Norrköpingsgruppen
Antropos = människa                      Sofia = visdom

Vad är en människa och vilka är hennes förutsättningar?  Går det att närma sig den frågan från ett såväl vetenskapligt som filosofiskt perspektiv - samtidigt? Är den fria viljan en illusion och var hamnar i sådana fall den fria tanken? Dessa och liknande frågor bearbetas i relation till antroposofiska och pedagogiska idéer och texter. Alla är välkomna och ingen förkunskap krävs. 

 

Norrköpingsgruppen av Antroposofiska Sällskapet har träffats sedan 1913 för att ställa sig frågor om just detta och att söka svar genom den antroposofi som ligger till grund för studiet.

 

Se Norrköpinggruppens program för aktuella aktiviteter och kontaktuppgifter.