Nordiska naturvetenskapliga sektionen

Nordiska naturvetenskapliga sektionen
(Naturvetenskap – Matematik – Astronomi)

Det handlar om ett samarbete mellan två sektioner och tre länder (NO, SE och DK).

Kommande möten:
8 – 10 december i Järna (Einstein, Goethe och matematiken)

2024
16 -18 februari i Jevnaker (NO) (Offentligt föredrag av Eimund Sand om Tycho Brahe)

23 – 26 maj i Järna (Inbjudna gäster Oliver Conradt, Matthias Rang, från Matematisk-Astronomiska resp. Naturvetenskapliga sektionerna vid Goetheanum, Dornach. Vi räknar här med ett eller två offentliga föredrag av dem, mer därom senare)

Vidare två möten (Jevnaker resp Järna under hösten – datum ej ännu fastlagda.Kontakta sekretariatet om du är intresserad av att delta i sektionens möten.
kontakt(at)antroposofi.nu