Höstens program i Skåne!

Samtalskvällar kring allmän antroposofi

Medarbetare, vårdnadshavare och andra intresserade har i år möjligheten att delta i samtalskvällar arrangerade av en extern nystartad arbetsgrupp i Skåne kring antroposofisk filosofi.
Under hösten är tre tillfällen planerade.

Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö leder samtalskvällarna. Intentionen är även att bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.
 

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.

17.00 – 18.00 Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

18.00 – 19.30 Föreläsning/inledning och samtal.
 

Kvällarna i Höör fortsätter under hösten enligt nedan.

Tisdag 19.9

Beröringens gåta - Om Hilma af Klints konstnärskap. Ulf Wagner inleder till denna tematik kl. 18.00 efter den

meditativa delen kl 17.
 

Tisdag 17.10

kl. 17.00-18.00 antroposofisk meditation

Kl. 18:00-19.30 Om antroposofi. Samtalen bygger i huvudsak på de frågor som lever i samtalsgruppen, frågor du har

med dig.
 

Tisdag 21.11

kl. 17.00-18.00 antroposofisk meditation

Kl. 18:00-19.30 Om antroposofi. Samtalen bygger i huvudsak på de frågor som lever i samtalsgruppen, frågor du har

med dig.Träffarna hålls i Emiliaskolans (Höör) stora sal. Inbjudan kommer gå ut till samtliga Waldorfskolor/förskolor i Skåne.

Vägbeskrivning här >

För frågor kontakta gärna:
Mikael Retsler  mikaelretsler(at)gmail.com