ANTROPOSOFI


Den sökande människan

Antroposofi är en kunskapsväg som vill föra det andliga i människan till det andliga i världsalltet”, Rudolf Steiner, 1924.

Ordet ”antroposofi” kommer ur grekiskans antropos -människa och sophia -vishet, men kan också ha innebörden ”medvetenhet om vad det innebär att vara människa”.

Många människor lever idag med existentiella frågeställningar kring livet och döden och om meningen med den egna tillvaron på jorden. Varken den materialistiska världsåskådningen eller traditionella religiösa föreställningar räcker för att tillfredsställa längtan hos många sökande människor av idag. Studiet av antroposofi och en meditativ fördjupning kan leda till konkreta erfarenheter av spirituella dimensioner i människan och i världen. Kunskap om det andliga kan endast uppnås genom andliga metoder.

Den antroposofiska kunskapsvägen har en individuell karaktär som motsvarar den moderna människans behov av frihet och kritiskt tänkande. Den är anti-auktoritär och baseras på den egna omdömeskraften. Den som påbörjar en sådan övningsväg kommer snart att märka en spänning mellan det man är utifrån sina naturliga förutsättningar och det som man strävar efter att bli. Denna erfarenhet är ett uttryck för människans högre jag (självet) som vill växa ut över sina begränsningar och vanemässiga förhållningssätt. Den meditativa övningsvägen innebär inte en verklighetsflykt. Den syftar tvärtom till att stärka människans förmåga att ta itu med verkligheten. Det är först när verkningarna av det inre arbetet kommer andra till del som det visar sitt rätta värde.