Fria Högskolan för Antroposofi

Etablerades 1924 av Rudolf Steiner i samband med nygrundandet av Allmänna Antroposofiska Sällskapet. I Högskolan finns en meditativ väg beskriven som leder till fördjupad andlig erfarenhet. Denna kan sedan berika det praktiska livet, såväl som det rent mänskliga.

 

För att bli medlem i Högskolan krävs att du redan är medlem i Antroposofiska Sällskapet, att du vill fördjupa dig inom antroposofin och känner ett medansvar för dess uppgifter.

 

Inom Högskolan finns olika grupper eller sektioner, där erfarenheterna från det meditativa arbetet kan inspirera utvecklingen inom olika yrkesområden. I Sverige finns för närvarande följande sektioner i arbete:

 

- Allmänna Antroposofiska sektionen

- Pedagogiska sektionen

- Matematisk-astronomiska sektionen

- Läkepedagogiska/socialterapeutiska sektionen som en del av den Medicinska sektionen

- Sektionen för humaniora

- Sektionen för lantbruk

- Sektionen för samhällsvetenskap

- Bildsektionen

 

Högskolan är internationell och verksamhet finns i många länder, alla anslutna till ett centrum vid Goetheanum i Dornach, Schweiz. I Sverige är den för närvarande verksam på följande orter: Baskemölla, Dormsjö, Göteborg, Järna, Kalmar, Norrköping, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro.

 

Läs mer om Fria Högskolan för Antroposofi och de olika sektionerna vid Goetheanum i Schweiz: www.goetheanum.org

 

Den som är intresserad av att söka medlemskap är välkommen att kontakta Antroposofiska Sällskapets sekretariat för vidare kontakt.

GOETHEANUM

Goetheanums program

Läs programmet här:
www.goetheanum.org