KALENDARIUM 2022-2024


Lokalavdelningar

Skåne Läs mer  |  Norrköpingsgruppen Läs mer  |  Stockholmskretsen Läs mer


Det kosmiske mennesket

7-14 juli 2024
Järna. Anmälan är öppen!

Det kosmiske mennesket
– Grunnstensmeditasjonens billedskapende kraft

Nordisk Högskolemöte i Järna 7-14 juli, 2024

Vi ser omkring oss i det daglige liv, nært og fjernt og blir stadig minnet på nøden i verden. Man skal ikke løfte blikket mye før lidelse og smerte viser seg i vår orienteringshorisont. Noen velger å flykte inn i en underholdningsverden, andre ønsker å holde seg selv – ikke bli under-holdt – men forståelsesmidlene overfor verden kan virke små.

Sommerens stevne – det tredje i en rekke – ønsker å sette opp et mål, vise frem et potensiale ved å behandle et menneskebilde man ikke så ofte møter i det offentlige liv, men som kanskje kan være med på en oppvurdering av menneskeverdet og utvide horisonten ved å forme et sommermøte under den mektige tittel «Det kosmiske menneske». Åndsvitenskapen bringer store bilder det er mulig bearbeide ved å tenke over i ensomhet og samtale omkring i et fellesskap.
Et hovedelement i vårt stevne vi være et fordypet arbeid omkring Grunnstensmeditasjonen som Rudolf Steiner ga i forbindelse med Julestevnet 1923 / 24.

2024 er på mange måter en kontinuerlig 100-års markering av en rekke bidrag som Rudolf Steiner ga frem til september det året. Og kanskje det mest fremtidsrettede er en fornyelse av mysterievesenet for det moderne mennesket gjennom dannelsen av Mikaelskolen. Vi betrakter Grunnstenen som en slags forskole for Høyskolen; både fordi den ikke er klausulert ved et forpliktende medlemskap, men også fordi den kan oppleves som en kime til den Høyskolen som stadig er i vekst.

Vi vil gjerne kunngjøre dette som en dobbelt invitasjon; for det første en invitasjon til de som er søkende på en meditativ, esoterisk vei; her vil vi gjerne fremholde antroposofiens behandling av de store og små livs-spørsmål. Ukens første dager er helt og holdent viet dette formål gjennom foredrag, samtaler i mindre grupper og arbeidsgrupper med mer praktisk innhold.

Og for det andre ser vi dette som en invitasjon til medlemmer av Høyskolen for Åndsvitenskap ved at de kan føle seg som en slags vertskap med sine erfaringer fra eget liv og møte mennesker som er interessert, men som ennå ikke har tatt et skritt inn i fellesskapet. Derfor håper vi at medlemmene kan forbinde seg med dette initiativ og delta gjennom hele uken, men de siste dager er i tillegg ment kun for disse.

Vi ønsker velkommen til et fellesskapsdannende stevne.
Vennlig hilsen Forberedelseskretsen.

Nytt! Ladda ner uppdaterad inbjudan med program här >

Anmälan till mötet görs med formuläret här>


Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual

3 maj 2024
Järna

Offentligt föredrag (på engelska) Robyggehuset i Järna
Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual av Matthias Rang,
ledare för Naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum
science.goetheanum.org

Även ett föredrag i Stockholm den 4 maj kl 19.
Offentligt föredrag (på engelska)
Cosmology of the Moon av Oliver Conradt,
ledare för Matematisk-astronomiska sektionen vid Goetheanum
mas.goetheanum.org

Bäda föredragen är en del av ett nordiskt arbetsmöte inom Naturvetenskapliga- och Matematisk-astronomiska sektionerna i Järna 2-5 maj.
Ladda ner progammet för mötet HÄR


Årsmöte och föredrag

20 april 2024
Järna

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse postas med medlemstidningen Forum Antroposofi Nr., 1, 2024.

Michael Debus håller föredrag 19 och 20 april i Robygge.

Se nedan.


Föredrag ”Vår apokalyptiska tid” & ”Antroposofins väsen”

19-20 april 2024
Järna

Michael Debus besöker Järna
Mellan åren 2011 till 2020 har Michael Debus gett många introducerande bidrag i samband med uppvisningar av Rudolf Steiners mysteriedramer i Järna. De fyra dramer berättar om en grupp människor som bildar en ödesgemenskap från närtid tillbaka till medeltid och till en avgörande egyptisk invigning. Michael Debus öppnade de ofta komplicerade sammanhangen i dramerna helt verklighetsnära och kunde visa för oss hur historia vävs in i enskilda människors ödesrelationer.


Under sitt korta besök kommer Michael Debus att tala om:
19 april
kl 16:30 ”Vår apokalyptiska tid”
Och dagen därpå
20 april
kl. 10:30-12:00  ”Antroposofins väsen”

inför antroposofiska sällskapets årsmöte samma dag.

Båda föredragen hålls på tyska med översättning av Jürgen Vater och äger rum i Robygge.
Inträde: 100:- för ett föredrag eller 100:- för båda!


Varmt välkomna!

Det bifogas här några bidrag av vänner som minns vårt projekt med mysteriedramerna:

”Genom arbetet med mysteriedramerna har jag börjat ana vad det betyder för mig och för världen att skapa ordning i mänskliga relationer. Vägen har gått genom att få vara delaktig i ett allkonstverk. Jag blir inspirerat av ORDET, RÖRELSER, FÄRG, LJUS, MUSIK och all mänsklig strävan.” Lilly-Ann Stoltz

”För mig har dramaövningarna inneburit att jag äntligen blev insatt i dramernas handling. Det hade inte varit möjligt annars. För mig har det varit en stor förmån att få framföra Astrid. Det har varit betydelsefullt och givande att få delta i detta projekt som till stor del byggde på fria insatser. Många människor skänkte in en del av sina överskottskrafter. Det kan man kalla en impuls i Mikaels anda.
Jag menar att det är den typen av verksamhet som vi och världen behöver.” Anna-Lena Widén


"Resa i Rudolf Steiners fotspår" 2024

2024
Donji Kraljevec, Wien, Weimar, Berlin mm

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”, 8:e resan 2024
Kontakt: Lennart Nilo, mejl
Anmäl dig före 14 april 2024!

Resan äger rum från måndag 7:e oktober till tisdag den 15 oktober 2024

Läs mer: Ladda ner inbjudan med reseprogram här!


Den osynliga människan inom oss

16 & 17 mars 2024
Järna

I sitt föredrag, ”Den osynliga människan inom oss”, som hölls i Dornach den 11 februari 1923, berättar Steiner att när vi ser på människan finns det tydligt två varelser. Den ena människan, den fysiska, kan vi se med blotta ögat, medan den andra är osynlig och verkar in i vår kropp utifrån.   Både den synliga och den osynliga människan har fyra väsensled. Den fysiska människan har jag, astralkropp, eterkropp och fysisk kropp; den osynliga människan har jag-organisation, astral organisation, eterisk organisation och fysisk organisation. Det har Steiner visat i föredraget med hjälp av rutor som han ritade på tavlan. Därför kallas föreläsningen ”Låda-föredraget”. Dessa lådor överlappar varandra i olika grad. Jag och jag-organisation överlappar inte varandra, astralkropp och astralorganisation överlappar lite, eterkropp och eterorganisation något mer och fysisk kropp och fysisk organisation överlappar varandra fullständigt. Här verkar alltså det andliga och den osynliga människan starkast in i det fysiska. Dessa rutor visar också vår medvetenhetsnivå i de olika jag-strömmarna, som de också kallas.
   För cirka 10 år sedan höll läkaren inom antroposofisk medicin Kathrin Studer-Senn en kurs i Dornach för språkformare. Hon föreläste om den osynliga människan i oss och lärde oss de övningar som hon själv har tagit fram utifrån Rudolf Steiners föredrag. En dag efter en lång tids sjukdom upplevde hon hur hon kunde påverka sin eterkropp genom att utföra en utvidgande rörelse inifrån kroppen ut mot kroppens periferi. Efter den erfarenheten utvecklade hon övningen ytterligare, så att den hjälper oss att harmonisera de nedbrytande och de uppbyggande krafterna i oss.  Idag verkar de nedbrytande krafterna starkast hos de flesta och övningarna verkar så att de uppbyggande krafterna blir mer aktiva genom övningen. Övningen kan vara ett verktyg för att förebygga och förbättra ett antal fysiska eller psykiska utmaningar.
   Matruska-övningen har fått sitt namn efter den ryska matruska-dockan som de flesta kallar för babushka-dockan. Matrushka betyder mamma och har barnen inom sig. Genom att utföra övningen, som kan göras på flera olika sätt, utfyller och förbinder man sig med sin kropp imaginativt och efter hand känns den rund som Matruska-dockans rundhet. Eurytmi, som vi också har på kursen, kommer att hjälpa oss att beliva vårt arbete.

Med vänliga hälsningar och på återseende Dorthe Rosendahl!
 

Boken av Kathrin Studer-Senn kan köpas på danska under kursen.
"The Invisible Man in Us - Studies and Exercises" eller köpas på kursen. Den finns som e-bok på engelska och på tyska som fysisk bok via Amazon eller Buchhandlung am Goetheanum.

Anmälan innan 8 mars 2024
till Bernt Nensén: bernt.nensen(at)gmail.com

Möjligheter för övernattning:

Vandrarhem vid Rudolf Steinerseminariet, vandrarhem(at)ytterjarnahotell.se
Håknäs vandrarhem i Järna, tel 0046 (0) 8 55150221

Kursen kommer att äga rum i Robyggehusets tidigare matsal.
Tid lördag 9.30 - 17.30 - Söndag 9.30 - 17.00.
Förfriskningar på morgon och eftermiddag ingår i priset. Resten av maten sköter du själv.
Du kan köpa mat i Kulturhusets restaurang/café.

Kursavgift: Ordinarie pris: 1500 kr. - Betalning kontant.
Sänkt pris för t.ex. pensionärer: 1 200 kr.
Pris för studenter: 1000 kr.

Ladda ner programmet här >

Arr: Medlemsinitiativ av Jonna Vad


Fria Högskolan för Antroposofi 100 år

8 februari 2024
Järna

Kära vänner till Antroposofin – sällskaps- och högskolemedlemmar, men också icke medlemmar som kanske vill orientera sig!

Under året 2024 har en grupp klassförmedlare inom Fria Högskolan tagit initiativet att genomföra samtliga 19 klasstimmar på samma datum som Rudolf Steiner gav dem året 1924.
Se närmare det vi annonserat via utskick och senast i Forum nr 4 2023 och som också bifogas denna inbjudan.

Vi gör detta för att uppmärksamma att Fria Högskolan med dess Första klass i år har existerat i 100 år och vill på detta sätt försöka ge en förnyad impuls in i framtiden.

.

En vecka innan klassens första timma genomförs den 15 februari i år vill vi offentligt öppna hela initiativet och samtidigt presentera oss:


PROGRAM

Torsdag 8 februari 2024 kl 18.30 i Robyggesalen i Järna


Välkomstord – Inger Hedelin och Rembert Biemond

Grundstenen: del 1 – 3 läses - Annie Meijer

Sedan 7 korta inlägg:

- Från branden till Grundstenen     Inger Hedelin
- Högskolans strävan att bilda en själ i
  Antroposofiska Sällskapets organism        Göran Nilo
- Vägen från Antroposofiska Sällskapet till Högskolan    Botvid Aquillon
- Tanken med sektionerna     Thomas Andersson
- Om Rudolf Steiners invigning    Ursula Flatters
- Fria Högskolan som gemenskap    Lars Kjellenberg
- 100 år Högskola     Rembert Biemond

Avslutning: Grundstenens 4:e del – Annie Meijer


Vi känner stor entusiasm inför att genomföra detta projekt
och ser fram emot ert deltagande!

Varmt välkomna!

Inger Hedelin, Rembert Biemond, Botvid Aquillon, Thomas Andersson
Ursula Flatters, Lars Kjellenberg, Per-Erik Jonsson och Göran Nilo

 Gerald Häfner besöker Järna

10 januari 2024
Järna, Robygge

Ett kort möte för medlemmar i sektionssamråd och klassförmedlare inom Fria Högskolan för Antroposofi:
I samband med Gerald Häfners korta besök i Järna denna vecka, har vi möjlighet till ett gruppsamtal med Gerald H onsdag den 10;e kl 19 i Robyggesalen i Ytterjärna i frågor med tema som berör arbetet inom högskolan och sektionerna samt nödvändigheten av en förnyelse i arbetet med sällskapsimpulsen.

Gerald Häfner är koordinator i socialvetenskapliga sektionen i Goetheanum och tar aktivt del i Sällskapets inre utvecklingsarbete.
Läs mer på: social.goetheanum.ch


100 års-firande av Antroposofiska Sällskapet

6-7 januari 2024
Järna, Kulturhuset i Ytterjärna

Sällskapet kommer att fira 100-år av antroposofiska sällskapet 6-7.1 2024
Det uppmärksammas vid många tillfällen under 2024.

Köket vill förbereda maten till alla. Förboka måltider snarast på kontakt(at)antroposofi.nu!
Ladda ner programmet HÄR

Lördag 6 januari
13.00
Eurytmi
Välkomsttal, ordförande Janne Silvasti
13.45-14.30
Grundstenen
Göran Nilo, Dick Tibbling
14.30-15.00
Kaffe
15.00-15.15
Gemensam aktivitet
15.15-15.55
Läkepedagogiken idag och utmaningar i framtiden, Christian Texier med panelsamtal
16.00-16.50
Waldorfpedagogik idag och i framtiden, Maria Eloranta med panelsamtal
17.00-18.00
Lantbruk idag och utmaningar i framtiden, Lars Kjellenberg med panelsamtal
Moderator Jens Möller
18.00-19.30 Måltid
19.30
kvällsprogram på scenen
Eurytmi
Musik

Söndag 7 januari
På söndag den 7.1 kl. 10.00- 12.30 samtal om Antroposofiska sällskapets framtid och andra teman som presenteras under lördagen.
Fria initiativ 13.30-15.30.

Detta initiativ är utanför själva festligheterna, men eftersom det har kommit frågor om att ha något gemensamt även på söndag lägger vi till denna möjlighet för gemensam samvaro och fria initiativ.
I samarbete med Kulturhuset har vi ett erbjudande för alla som deltar i 100-årsfesten, reducerat pris på eftermiddagskonserten på söndag och de som sover över i hotellet får en gratis biljett.
Vinterresan, Schubert
Mezzosopran: Maria Forsström
Piano: Bengt Forsberg.

Förslag till fria initiativ, skicka ditt för slag till: kontakt(at)antroposofi.nu
Hotell bokar man direkt från Ytterjärna Hotell: ytterjarnahotell.se

Ladda ner programmet HÄR

Köket vill förbereda maten till alla. Förboka måltider snarast på kontakt(at)antroposofi.nu!


SEKEM-KVÄLL

15 december
Järna

SEKEM-kväll i Robyggesalen i Ytterjärna kl 19.00
Inträde: fria bidrag

En grupp medlemmar från Stockholm/ Järna har besökt SEKEM i Egypten och vill dela sina upplevelser från resan.
Kom och blir inspirerad! Det finns möjlighet till flera resor!

Kort film om SEKEM finns här:
The SEKEM story: A miracle in the desert became reality


Konstgjord eller skapande intelligens? Människan är viktigare än någonsin!

21 november 2023
Järna, Robygge kl 19.00

Föredrag av Anton Kimpfler:

Konstgjord eller Skapande intelligens?
Människan är viktigare än någonsin!

Künstliche oder Schöpferiche Intellegents?
Der Mensch ist wichtiger als je!

Översättare Jörgen Vater.
Inträde: rekomenderat pris 100kr


Höstmöte

11 november 2023

Antroposofiska Sällskapets Höstmöte
äger rum den 11 november 2023.
Kallelse postas med Nr. 3 av medlemstidningen och mejlas ut till medlemmarna.


Reshaping a World Movement


Goetheanum World Conference

Save the Date ➝ September 27 – October 1, 2023

A transdisciplinary working conference at which common challenges and questions of our time will be worked through, and artistic interventions, impulses for the future and encounters will be given space.
Läs mer här >


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

19 september 2023
Höör, Skåne

Arbetet i Höör fortsätter under hösten enligt nedan.
Vi börjar med den meditativa delen kl. 17 – 18 och fortsätter så med antroposofins aspekter kl  18 – 19.30.

Tisdag 19 september
Beröringens gåta - Om  Hilma af Klints konstnärskap. Ulf Wagner inleder till denna tematik kl. 18 efter den meditativa delen kl 17.

Tisdag 17 oktober
kl. 17 antroposofisk meditation Kl. 18 Om antroposofi.

Tisdag 21 november
(Ev.gäst) Tider som ovan.

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Nordisk Högskolekonferens

21-28 juli 2023
Järna, Kulturhuset

Vi behöver få er anmälan och bokning av mat senast den 16 juli.

PORTEN – kunskap och upplevelser vid tröskeln till den andliga världen

Kära vänner!
I år fortsätter vi vårt arbete från juli 2022 i Fria Högskolan för Antroposofi och som en brygga till 100-årsmarkeringen nästa år. Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande med ett program som ger tydlig plats för detta. Vi vill utveckla en samtalskultur med rika möjligheter till samtal i mindre grupper kombinerat med konstnärligt övande. Temat blir gränsen till den andliga världen, vad vi möter där och hur vi kan uppleva den. Vi hoppas på ett opretentiöst utbyte av personliga erfarenheter.

Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och perspektiv på vår Högskola.

Detta nordiska initiativ annonseras nu med avsikten att än en gång gestalta ett möte som en gemensam strävan för högskolans utveckling.

Den första helgen, 21 – 23 juli, är öppen för alla som vill veta mer om detta fördjupande antroposofiska arbetet. Vi vill här ge en fri beskrivande karaktär av de situationer som man möter på kunskapsvägen.

Från och med eftermiddagen den 23 juli till den 28 juli, arbetar medlemmarna i Högskolan med klassens mantra som fria klasstimmar och i samtalsgrupper, varför ni behöver ta med er era blåa kort till denna del.

Som ett försök vill vi i år också bjuda in till ett konstnärligt fördjupningsarbete som går genom båda delarna av mötet och som är öppet för alla. Alla eftermiddagar och kvällar sker aktiviteter med anknytning till huvudtemat där deltagandet inte förutsätter medlemskap i Högskolan. Några av eftermiddagens arbetsgrupper förbereder också en ”festföreställning” den sista kvällen. Vi inviterer de som har noe på hjertet til å komme med kunstneriske bidrag til temaet.

Varmt välkomna!

Vi behöver få er anmälan och bokning av mat senast den 16 juli.

ANMÄLAN
Anmäningsformulär finns här >

PROGRAM
med boendealternativ och ett preliminärt program finns här>


"Resa i Rudolf Steiners fotspår"

8-16 maj 2023
Donji Kraljevec, Wien, Weimar, Berlin mm

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”, 7:e resan
Kontakt: Lennart Nilo, mejl
Anmäl dig före 30 november 2022!

Läs mer: Ladda ner inbjudan med reseprogram här.


Bokrelease: Blodets blomma: Växter i svensk folktro

13 maj 2023
Järna, Robygge kl 14

Bokrelease av Boken:
Blodets blomma: Växter i svensk folktro
av Sara Bonadea George (Gidlunds förlag, våren 2023)

Välkommen till release av boken Blodets blomma: Växter i svensk folktro av Sara Bonadea George (Gidlunds förlag, våren 2023). Sara kommer hålla en föreläsning i ämnet. Där skildras ett Sverige där växtriket tänktes bära på kraft och fördolda betydelser. Det är en värld där något bortom det som möter det fysiska ögat ruvar och där väsen och bibliska gestalter vandrar genom det nordiska landskapet. Många kristna människor i det gamla Sverige levde med en syn på naturen som besjälad. Det berättades bland annat om hyllefroa, fläderns väsen, som var trädets ande. Genom att närma oss folktron kan vi få syn på hur människan i naturens riken uppfattat denna översinnliga dimension.

Det är vackert vilken stark tilltro som människor som levde bara några generationer innan oss har haft till växterna. Det har berättats att en ung flicka bar med sig dill genom skogen som skydd mot skogsrået. Idag ser nog de flesta på dillen som en enkel kökskrydda. I äldre tid har den, och många andra växter, tillskrivits betydligt mer inre vitalitet än så. Växter har också setts som läkande. I en legend berättas om Petrus som hade tandvärk. Han blev då botad av Kristus som lade växten jordreva på hans kind. Här skönjas blommans helande egenskap såväl som Kristus läkedomsbringande kraft. Vidare bygger folkloren om floran ofta på noggranna naturobservationer. Av detta kan vi lära oss att skåda naturen så som den verkligen är, bortom våra föreställningar om den.

 

 


Om skönhetens gryning - konstens och kulturens betydelse för en människovärdig framtid

6 maj 2023
Järna

Sektionsledare för bild- och Schöne Wissenschaften kommer till Sverige med tidsaktuella frågor!

Lördag den 6/5 kl. 18.00
Föredraget i Järna temat är:
Om skönhetens gryning - konstens och kulturens betydelse för en människovärdig framtid.

Vom Morgenrot des Schönen – die Bedeutung von Kunst und Kultur für eine menschenwürdige Zukunft.
Föredraget hålls på Tyska, med översättning till Sveska.
Inträde: fria bidrag!


Hon håller föredrag i Norrköping den 5/5  om
Slutet för människan? Vägar genom och ut ur transhumanismen - vad står på spel.
Das Ende des Menschen? Wege durch und aus dem Transhumanismus – was auf dem Spiel steht.
Föredraget hålls på Tyska, översättningen görs av Per Hallström.


Har Rudolf Steiner lagt grunden till ett organiskt färgmåleri?

28 april 2023
Järna, Robygge

Har Rudolf Steiner lagt grunden till ett organiskt färgmåleri? Ett föredrag om Steiners färgimpuls.

Bo Werner Eriksson
Tidigare docent för fritt måleri på Malschule am Goetheanum i Schweiz.

Kl 19.00. Inträde: 100:-.
Arrangör: Sektionen för Bildande konster


Årsmöte

22 april 2023
Järna, Robygge

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse skickas med medlemstidningen Forum Antroposofi Nr. 1, 2023.
Program för årsmötet
Kl 11.30 Anförande: Om den första Goetheanumbyggnaden, 100 år efter den förö
dande branden. Mats-Ola Ohlsson. Med eurytmiskt inslag av Kristina Tucinska.
Kl ca 12.30 Lunch
13.30-16.00 Minnesstund för de döda och årsmötesförhandlingar.

Välkommen!


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

11 april 2023
Höör, Skåne

Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.
Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.15  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld 
18.30 – 20.00  Föreläsning/inledning och samtal:
11/4 Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.

Nytt program i Skåne
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att ibland även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.
Vårens planerade träffar är, tisdagar:
24 januari, 28 februari, 11 april, 16 maj

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Vernissage

8 april 2023
Järna

JANNE SILVASTI
Vernissage kl16.00-18.00Norra Järnvägsgatan 5

Välkommen till fotoutställningen ”illusioner”!
Mina nya landskapsbilder är fotade i olika delar av Europa.
Efter bearbetning i ”mörkrummet” är de befriade från platsen och natur realismen.


Vidar som bringaren av den nutida Kristusimpulsen. Hur man når Vidar.

10-12 mars 2023
Järna, Robygge

Vidar som bringaren av den nutida Kristusimpulsen
Hur man når Vidar
med Are Thoresen, veterinär, akupunktör som utvecklat
en egen metod som terapeut inom holistisk medicin.

Föredrag fredag kl 19 i Robygge. Inträde 100:-.
Workshop: Vidarvägen och transformation av mittpunkten.
lördag kl 13-19 och söndag kl 10-16,
med lunchpauser, 700:- (lunch ingår ej).

Ares bok är översatt till svenska och finns att köpa under helgen!

Vill man ha behandling går det bra i anslutning till
workshopen, 700:-/behandling.

Anmälan: erland(at)antroposofi.nu


Skikkelserne (gestalterna) omkring Parzival og deres karmiske betydning for Tycho Brahes og Johannes Keplers astronomi

25 februari 2023
Järna, Robyggesalen

16:00 – 17:30    Skikkelserne (gestalterna) omkring Parzival og deres karmiske betydning for Tycho Brahes og Johannes Keplers astronomi (Jesper Schou).
Jesper talar danska. Översättning vid behov.
Inträde: 50:-

Föredraget är en del i NNAKs arbetsmöte 24-26 februari.
NNAK = Nordiska Naturvetenskapliga ArbetsKretsen.


Konsert i Robygge

18 februari 2023
Robygge

Isaak Peyer Trio består av Oslo-baserade kontrabasisten Erik Grønnesby, Stockholmsbaserade gitarristen Anton Brodin, och Järna-baserade Isaak Peyer på gitarr och komposition. Trion försöker levandegöra melodier och stämningar som Isaak har komponerat det senaste året. Alla tre musiker utgår från improvisationen och den lekfullhet jazztraditionen har med sig.

Varmt välkommen till en stämningsfull konsert på Robygge!

Tid: Kl 19.00
Inträde: 100:-


Striden med draken: Från Tolkiens böcker om Ringarnas herre till vår tids transhumanism

12 februari 2023
Järna, Robygge

Plats: Robyggesalen i Kulturcentrum Järna
Tid:  söndag 12 februari klockan 10.30 – 16.30
Kostnad: Hela workshopen 400 kr (250 kr för student). Enstaka föredrag 200 kr.

Workshop med Trond Skaftnesmo:
Striden med draken: Från Tolkiens böcker om Ringarnas herre till vår tids transhumanism
(På norska: Dragestrid: Fra Ringenes herre til vår tids transhumanisme)
Vi lever i en turbulent och dramatisk tid, och många upplever en stor ångest för framtiden. Det är många ting som man kan bli skrämd av... från pandemier, till klimatkriser, till terror, krig i Ukraina, och atomkrig. Eller ett framtida samhälle byggd på biometrisk övervakning inopererad under huden, ett "socialt kreditsystem" (som i Kina) och en transhumanistisk ideologi, där den enskilda människan inte har något värde? Det finns mäktiga globala aktörer som gör sitt bästa för att skapa en sådan framtid! Dessa symptom utmanar oss till att formulera vår existentiella räkenskap och svara på djupa frågor som: Vad vill vi absolut inte mista i vår existens som människa? Är vår frihet värd att kämpa för? Vad betyder det att vara människa på jorden?   
       
Föredragen hålls på lättförståelig norska och bygger på boken ”Dragestrid – kampen om mennesket”, som föredragshållaren gav ut hösten 2022. Trond Skaftnesmo (f- 1959) är en norsk forfattare och waldorflärare, med utbildning inom biologi och filosofi. Hans böcker spänner över flera olika ämnesområden – från filosofi och vetenskapsteori till biologi och esoterik. Boken Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (2020) väckte stor uppmärksamhet i Norge.

Program:
10.30-12.00     Trond Skaftnesmo föredrag: Striden med draken –
                         från Ringarnas herre till vår tids transhumanism, del 1.
12-12.30          samtal
12.30-13.45     lunchpaus: lunch kan man äta i Kulturhusets restaurang
13.45-14.30     samtalsgrupper: Förslag till tema: Var ligger attraktionen i
                        transhumanismen? Hur vinner den makt?
                        Och hur kan den behärskas och övervinnas?
14.30-14.45     presentation och uppsummering från grupperna
14.45               kaffepaus i Robyggesalen
15-16.30          Trond Skaftnesmo föredrag, del 2 med frågor och svar.

Ladda ner programbladet här >

Anmäl dig i anmälningsformuläret här >


Arbetsmöte om ”Antroposofiskt inspirerad forskning”

11 februari 2023
Järna

Inbjudan att medverka i arbetsmöte om
”Antroposofiskt inspirerad forskning”

    • Bedriver du aktivt forskning inspirerad av antroposofi?
    • Kommer du genom din forskning i kontakt med personer och
      institutioner inom den etablerade akademiska världen?

Då är du välkommen att delta i detta arbetsmöte
Inbjudan riktar sig till dig som aktivt bedriver forskning inspirerad av antroposofi och som i denna forskning möter personer och institutioner inom den etablerade akademiska världen. Forskningen kan omfatta alla områden; konst, musik, eurytmi, kultur, samhälle, pedagogik, psykologi, medicin, odling, naturvetenskap …..
Ambitionen med arbetsmötet är att kartlägga vilka frågeställningar som uppstår i detta möte.
Kartläggningen kommer att göras genom en gemensam bildgestaltning i vilken alla närvarande ombeds att muntligt ge sin beskrivning.

Ut ur dessa beskrivningar kan möjligen skymta fram gemensamma utmaningar och teman som vi kan utarbeta i ett nästa steg. Om detta första möte mötet upplevs som fruktbart kommer vi därför att
fortsätta arbetet under våren.

Ett tema som är aktuellt är frågan om verkan av potentierade substanser. Viktiga inslag inom en antroposofiskt orienterad medicin och odling bygger på en syn på denna fråga som inte delas av den  etablerade akademiska världen. Hur kan vi förhålla oss till detta?

En annan frågeställning som aktualiserats under hösten är hur skolbarn påverkas av att datorer och skärmar blivit obligatoriska inslag i skolan. Vilken vetenskaplig grund finns som underlag för ett omdöme om detta?

Denna inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt till ledningen av de olika sektionerna inom den Fria högskolan för antroposofi.

Vårt första möte kommer att vara
Lördagen den 11 februari 2023 13.00 – 18.00 i Järna
(troligen i Robyggesalen men lokal bestäms beroende på hur många som anmält sig)

Definitivt program sänds ut i mitten av januari 2023 till alla de som anmält intresse att delta.
Anmälan görs via epost till
lars.kjellenberg(at)gmail.com

Senast den12 januari 2023 behöver jag ha din anmälan

Många hälsningar
Lars Kjellenberg


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

24 januari 2023
Höör, Skåne

Jens Möller om sin nya bok Kärnan i waldorfpedagogiken!
Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 17.45  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld 
18.00 – 19.30  Föreläsning/inledning och samtal:
24/1 Jens Möller om sin nya bok Kärnan i waldorfpedagogiken!
11/4 Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att ibland även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.
Vårens planerade träffar är, tisdagar:
24 januari, 28 februari, 11 april, 16 maj

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Vintermöte

5-8 januari 2023
Järna, Kulturhuset i Ytterjärna

Under den mörka och kalla årstiden söker vi gemenskap genom att låta inre kvaliteter träda fram.Vi vill samla ihop människor från när och fjärran till sällskapets vintermöte den 5-8.1 2023. En sammankomst som värmer och ger ljus genom att arbeta med den Nordiska esoteriken. Traditioner som  har en mycket djup klang och som inspirerar människor till nyskapande. Drömmar som berättas med sång, drömmar som berör det djupaste i människan. Drömkvädet, berättelsen om Olav Åsteson, kan vi leva oss in i genom konst, sång, eurytmi och bildskapande under dessa dagar. Magne Skrede och Odd Lindbråten från Norge kommer till Järna och vägleder deltagarna in i temat. Thomas Lüthi bidrar med föredrag om Jorden, planeterna och stjärnevärlden.
Föredrag, konstnärligt övande på eftermiddagarna och samtal vid brasan efter föreställningarna kan bli den näringen som vi behöver.

Antroposofiska Sällskapet och Kulturhuset i Ytterjärna samarrangerar detta initiativ. Vi kommer att ha mötet i Kulturhuset. Det konstnärliga övandet äger rum i lämpliga lokaler på området. Vi välkomnar alla att delta antingen i hela konferensen eller i valda delar. Odd Lindbråten:
* Vad är döden för människan? En total gåta, en skräckinjagande avgrund, förruttnelsens fas i livet, en invigning i andens rike, ett permanent öppet sår, en övergång mellan två livsstadier, återföreningen med de bortgångna kära, en domedag?”

…”I ett antroposofiskt sammanhang är det känt att Rudolf Steiner, som lärde känna Drömkvädet genom diktaren Ingeborg Møller, blev mycket begeistrad och upptagen av dess visdomsinnehåll. För honom är detta verk inte bara en visionsdikt, utan ett uttryck för en genuin, esoterisk kunskap om människans förhållande till kosmos, - det ger uttryck för en kristendom långt utanför allfarvägar - en kristendom som härstammar ur en esoterisk kunskapstradition. Där Olav Åsteson genom initiation har fått se in i en andlig värld. Bilderna är inte bara dikt, utan ger uttryck för verkliga upplevelser; drömmarna är inte hämtade ur det omedvetna, men skådade genom djupare skikt i själen.
 Vidare menade han utifrån sin andliga forskning att en av mänsklighetens stora invigda redan levde i Norge på 400-talet och att Drömkvädet är ett uttryck för samma andliga strömning som detta representerade. Drömkvädet är förstås inte så gammalt. Som vi har det idag kan den inte vara äldre än från 1300-talet utifrån sin språkliga form, men Olav kan ha varit invigd i en andlig riktning med äldre rötter…”

Texten är tagen ur en längre text som Magne Rasmus Skrede skrev i samband med annonsering av ”Norden i Goetheanum” 2015.

Ladda ner inbjudan
med dagsprogram och workshops här >

Anmälan
Deltagaravgift hela programmet 1500 kr / pensionärer/stud 750 kr. (maten ingår inte i priset!)
Enskilda föredrag eller kvällsprogram 200 kr st.
Anmälningar och betalning görs i Kulturhusets webbshop:  här >
Eller i anmälningsformäret här >

Boende
Vandrarhemmet (enkel-/dubbelrum):  info(at)kulturcentrum.nu
Hotellet (enkel-/dubbelrum): info(at)ytterjarnahotell.sewww.ytterjarnahotell.se


Verkstadsgruppen inbjuder till en dag med gemensamt övande

2 januari 2023
Järna, Robyggesalen

Verkstadsgruppen inbjuder till en dag med gemensamt övande kring den första repetitionstimmen.
För medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi.
Datum: 2 januari 2023
Tid: kl 10.00 – 12.30 inledande arbete
kl 12.30 – 14.00 lunch,
kl 14.00 – 16.30 fördjupning
Några motiv vi tänkte beröra är väktaren vid tröskeln, uppmaningen till självkännedom och de motstånd i oss som beskrivs som djur.
Frågor och anmälan till Ulrika Kärrman
mobil 072 245 79 73, ordstram(at)gmail.com


Vi uppmärksammar 100-årsdagen för branden vid första Goetheanum 1922

31 december 2022
Järna, Robyggesalen

Vi uppmärksammar 100-årsdagen för branden vid första Goetheanum som var nyårsnatten 1922

Kl 15-16
Inledning
Musik
Eurytmi

Välkommen!


Michael and our relation to Nature

3 december 2022
Järna, Robygge

Offentligt föredrag kl 19.00 av
Johannes Kühl:
Michael and our relation to Nature

Språk: engelska. Inträde: 100 kr.

Arrangör: NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen

Han håller även ett föredrag i Stockholm 2 dec kl 19 på temat:
Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning.

 


Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning

2 december 2022
Stockholm, Hagagatan 14

Offentligt föredrag kl 19.00 av
Johannes Kühl:
Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning.

Språk: engelska. Inträde: 100 kr.

Arrangör:
NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och Stockholmskretsen

 


Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen

1-4 december 2022
Robygge, Järna

Möte inom Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen i Järna där Johannes Kühl är gästföreläsare.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.

Arrangör: NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

INSTÄLLT!
Tyvärr inställt pga sjukdom.


29 november 2022

Höör, Skåne


Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Höstmöte

19 november 2022

Antroposofiska Sällskapets Höstmöte
äger rum den 19 november 2022.
Kallelse postas med Nr. 3 av medlemstidningen och mejlas ut till medlemmarna.


Workshop: formkropp

15-16 november 2022
Järna, Robygge, förmiddagar

Workshop med Christiane Gerges
På dessa två förmiddagar får vi undersöka och öva vår formkropp,
som också beskrivs som ’formgestalt’, ’fantom’ eller ’uppståndelsekropp’
i R. Steiners verk.
9 – 10.15     Introduktion. Inga förkunskaper krävs.
10.30 – 12   Fortsättning. Fördjupning.


Vad kan vi göra för freden?

15 november 2022
Järna, Robygge kl 19

Föredrag av Anton Kimpfler
Temat är: Vad kan vi göra för freden?
Motsättning och samhörighet mellan öst och väst.
(Was können wir für den Friden tun?
Gegen sätze und Gemein sam keiten zwischen Ost und West.)

På tyska med översättning av Jürgen Vater.
Inträde: Fria bidrag, kontant

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Karin Hedén och Jonna Vad


Workshop för högskolemedlemmar

14-16 november 2022
Järna, Robygge, eftermiddagar kl 14-17

Workshop för högskolemedlemmar
med Christiane Gerges
Inbjudan med program har mejlat ut till högskolemedlemmarna.

 


Möte med väktaren på tröskeln

14 november 2022
Järna, Robygge kl 19
(även i Stockholm 16/11, kl 19)

Föredrag av Christiane Gerges: Möte med väktaren på tröskeln
Föredraget hålls på tyska och översätts
Frivilliga bidrag för att täcka omkostnader.


Bokrelease

29 oktober 2022
Järna, Robygge, kl 15-17

Hjärtligt välkomna till bokreleasen av min debutbok:
KÄRNAN I WALDORFPEDAGOGIKEN

Evenemangets konferencier är Theo Wilson som tar emot er tillsammans med mig när dörrarna öppnas kl 15.00.
Det är fritt inträde och boken kommer att säljas till förmånligt pris.
Hoppas vi ses. Jens Möller


Samtalskvällar kring allmän antroposofi

25 oktober 2022
Höör, Skåne

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag  25/10, Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Transhumanismen och kampen om människan i vår tid

INSTÄLLT! 8-9 oktober 2022
Järna, Robygge

Transhumanismen och kampen om människan i vår tid
Veckoslutet 8-9 oktober planeras ett seminarium med temat Transhumanismen och kampen om människan i vår tid, med Trond Skaftnesmo som föredragshållare.

Tyvärr inställt. Eventuellt nytt datum senare.


Högskolekretsen

2 oktober 2022
Järna, Robygge

Högskolekretsen.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Sektionssamrådet

1 oktober 2022
Järna, Robygge

Sektionssamrådet.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Samtalskvällar kring allmän antroposofi

27 september 2022
Höör, Skåne

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag 27/9, Tisdag  25/10, Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Sektionsträff

23 september 2022
Järna, Robygge, kl 17

Sektionen för talande och musiserande konster.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Hur kan vi fördjupa demokratin?

13 september 2022
Järna, Robyggesalen, kl 19.00

Tregreningen och vår tids utmaningar – hur kan demokratin fördjupas.

Föredrag av Gerald Häfner, ledare för socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum, Dornach, Schweiz. Följt av gemensamt samtal.

 


Nordiskt Högskolemöte i Järna

22-31 juli 2022
Kulturhuset i Ytterjärna

Nordiskt Högskolemöte i Järna
Den första helgen, 22 – 24 juli, är öppen även för medlemmar som ännu inte har anslutit sig till Högskolan.
Klassens första 5 timmar kommer då att få en fri beskrivande karaktär av de situationer som man möter på kunskapsvägen. Formen är inte egentliga klasstimmar.

Från och med eftermiddagen den 24 juli till 31 juli lunchtid, gestaltas sedan timmarna 6 – 19 som fria klasstimmar.
Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande och ett program som ska ha tydlig plats för detta. Rika möjligheter till samtal i mindre grupper med mera är planerade.
Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och perspektiv på vår Högskola. Det är också vår förhoppning att det ska bli en tydlig upplevelse av Första klassens helhetliga sammanhang.

Sista anmälningsdag är 15 juni!

Anmäl dig till:
kontakt@antroposofi.nu


Ladda ner inbjudan och program HÄR

 

24-31 juli - kvällsprogram under Nordiska Högskolekonferensen

Verkstads-eurytmi-uppvisning ”Mellanrum,

söndag den 24 juli kl 20.

Vi är en nybildad grupp som kommit samman för att göra denna uppvisning. 

Vi kommer från många olika håll, 2 ifrån Norge, 1 ifrån Göteborg, 1 ifrån Norrköping, 1 ifrån Kalmar, Järna, Hölö och Stockholm. Hälften är utbildade eurytmister och hälften är glada amatörer som gillar att göra eurytmi.

Vi har inte haft kraft och tid för att kunna öva så mycket utan det får på så vis bli en uppvisning ”under arbete”. Innehållet försöker att å ena sidan anknyta till högskolekonferensens tema och å andra sidan försöker den att ta fram nya sidor hos eurytmin i sig.

Här försöker vi att söka en annan inriktning, där vi blir uppmärksamma på det som sker i mellanrummen, i de formkrafter som vi lever i. Vi försöker att visa utvecklingskrafter såsom det t.ex. kanske kunde vara genom planetkrafterna som inspirerar oss i vår utveckling men också genom programmets komposition. 

 

 

Musikimprovisation ”Mellan Ljus och Mörker - Klangvärldar möts…..”,

tisdagen den 26 juli kl 19.

Improvisation med Röster, nya och gamla Instrument med:

Helena Persdotter, Maria Sailer Nilsson, Ulrika Kärrman, Ulf Wätte, Malte Nordling.Glimt fra Rudolf Steiners Mysteriedramer,

onsdagen den 27 juli kl 19.

Några utvalda scener ur mysteriedramorna spelas.Nordisk musikafton,

torsdagen den 28 juli kl 19.

Musik med Per-Erik Jonsson, violin och Malte Nordling, piano och gamla..

 


Eurytmi,

fredagen den 29 juli kl 19.

Eurytmi med deltagare ur masterskursen med Carina Schmid och Benedict Zweifel.

 

Varmt välkomna!

Fria Högskolan för Antroposofi


”En andlig forskares skolningsväg”

27-29 maj 2022
Järna, Robygge

”En andlig forskares skolningsväg”
Om Rudolf Steiners inre biografi
Arbetshelg med Martina Maria Sam

Ingen anmälan krävs.

Att hans namn en gång skulle skiljas från hans verk var ett allvarligt bekymmer som Rudolf Steiner hyste mot slutet av sitt liv. I biografin hos en modern invigd är nämligen liv och verk oskiljaktiga.
Hur de bär och ömsesidigt förklarar varandra kan upplevas som en urbild hos Rudolf Steiner. Mycket av det han beskriver i sina föredrag och skrifter bygger på egna erfarenheter. Samtidigt ger oss antroposofin möjlighet att allt djupare förstå hans eget liv.
Helgens fem föredrag ska vara ett första försök att närmare belysa Rudolf Steiners esoteriska skolningsväg på grundval av hans personliga notiser och andra biografiska dokument. Belysningen behöver då ske på olika sätt angående tiden fram till hans egentliga initiation kring sekelskiftet 1900 i jämförelse med tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur de andliga livets högre stadier formas hos honom kan vi sedan bara ana genom en perifer överblick över hans verk.
Att tydliggöra Rudolf Steiners verk genom hans liv och vice versa öppnar nya insikter i hans utveckling och låter oss förstå själva antroposofin på ett djupare sätt.

Martina Maria Sams fem föredrag börjar på kvällen fredagen den 27 maj och avslutas på eftermiddagen söndagen den 29 maj. De omramas av konstnärliga övningar och utställningar.

Kostnad för hela konferensen 500 kronor (med möjlighet till rabatt). Lunch och kvällsmat ingår inte.
Enstaka föredrag eller konsert: 200 kronor.

Ingen anmälan krävs.

Martina talar på tyska och tolkas till svenska.

Läs mer i programbladet HÄR

Läs om Martinas arbete på www.martina-maria-sam.ch


Vårmöte. Tema: Årshögtider

14 maj 2022
Järna, Robygge

Antroposofiska Sällskapets vårmöte äger rum den  14 maj 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider
Medverkande är
Lars Kjellenberg, Mats Wilzén, Janne Silvasti, Maria Eloranta, Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”

5 maj 2022
Järna

”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”
Föredrag av Bart Vanmechelen. På engelska utan översättning.
Robygge, kl 19.00, fri entre, fria bidrag.

Öppet för alla intresserade!
(En del av programmet för majdagarna 5-6 maj.)


Efter föredraget bjuds vi in av YIP till musik kring en eld!
After the lecture we are invited by YIP to a campfire with music!

Hur kan vi möta framtiden med kärleksfulla initiativ? Med öppet sinne, öppet hjärta och vilja till utveckling, i samklang med vår tids anda. Hur kan vi genom antroposofin vara med och utveckla ett mänskligare samhälle.
How can we meet the future with loving initiatives? With open mind, open heart and willingness for development, in resonance with the spirit of our time. Anthroposophy as a gateway to encounter the spirit of humanity.

Bart Vanmechelen
-talar till det temat. Han är från Belgien, landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet och en av samordnarna inom den internationella läkepedagogiska/socialterapeutiska rörelsen.
- talks to the theme. He is from Belgium, country representative for the Anthroposophical Society and one of the coordinators within Anthroposophic Council for Inclusive Social Development


ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN

3 maj 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till bokrelease av Berit Frøseths biografi:

ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN
Tisdag 3 maj kl. 19.00 - 20.30 i Kulturhuset i Ytterjärna, konferensrummet.

Program:
Inledning av Pär Granstedt
Berit Frøseth berättar om arbetet med och innehållet i boken.
Samtal

Arrangör:
Antroposofiska Sällskapet i samarbete med Trialog Tankesmedja och Kulturhuset i Ytterjärna.


Årsmöte

30 april 2022
Järna, Robygge, kl 13.30-16.00

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse postas till medlemmarna i medlemstidningen Nr. 1, 2022.


Inställt sektionsmöte

29 april 2022
Järna

Inställd sammankomst: arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 


Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare

22 april 2022
Järna, Robygge, kl 19.00

Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare
I syfte att ta reda på verkets innebörd har Kurt Almqvist läst igenom Hilma af Klints samtliga 26 000 sidor anteckningsböcker liksom samtliga handlingar i stiftelsens arkiv. Han kommer berätta om vad verkets innebörd är.

Om Kurt
Kurt Almqvist är ledamot av Stiftelsen Hilma af Klints verk, grundad 1972 av antroposofen Viceamiral Erik af Klint (1901-1981). I den konstituerande styrelsen ingick Eriks son Gustav af Klint, samt antroposoferna Arne Klingborg, Bert Vetterfalk och Åke Fant. I stiftelsens syfte ingår utöver att ta hand om verket §1 att uppenbara den mission som ska finnas förborgad i verket §4.


Högskolekrets

26 mars 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 


Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.

18 mars 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi inbjuder in till vår tredje sammankomst på fredag 18 mars, kl 17.00 i Kulturhuset.

 


Vidar, Mikael och Oden

5 mars 2022 (framflyttat från 30 jan)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge lördag 5 mars 14.00.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad


Två offentliga föredrag

5 mars 2022
Järna, Arne-rummet i Vita Huset

Två offentliga föredrag inom ramen för ett helgseminarium inom NNAK.

13:30 – 15:00    Jesper Schou - Offentligt föredrag 1 – Impulsen fra Gondishapur
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

15:00 – 15:30    Kaffe            

15:30 – 17:00    Jesper Schou – Offentligt föredrag 2 – Konciliet i Konstantinopel 869
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

Inträde: Fria bidrag!

 

Hjärtligt välkomna!

För Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och de skandinaviska antroposofiska landssällskapen (SE, DK, NO)
Erland Kornfeld och Daniel Håkanson

 


Sektionssamråd

19 februari 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 


Vidar, Mikael och Oden

INSTÄLLT !
pga sjukdom.

Nytt datum 6 mars 2022.   (30 januari 2022)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge söndag 30 januari 14.30.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.
Begränsat antal platser!
Föranmälan till kontakt(at)antroposofi.nu

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad

 


Uppstartsmöte sektion - Sektionen för talande och musiserande konster

21 januari 2022
Järna

En första sammankomst för ett arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi möts i Robyggesalen den 21 januari 2022, kl 19.15-20.45 OBS ny tid! (Pga kursen med Barbara Mraz).

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 


Vintermöte

Inställt!
Mötet flyttas fram till påsk. Nytt datum kommer senare.

8 januari 2022
Järna

Antroposofiska Sällskapets vintermöte äger rum den  8 januari 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider


Medverkande är:
Lars Kjellenberg
Mats Wilzén
Janne Silvasti
Ylwa Breidenstein
Maria Eloranta
Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


Erkännelsens Himmelsstege

4 januari 2022
Järna

Erkännelsens Himmelsstege.
Efterklang av Anton Kimpflers föredrag(19 nov). Vi läser en uppsats om detta, av honom.

Tisdag den 4 jan. Kl. 18 i Robygge.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad