Sektionen för samhällsvetenskap

Sektionen ser som sitt uppdrag att utforska och beskriva förutsättningar och lagbundenheter i sociala sammanhang. Hur kan tregreningen av den sociala organismen vara en verksam kraft i samhället och möjliggöra en grund för utveckling till människovärdiga levnadsförhållanden.
Människans tre färdigheter i form av tanke, känsla och viljan att handla kommer till uttryck i samhällets olika områden på ett grundläggande sätt – den fria tanken i kultursfären, känslan av jämställdhet bland jämlikar på det rättsliga området och ett solidariskt förhållningssätt i näringslivets aktiviteter.
Dessa tre samhällsområden kan ses som autonoma, jämbördiga och samverkande och följer olika principer i hur de förvaltas.

Sektionsgruppen träffas en gång i månaden med ett studiearbete samt behandlar och belyser aktuella frågeställningar inom sektionens uppdrag. Årligen möts sektionsmedlemmarna i Norden till ett veckolutsmöte med bl. a offentliga föredrag – kommande möte kommer att äga rum i Järna den 20 – 22 september 2024.

Om du är intresserad av sektionens arbete kan du kontakta
Rüdiger Neuschütz r.neuschutz(at)telia.com
Nina Ljunquist nina.ljungquist(at)gmail.com