Läkepedagogik och socialterapi

För barn med utvecklingshinder av olika slag gav Rudolf Steiner uppslag som har kommit att praktiseras inom den så kallade läkepedagogiken. Utgångspunkten är att alla människor oavsett funktionsstörning har en fullt intakt inre väsenskärna.

Läkepedagogiken syftar till att upprätta en kontakt med detta friska jag för att kunna utveckla ett meningsfullt liv och renodla den unika begåvning varje individ äger. Den läkepedagogiska behandlingen innehåller många olika terapeutiska inslag, där också den yttre miljön har stor betydelse. En anpassad och individualiserad form av waldorfpedagogik utgör den skolmässiga grunden.

I de fall där anpassning till ett vanligt liv i konventionell mening inte är möjlig är intentionen att hitta en optimalt fungerande livssituation.
Socialterapi är detta förhållningssätt tillämpat på vuxna, där arbetslivet står i centrum. Ett individuellt liv i gemenskap i boende, arbete och socialt liv.

Läkepedagogiken utvecklades i Tyskland på 1920-talet och kom till Sverige 1935 då Mikaelgården startade läkepedagogisk verksamhet i Järna. Idag finns 27 läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter i Järna med omnejd. Landet i övrigt har ytterligare cirka sexton verksamheter från Umeå i norr till Vollsjö i söder. Verksamheterna omfattar skolor, dagcenter, terapeutiska bykollektiv, skyddade verkstäder och arbetsgemenskaper av olika slag.

De läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna är spridda över världen och omfattar många hundra verksamheter i ett 40-tal länder.

Läs mer om

Läkepedagogik och socialterapi på portalen: www.antroposofi.info/omsorg/