Nordiska naturvetenskapliga sektionen

Nordiska naturvetenskapliga sektionen
(Naturvetenskap – Matematik – Astronomi)

Det handlar om ett samarbete mellan två sektioner och tre länder (NO, SE och DK).

Kommande möten:
2024
16 -18 februari i Jevnaker (NO) (Offentligt föredrag av Eimund Sand om Tycho Brahe)


2 - 5 maj i Järna (Inbjudna gäster Oliver Conradt, Matthias Rang, från Matematisk-Astronomiska resp. Naturvetenskapliga sektionerna vid Goetheanum, Dornach. Vi räknar här med ett eller två offentliga föredrag av dem) Ladda ner programmet HÄR

Kommande möten under hösten: 13-15 sep i Jevnaker, samt 8-10 nov i Järna


Kontakta sekretariatet om du är intresserad av att delta i sektionens möten.
kontakt(at)antroposofi.nu


Om Nordiska Naturvetenskapliga Sektionen 2023 - 2024
Arbetet i det som tidigare kallades den ”Nordiska naturvetenskapliga arbetskretsen” (NNAK) är nu inne på sitt sjunde år. Samtidigt har vi – i samband med vi från och med 2023 infogade klasstimmarna i våra mötesprogram – döpt om oss till ”Nordiska naturvetenskapliga sektionen” (NNS). (Se även vår föregående rapport i svenska sällskapets redovisning föregående år.)

Våra fyra årliga möten hålls för närvarande växelvis i Norge (Jevnaker) och i Sverige (Järna). Mötena är om annat inte sägs, a) öppna för medlemmar inom dessa sektioner. (Man blir medlem efter samtal med någon av sektionernas företrädare i Norden.) Dessutom är b) alla intresserade hjärtligen inviterade till de offentliga föredrag som vi försöker att arrangera i samband med våra möten. Föredragen brukar äga rum i Jevnaker, Järna och Stockholm. Därutöver är c) samtliga högskolemedlemmar på sedvanligt sätt välkomna till våra klasstimmar, mot uppvisande av det blå klasskortet. Allt detta framgår tydligt av resp. program.

Första mötet 2024 handlade bland annat om: färgdemonstrationer, (Clifford-)algebra, geometri och naturvetenskap. När vi träffas i nu i maj i Järna (klicka på särskilt program) har vi våra två sektionsledare som gäster: Mattias Rang (naturvetenskapliga sektionen, och Oliver Conradt (matematisk-astronomiska sektionen). Dessa bidrar bland annat med två offentliga föredrag på engelska: Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual (Matthias Rang, Järna 3.5.) och Cosmology of the Moon (Oliver Conradt, Stockholm 4.5.).

Daniel Håkanson
Sekreterare NNS