Medicinska sektionen

och Läkepedagogiska/socialterapeutiska sektionen


Kontakta sekretariatet om du är intresserad av att delta i sektionens möten.
kontakt(at)antroposofi.nu Två artiklar ur tidskriften Das Goetheanum

Läkning är ljus och kärlek
100 år antroposofisk medicin
MATTHIAS GIRKE – GEORG SOLDNER – MORITZ CHRISTOPH
Efter att Rudolf Steiner upprepade gånger yttrat sig till medicinska frågor... HÄR >
ANTROPOSOFINS LÄKANDE FÖRMÅGA – TILL RUDOLF STEINERS DÖDSDAG
Matthias Girke
Uppmärksammandet av Rudolf Steiners 95:e dödsdag infaller i en speciell tid:
Mänskligheten står inne i ett pandemiskt hot med okända verkningar på hälsan, på de grundläggande rättigheterna, på den enskildes ekonomiska existens liksom på världsekonomin.
Trots medicinens alla framsteg framträder dess maktlöshet att möta... HÄR >

Om coronaviruset

Artiklar från Das Goetheanum om coronaviruset
Ladda ner dem (en pdf) HÄR

Coronavirus av georg soldner
Artikel i Das Goetheanum, Nr. 11, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.
Den ursprungliga tyska artikeln finns att läsa HÄR

Att skydda de äldre människorna genom den egna immuniteten samtal med Harald Matthes på sjukhuset Havelhöhe i Berlin.
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.

Pandemisk hälsa, Kommentar av Wolfgang Held, chefredaktör för tidskriften Das
Goetheanum
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo.

Ljus är verksamt

Ljus är verksamt
av Wolfgang Held

Vid Mikaelitid samlas Antroposofiska Medicinska rörelsen till sin årliga konferens. Förra årets tema var värme och i år stod ljuset i centrum. I artikeln återges konferensen utförligt.

"800 läkare, terapeuter och farmaceuter från 42 länder möttes. ”Jag kommer från Dubai”, sa en röst, ”Jag kommer från Malaysia”, en annan ... "

Ladda ner artikeln här >

Översatt artikel ur Das Goetheanum nr. 48, 2018.