dokument gällande waldorfpedagogikens viktigaste kännetecken. Dessa kännetecken är allmängiltigt formulerade och kan kompletteras med landsspecifika karaktäristika för användning i det egna landet. Översättning i motsvarande språk finns tillgänglig. Dessa kännetecken ges ut som en orientering för skolrörelsen i hela världen för att gynna förståelsen av waldorfpedagogiken, och de kompletterar de karaktäristika som utgavs 2009 (se nedan).

Internationellt Forum för Waldorf/Steinerskolor har vid ett
sammanträde den 19-22 november 2009 i Dornach/Schweiz
utarbetat och fastställt waldorfpedagogikens väsentligaste
kännetecken. Dessa kännetecken är grundläggande kriterier
och kan utökas med varje lands nationella särdrag för
användning inom landet. Översättning får göras till varje
språk. Kännetecknen syftar till inspiration och orientering.

Ladda ner dokumentet på:
Svenska: Waldorfskola - kännetecken och kriterier
Engelska: Waldorf School Principles
Tyska: Waldorfschule Kriterien


Du når pedagogiska sektionen här:

Malte Nordling tidochrum(at)gmail.com
Jens Möller jens(at)antroposofi.nu




Sektionsmöten

Söndagar

Kallelser skickas ut inför varje möte. VIll du vara med på denna sändlista skickar du din mailadress till samordnare Malte Nordling.

 

Pädagogische sektion, Goetheanum
Kontaktperson: Dorothee Prange
+41 (0)61 706 43 73 +41 (0)61 706 43 15
fax +41 (0)61 706 44 74
paed.sektion(at)goetheanum.ch   dorothee.prange(at)goetheanum.ch
Adress: Goetheanum Pädagogische Sektion Postfach CH4143 Dornach 1
www.paedagogik-goetheanum.ch    www.goetheanum.org

 

Webbsidor om forskning med inriktning på waldorfpedagogik


För några år sedan lanserades den vetenskapliga tidsskriften RoSE– Research on Steiner Education. Det är den första vetenskapliga tidsskriften som inriktar sig på forskning med anknytning till waldorfpedagogik. Ansvarig utgivare är professor Bo Dahlin. Den ges bara ut digitalt och finns på:
www.rosejourn.com

Där hittar ni angelägna artiklar av Jost Schieren, professor i waldorfpedagogik vid Alanushögskolan i Tyskland (två artiklar här nedan). Han var en av huvudföreläsarna vid 2012 års Lärarmöte.


Läs om nordiskt samarbete kring forskning i waldorf/steinerpedagogik på:
www.norense.net

Det finns fler länkar på Waldorflärarhögskolans webbplats:
www.wlh.se

Dokument

_______________________________________________________

Nyhetsbrev från Pedagogiska sektionen

Nr. 1, januari 2021
Ladda ner nyhetsbrevet HÄR

En litteraturstudie

Vad är en tidsenlig undervisning?
Litteraturstudie av Christoph Wiechert.
Laddas ner här.

 

Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 2014

Dokumentation från waldorflärarmötet 30-31 januari 2014.
Laddas ner här.

Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 2013

Dokumentation från waldorflärarmötet 24-25 januari 2013.
Laddas ner här.

Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 2010

Dokumentation från waldorflärarmötet 28-29 januari 2010.
Laddas ner här.

Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 2009

Dokumentation ifrån waldorflärarmötet 29-30 januari 2009.
Laddas ner här.

Kontakta oss om du vill beställa ett eget ex.