Kalendarium 2019 - arkiv

Oops, an error occurred! Code: 20240517194906ef97bd01

Vinterverkstad i Fria Högskolan för Antroposofi

28-30 december
Järna

Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte.
Vinterverkstaden är 28.12 kl 18.00 till 30.12 kl 17.00

Varmt välkomna!

Erland Kornfeld, Thomas Andersson, Ina Kornfeld, Anita Jülke Drufhagel, Susanne Almgren,
Per Dahlström, Wolf Pietsch och Nora Koker.

Program mejlas till alla högskolemedlemmar (postas till de som ej har mejl).


Högtidligt månadsfirande

14 december

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Vi vandrar in i advent tillsammans med Mor Karin

Söndag 1 december
Järna


15.00 Filmvisning

ca 30 min
Plats: Robyggesalen (gamla matsalen)
Fritt inträde!

En intervju med ”Mor Karin”, Karin Ruths-Hoffman, gjord av Lars Ulvenstam  september 1985 i hennes hem i Tallevana.

Efter filmen finns tid för Möten Minnen och samtal.
Ta gärna med foton och egna minnen.

Varmt välkommen!
Kerstin Hemlin,  Janne Silvasti

 


Höstmöte

16 november
Järna

Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
I Robygge kl 10-16.
Se kallelse i medlemstidningen, Forum Antroposofi nr. 3, 2019.

Program
Kl 10.00–12.00 Tregreningsseminarium med Trialog Tankesmedja:  Är tregreningen relevant i vår tid?
Hanna Klingborg, utbildad walldorflärare, som arbetat i Ekobanken och nu är kommunalråd (mp) i Södertälje ger oss en omvärldsanalys. Rüdiger Neuschütz, med bred erfarenhet av antroposofiskt inspirerad verksamhet, ger oss en översikt av Tregreningens ursprung och grund idéer Så diskuterar vi, i grupper och gemensamt, dagens stora samhällsutmaningar och hur tregreningsidéerna  skulle kunna bidra i arbetet med att hantera dem.  

Kl 13.00–16.00 Hösmötesförhandlingar. Se förslag till dagordning i kallelsen.  Välkommen! Styrelsen


Högtidligt månadsfirande

16 november

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Elektronens hemliga liv – Är friheten fysiologiskt möjlig? – Måste antroposofin få en annan roll i framtiden?

25-26 oktober
Robygge, Järna


Kära medlemmar och andra intresserade,

I samband med ett möte inom den Nordiska naturvetenskapliga arbetskretsen, som är knuten till Naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum kommer vi att ägna ett par eftermiddagar och kvällar åt teman som vi tror kan intressera både medlemmar och andra. Språket kommer huvudsakligen att vara engelska, men inlägg kan ske på svenska och bli översatt till engelska.

Sektionsledaren Johannes Kühl och sektionsmedarbetaren Matthias Rang kommer att delta. Johannes kommer i två kvällsföredrag ge oss intressanta perspektiv på ting man oftast kanske bara hastar förbi – vad är de minsta byggstenarnas väsen egentligen? Ja, stenar är de i varje fall inte. De är något som alla potentiellt kan befinna sig överallt, med olika sannolikhet. Beroende på hur vi sedan iakttar dem fixeras de vid ett visst läge, eller med en viss hastighet (vi kan inte få veta båda), eller så får de vågkaraktär. Vi försöker stanna upp och fördjupa oss en smula – går det att förstå överhuvud? Eller måste vi först förändra oss – om vi kan?

På fredagseftermiddagen talar Matthias och Johannes kring några tankeväckande experiment utförda av Benjamin Libet, som skulle visa att friheten inte är möjlig för människan, redan av fysiologiska skäl. Stämmer det?

På lördagseftermiddagen talar vi om antroposofins roll idag, i världen, Sverige och i Järna. Hur mäter man dess relevans, bakslag och framgångar? Kanske måste vi finna nya måttstockar? Matthias och Johannes bidrar med synpunkter på naturvetenskapens uppgifter i detta sammanhang.


Det går bra att delta bara eftermiddag eller bara kväll!

Hjärtligt välkomna!

För Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och de skandinaviska antroposofiska landssällskapen (SE, DK, NO)

Erland Kornfeld Daniel HåkansonPROGRAM
Det går bra att delta bara eftermiddag eller bara kväll!

Fredag 25 oktober

13 - 14:30 Matthias/Johannes: Has Benjamin Libet proved that freedom doesn’t exist? EN

Kaffe

15 - 17 Further discussion to the theme EN

17 - 19 Paus

19 - 20:30 Johannes: What is an electron (1)? What demands does it put on our imaginative capabilities? EN


Lördag 26 oktober

13 - 14:30 Matthias/Alla: The situation in Järna: Does Natural Science have tasks for the Anthroposophy in our time? EN
Kaffe
15 - 17 Further conversation to the topic

17 - 19 Paus

19 - 20:30 Johannes: What is an electron, really (2)? Can we understand it without changing ourselves? ENInträde: Fritt.

Eventuella kostnader för boende och måltider betalar man själv.

 

 


ATT FÖLJA MEDVETANDETS VANDRINGAR

18-19 oktober
Järna

Hur uppstår konst? - I vilket sinnestillstånd blir den till? Om centralkompositioner mandala och andra visuella mysterier.
Bildsektionen bjuder in till kortseminarium med
Hilmar Fredriksen och Anne Rolfsen

Fredag 18. oktober i Robyggehuset
Kl. 19.00
”Ah-ha!” Hilmar Fredriksen framför fyra korta performancer

Lördag 19. oktober i Robyggehuset
9. 30 – 10.15: Hilmar Fredriksen berättar om sin konstnärliga verksamhet inom performance,
installation, objekt, måleri, video, m.m.
10.15 – 10.45 Kaffepaus
10.45 – 11.30 Anne Rolfsen berättar om sitt arbete med
”Centralkompositioner”, ”Parseller och ”Nya fält”,
inspirerad av mandala och flera konstnärliga
andliga källor.
11.30 – 12.30 Marius Wahl Gran och Berit Frøseth:
Symbol, sigill och förvandling hos Rudolf Steiner
och Hilma af Klint.
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Anne Rolfsen: Konstnärliga övningar
med centralkomposition.
16.00 – 17.00 Samtal och frågor

Inträde: Båda dagar 250:-,
bara fredag 100:-, bara lördag 200:-.

Ladda ner programmet HÄR >


Högtidligt månadsfirande

19 oktober

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Järna Eurytmiensemble presenterar

12 oktober
Järna


Scener ur Mysteriedramerna med introduktion

11 oktober Järna

Ahriman 
Som alla lögners fader ser jag dig.
dock vet jag att du ofta talar sanning.
Och den som vill förkasta varje råd
Som han kan motta genom dina ord,
Kan bli ett offer för det värsta misstag.
Och liksom lögnen nyttjar sannings mask
att säkert kunna fånga människosjälar
så kan en mänska lätt bedraga sig
ifall hon ständigt rädd och feg blott vill
försöka kringgå lögnens alla källor.
Du ger ej blott åt själen villåbilder,
från lögnens ande kommer även makt
som ger åt mänskan god bedömningskraft.
Jag därför vill i frihet stå emot dig.

……….
(Marias ord till Ahriman ur 11. bilden i ”Själens prövning”)

 

I samband med det Nordiska Högskolemötet 11. till 13. Oktober framför Järnas dramagrupp några bilder ur tredje och fjärde mysteriedramat av Rudolf Steiner.

Bilderna 3/5 3/8 4/3 och del av 4/15 ger en inblick i den moderna människans möte med Ahriman.
Vi följer naturvetaren Dr. Strader efter Theodoras död på andeskolningens väg till Ahrimans rike. Materiens härskare demonstrerar sin människosyn för honom. Den smärta som råder i Ahrimans  väsen överväldigar Strader. Gråtande lämnar han Ahrimans rike.
Straders möte med vännerna gör att han vaknar upp inför sin egen avgrund. Spöken och röster förvirrar honom. Ahriman, Benedictus och Maria tar plats i hans inre syn. Maria talar om för Strader att han behöver smida sitt eget svärd på den skolningsväg ödesmakterna har bestämt åt honom.
Straders död inträffar, när han står inför sitt eget tänkandets misstag.
Framtid lever i Benedictus avslutande ord när han efter Straders bortgång talar om hans solglansmogna själ som kommer att lysa för vännerna på jorden som andestjärna.
En kort inledning inför föreställningen belyser Straders skolningsväg och de uppståndelsekrafterna  som lever förborgat i människans eget tänkande.

Välkommen!


Järna Dramagrupp
Ulrike von Schoultz
Inträde: Besökare betalar 200kr kontant eller till bankgiro 570-3814

Ladda ner programmet här >


Nordiskt Högskolemöte


Gerald Häfner

17 september

Järna


Föredrag på temat:

One hundred years of threefolding - What does this impuls mean for us today?

And is there an answer to the challenges of our time?


Tisdag 17 september, kl 19.30-21.00, i Robygge, Ytterjärna

Språk: Engelska utan översättning.

Inträde: Fritt.

Frivilliga bidrag till YIP för att täcka deras omkostnader!


Arr: YIP, Trialog Tankesmedja, Antroposofiska Sällskapet


Läs mer om Gerald på:

Yip.se eller geraldhaefner.de

Från Wikipedia:

"Gerald Häfner är en tysk lärare, skribent och politiker.

Han studerade tyska, Waldorfpedagogik, socialvetenskap och filosofi i München, Witten och Bochum 1978-84. Han var en av grundarna av Allians 90/De gröna 1980. Han har varit ledamot av tyska förbundsdagen för Allians 90/De gröna 1987-90, 1994-98 och 2001-02.

Han är även ledare för Socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum
https://sozial.goetheanum.org/


Han är sedan december 2009 ledamot av Europaparlamentet."


Högtidligt månadsfirande

14 september

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Högtidligt månadsfirande

13 juli

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Mysteriedramer i vår tids apokalyps

 

25 juni - 29 juni 2019

Järna

 

Mysteriedramer i vår tids apokalyps

Väktaren vid tröskeln
Själarna vaknar

Läs mer och ladda ner program på ytterjarna.se >

 

Utställning
i samband med Rudolf Steiners mysteriedramer

Måleri – Skulptur - Installation

Vernissage 17. juni 18.00 – 20.00

Introduktion till utställningen 27. juni 14.00 – 15.00
Utställningen pågår 17. – 30. juni

Arrangör: Bildsektionen i Sverige i samarbete med Mysteriedramagruppen

Ladda ner affisch för utställningen HÄR


Högtidligt månadsfirande

8 juni

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


○•●°◆ JÄRNA - GEMENSKAP - FRAMTID ○•●°◆

24 maj
Järna

Varmt välkommen till den efterlängtade invigningen av Antroposofiska sällskapets nya verksamhetslokal!

24 maj, kl 17.00 i Robygge, Ytterjärna
Inträde: Kostnadsfritt. Fria bidrag till lokalen.

Denna kväll möts vi för att tillsammans se in i tiden vi lever i och den framtid som står till förfogande för idéers inkarnation och vår gemensamma möjlighet att förverkliga dessa.

Kvällen fylls av invigningstal och bandklippning, mingel, world café, mat, dryck och levande musik med Daniel och Emma Reid.

Lokalen ligger placerad i byggnaden Robygge ute i Ytterjärna kulturcentrum.

Varmt välkommen!
För initiativkretsen
Jonathan Ivarsson, Benedict von Schoultz och Pernille Vestskogen


Program:

17.00 - 17.30  Mingel, bubbel och tilltugg

17.30 - 18.00  Invigningstal och bandklippning

18.00 - 19.00  World Café
Syftet med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap samt stärka vi-känsla och gemenskap.

19.00 - 20.00  Daniel och Emma Reid
Till musiken bjuds det på mat och dryck

Om Daniel & Emma:
Ung folkmusik med kittlande närvaro
Daniel Reid • sopran- och barytonsaxofon, piano, dragspel och sång
Emma Reid • fiol, Hardangerfela, altfiol och sång

”När allting runt omkring oss blir större, vildare och stressigare så slår Daniel & Emma ett slag för det intima och personliga. Paret Reid bjuder på ärlig och upplyftande ung folkmusik. Det otroligt täta samspelet dem emellan ger plats för improvisation och frihet, och publiken får ett magiskt, nära möte med musiken och artisterna. Duon har ett stort och varierat program, trots sitt lilla format, både när det gäller repertoar och instrumentering.”

Vägbeskrivning finns HÄR


25 maj, kl 17.00 i Robybbe, Ytterjärna

 

25 juni - 29 juni 2019

Järna

 

Mysteriedramer i vår tids apokalyps

Väktaren vid tröskeln
Själarna vaknar

Läs mer och ladda ner program på ytterjarna.se >


Högtidligt månadsfirande

18 maj

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Högtidligt månadsfirande

13 april

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Årsmöte

6 april 2019
Järna

Årsmöte i Antroposfiska Sällskapet
Kallelse skickas med nästa nummer av Forum Antroposofi (nr 1, 2019).


Mer information kommer senare.


Stoppa snabbtåget - jag vill stiga av – eller på?

23 mars
Järna

Vi vill bjuda in till samtal

Vi bevittnar en omvälvande tid av en teknisk utveckling som fjärmar oss allt mer från livet, från oss själva och varandra. Vad gör jag själv för att hålla balansen, förbli optimistisk men inte naiv.

Regula Nilo-Schulthess (Järna) och Elizabeth Wirsching (Oslo) berättar lite om hur de själva prövar detta och är nyfikna på att ta del av andras erfarenheter och tankar.

Hjärtligt välkomna!

Datum:  23 mars  10.00 till 13.00

Plats: Robyggesalen ( gamla Robyggematsalen)Högtidligt månadsfirande

12 januari

Järna

 

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Biodynamisk konferens, mässa/fest och kult

14-17 februari 2019
Järna

Sektionen för näring och lantbruk vid den Fria högskolan för antroposofi och Antroposofiska sällskapet bjuder in till inspirationsdagar på temat vårt dagliga bröd i ett samarbete med Skillebyholm, Kulturhuset Ytterjärna och Kristofferuskyrkan, Järna.

Med ett antroposofiskt synsätt vill vi utifrån temat “VÅRT DAGLIGA BRÖD” belysa hur himmelens, människans och jordens gemensamma öde hänger samman med den individuella andliga utvecklingen, framväxten av social rättvisa i samhället och jordens tillfrisknande.

Är du verksam inom det biodynamiska på en gård, i en trädgård eller i ett skolkök, restaurang? Jobbar du inom hälsokost, medicin eller helt enkelt konsumerar biodynamiska produkter?

Med utgångspunkt i det biodynamiska skapar vi möjlighet att möta varandra, lantbrukare, mathantverkare och konsumenter. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan vi lära känna, fördjupa och få syn på de större sammanhang vi verkar inom och därigenom belysa de själsliga och andliga motiven inom det biodynamiska arbetet.

 

Programmet kan du ladda ner här >

 

14-15 Februari - Konferens på Skillebyholm:
Kl 9.00-17.00 Sektionen föreläser, vi bildar samtal/arbetsgrupper för områdena lantbruk, mathantverk och konsument.
Anmäl dig här > senast den 1 februari. (OBS! Inga förkunskaper i antroposofi behövs)

16 Februari - Mässa/Fest i Kulturhuset Ytterjärna:
Kl 10.00-16.00 Gårdar, kök och grossister/butiker verksamma inom det biodynamiska visas upp i en utställning. Antroposofiska sällskapet håller öppet hus, ger föreläsningar och möjlighet till samtal. (Fri entre.)
Kl. 17-19 Biodynamisk festmåltid-(stor-knytis) Pris: 100 kr. (Eller lämna råvaror kvällen innan som tillreds av mathantverkare.)
Anmäl dig här >

17 Februari - Kult i Kristofferuskyrkan:
Kl 10.00-16.00 Församlingen håller Gudstjänst. Föreläsning, “Jag är livets bröd”. Sopplunch samt inledande samtal på temat “vårt dagliga bröd” ur ett kristologiskt perspektiv och konstnärligt skapande med lera/snö. Orgelkonsert och kultisk avslutning. (ingen anmälan, frivilliga bidrag)


Vid övriga frågor eller frågor om privata logialternativ

kontakta Markus 070 741 10 49

 


Resor i Rudolf Steiners fotspår

3 februari
Järna

Ett pågående fördjupningsarbete i Rudolf Steiners biografi, liv och verk med särskild vikt på de första 40 åren av hans liv.

Wien-Weimar-Berlin

Göran Nilo Jan G Persson och Lennart Nilo föredrar och berättar, med bildvisning, samtal.

Konferensrummet på Kulturhuset i YtterJärna

Söndag 3 februari 18.30

Program

18.30-19.00 "Resor i Rudolf Steiners fotspår" Lennart Nilo

19.00-19.30 "Rudolf Steiners liv och tid i bilder" Jan G Persson

19.30-20.00 "Om Rudolf Steiners forskningsmetoder" Göran Nilo

20.00-20.30 Samtal


Ladda ner affischen här >

 

 


Tregreningsimpulsen i Camphill

14 januari
Järna

Richard Steel håller föredrag på ”Loftet”, Skäve gård, Järna
Måndagen 14/1 kl. 19

 

Richard har arbetet hela sitt liv i olika Camphill platser i Tyskland, England och USA. Nu arbetar han i Berlin på Karl König Institutet och ger ut böcker om Camphill och forskar om Karl Königs liv och verk.


Föredraget hålls på engelska och översätts till svenska.

Frivilliga bidrag för att täcka omkostnader.


Titel:

 

The threefold order in social life, soul and spirit

as intended by Karl König,

the founder of the Camphill Movement.

 

 

Varmt välkomna!


Läs mer om Richard på hans hemsida>

Hitta till skäve med kartan >

 

 


Vinterverkstad i Fria Högskolan

29-30 december
Järna

Vinterverkstad i Fria Högskolan för Antroposofi

 

Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte. Temat är både ett gemensamt arbete med 5:e och 6:e klasstimmarna, eurytmi, meditationsövningar, fria samtal och ett bearbetande av innehållet i klasstimmarna. Här finns möjlighet att samtala om personliga frågor och erfarenheter på ett anspråkslöst sätt.  Vi har bokat stora konferensrummet i Kulturhuset i Järna och detta är en fortsättning på vårt arbete i Sommarverkstaden med målsättning att gå igenom alla de 19 klasstimmarna.


Ingen kursavgift, men var och en står själv för mat och logi.
Glöm inte att ta med det blå kortet!


Varmt välkomna!

Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson, Thomas Andersson, Anita Jülke-Drufhagel, Susanne Almgren, Per Dahlström

Inbjudan mejlas till alla högskolemedlemmarHör av dig om du inte fått det!08-554 30220 kontakt@antroposofi.nu


Högtidligt månadsfirande

8 december

Järna

 

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

kl 19,00 föredrag "vårt dagliga bröd" och info om biodynamiska dagar i februari.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Performance – Goetheanum

9-10 november
Järna

Bildsektionen bjuder in till konstseminarium 9. och 10. november med performancekonstnären Kjetil Skøien och konstnären och waldorfpedagogen Odd Lindbråten från Norge. Seminariet vill ta upp frågan om den goetheanistiska konstimpulsens aktualitet i dag och belysa sammanhanget mellan andlighet och konst.


Plats: Kulturhuset och Vita Huset i Ytterjärna. Kostnad för performance är kr. 100 och hela seminariet kr. 200.

Ladda ner inbjudan här >


Högtidligt månadsfirande

10 november

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Jagets spår i världen

26-27 oktober
Järna

 

Jagets spår i världen:

Biodynamisk odling i öknen (Sekem) och i norra Indien (Darjeeling Organic Tea Estates), samt Goetheanum Association.

Kulturhuset i Ytterjärna, 26 – 27 oktober 2018
Kortkonferens nr 6 (av 6)

Ladda ner inbjudan och program här >

Ladda ner program för alla sex kortkonferenser här >

Detta är den sjätte och sista av våra kortkonferenser om jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Vi har sedan sett hur jaget utvecklas vid mötet med naturrikena, från fysikens kvantvärld över till det levande. Vi har frågat oss hur det är i den värld jaget självt kommer från? Vi vill nu denna sista gång se på hur vi människor inte bara förstör jorden, men också med jagets krafter bygger upp något fräscht och mänskligt just från denna jagvärld.

Det nya kommer när vi inte bara reagerar på krafter i det förgångna, men genom utvecklad iakttagelse får syn på sammanhang som vi fritt väljer att intressera oss för. För att citera Rudolf Steiner:

”Jeg ber er att noga skilja på de upplevelser man har ut ur fakta, och de man har ut ur relationer mellan fakta. Livet kan verkligen delas in i två delar, som utan gräns löper in i varandra; nämligen i upplevelser, som är strängt betingade genom tidigare orsaker, genom karma, och upplevelser som inte är betingade av karma, som som dyker upp i vårt synfält som något nytt.”

(Evolution, involution og skabelse ud af intet, Forlaget Jupiter, Odense 1986, side 11)


Kan vi se på ett initiativ om det växer fram ur blott och bart ett profittänkande, eller om det har framtidskrafter, något vitalt och nytt i sig? Vi tittar särskilt på tre spännande initiativ, där järnabon Rembert Biemond är starkt involverad.

 

Samtidigt ser vi närmare på hur antroposofiskt inpirererade verksamheter finner en samarbetsform som spänner utöver alla existerande branchorganisationer. Avslutningsvis ser vi på frågan om finansiering av antroposofisk kulturell aktivitet inom och utom antroposofiska sällskapet.

 

Fredagen 26 oktober

19.00 – 21.00 Jagets spår i världen (Daniel Håkanson), Sekem och Darjeeling Tea Estates (Rembert Biemond)

 

Lördagen 27 oktober

10.00 Goetheanum Association – vad är tankarna bakom detta? (Rembert Biemond)

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Kerstin Nilsson)

14.00 Hur utvecklar vi en hållbar ekonomi för antroposofisk utveckling? (Erland Kornfeld)

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal.


Praktiska upplysningar:
Mötet är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset.
Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

 

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen
Daniel Håkanson

 

Läs mer: Ladda ner inbjudan och program här >

 

Rembert Biemond
Läs intervjun med Rembert i nr 2, 2018, av medlemstidningen här >

 

 


Höstmöte

20 oktober
Järna

Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kl 13.00–16.00, i Kulturhuset i Ytterjärna

Se kallelse i Forum Antroposofi nr 3, 2018.


Högtidligt månadsfirande

6 oktober

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas

Tid: Fredag 5/10, kl 19.30

Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

Inträde: Fritt. (Fria bidrag till YIP)

Språk: Engelska utan översättning


 

Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas.

Hans senaste bok handlar om artificiell intelligens och de utmaningar som den ger:

 

HUMANITY'S LAST STAND? The Challenge of Artificial Intelligence and What We Can Do About It. 


Although still in its earliest stages, artificial intelligence (AI) is radically transforming all aspects of society. With the immanent emergence of Artificial Super Intelligence (ASI) and the illusory temptations of ‘transhumanism’, mankind stands at a crossroads. In Humanity’s Last Stand, Perlas will speak about the importance of why we need to take immediate steps to ensure that digitized technology is aligned to human values and priorities. Otherwise, ASI will kill the essence of our humanity. Further, if we do not master it now, ASI will transform man- kind into its own image. Ultimately, it will destroy the human race. This is humanity’s last stand, and failure is not an option.


NICANOR PERLAS  is an adviser, global activist, writer and speaker on artificial intelligence, globalization and spiritualized science. He has advised UN agencies, the Office of the President and Congress as well as cities and towns undertaking large-scale social threefolding projects. He has headed global and national civil society networks that were responsible for stopping 12 nuclear power plants, banning 32 pesticide formulations and bringing about mainstream sustainable development, including organic farming in the Philippines. Perlas is a member of the Senate Task Force on Artificial Intelligence. For the global impact of his work, he has received the Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prize), the Outstanding Filipino Award and UNEP’S Global 500 Award. He is the author of Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power, Threefolding.

Läs mer om Nicanor på: yip.se,   rightlivelihoodaward.org,  Nicanors senaste bok: Humanity's Last Stand


Välkommen!

Arr:

Antroposofiska Sällskapet, antroposofi.nu

YIP, The International Youth Initiative Program, yip.se


Resa i Rudolf Steiners fotspår

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”
5:e resan 2018

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på.

Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.

Resan äger rum från söndag 30 september till söndag den 7 oktober 2018
Söndag 30/9 Flyg till Wien. Välkomstmiddag. Introduktion, studier.
Måndag 1/10 Rudolf Steiner som barn och ungdom 1861-1879. Tågutflykt till olika orter söder om Wien.
Tisdag 2/10 Rudolf Steiner i Wien. 1879-1890 Stadsvandring-rundtur. Konsert
Onsdag 3/10 Tåg till Weimar
Torsdag 4/10 Rudolf Steiner i Weimar. 1890-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m
Fredag 5/10 Weimar/ Tåg till Berlin
Lördag 6/10 Rudolf Steiner i Berlin 1897-1923. Besök på platser med anknytning till Rudolf Steiners tid i Berlin Avslutningsmiddag och Konsert
Söndag 7/10 Berlin/ Hemresa med flygAllt detta ingår i kostnaderna för resan: biografistudium, flyg (från Stockholm), tåg, hotell ***(dubbelrum), frukost, tunnelbana, konserter, museer och guider, välkomstmiddag i Wien och avslutningsmiddag i Berlin: 13.300 kr.
Enkelrumstillägg: 1.800 kr
Kostnad för lunch och resterande middagar samt avbeställningsförsäkring tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.
Göran Nilo Lennart Nilo

Intresseanmälan senast 28/2 2018 till kontaktperson:
Lennart Nilo: lennartnilo(at)gmail.com, 0706285576
Ladda ner
programbladet här >

 


Vägar in i det abstrakta måleriet

20 mars
Järna

Ulf Wagner: Vägar in i det abstrakta måleriet.


Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 

 


Högtidligt månadsfirande

10 mars

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Evolutionen och tidens gåta

23-24 februari 2018
Järna
Kortkonferens nr 3 (av 6).

Ladda ner programbladet här >

Vi har nu kommit fram till den tredje av våra sex kortkonferenser, där vi på olika sätt arbetar med en förståelse av jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Därefter har vi sett på vad det levande i naturen lär oss om att inte glömma betraktarens roll för varje fenomen vi iakttar. Vi kommer nu till det fysiska uttrycket för människans utveckling på jorden. 18 – 19 maj går vi sedan vidare med observatörens roll i det fysiska, ut ur erfarenheter från kvantfysiken, med Johannes Kühl, ledare för den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum.

I ett föredrag den 4.11.1910 beskriver Rudolf Steiner hur vårt medvetande konstitueras av det han kallar ”tidens dobbelström” – en eterisk ström från det förflutna mot framtiden, och en astral ström från framtiden mot det förgångna. Samtidigt skisserar han också två impulser, som så att säga verkar in lodrätt på denna tidens dubbelström: Nedifrån (från den fysiska världen) sinnesintrycken och ovanifrån (från det andliga) jagets impuls. Tilsammans får vi bilden av ett tidskors, och kan nu se hur vårt medvetande – sett ur detta perspektiv – formas av fyra impulser, relaterat til tidens fyra aspekter: Förflutet, framtid, nutid, och det eviga eller tidlösa.

Det skulle gå över 100 år före någon såg en relevans mellan denna tematik og evolutionen. Men 2012 utgav Christoph Hueck – nu professor i biologi – boken Evolution im Dobbelstrom der Zeit, där han visar hur också evolutionen konstitueras utifrån fyra impulser, som verkar från det förflutna och framtiden, från den aktuella nutiden, och från det tidlösa. Genom att ta utgångspunkten i tidskorset kan man teckna en mer helhetlig bild av evolutionens källor. I detta ljus måste den evolutionslära Charles Darwin gav upphov till uppfattas som ofullständig, snarare än som felaktig, genom att Darwin bara hade blick för två av tidens fyra aspekter.

Biologen og filosofen Trond Skaftnesmo utgav i 2017 boken Evolusjonens kilder, där han behandlar denna tematik, genom att han följer de spår Steiner og Hueck (och många med dem) har gått. När vi behandlar evolutionens gåtor utifrån detta perspektiv, kan vi inse hur motsatta processer – som spesialisering (att anpassa sig till miljön) och autonomi (att frigöra sig från miljön) – båda hör med till bilden. Vi ser också hur neoteni eller fetalisering (att bevara barnsliga drag) och utvecklingen av den trefaldiga organismen fogar sig in i helhetsbilden.

I två föredrag kommmer Trond Skaftnesmo att skissera denna tematik och visa på hur en ny helhetsbild av evolutionen kan utvecklas utifrån tidskorsets perspektiv.


Fredagen 23 februari

19.00 – 21.00 Kort introduktion till programserien (Daniel Håkanson), därefter: Evolutionen och tidens gåta. (Trond Skaftnesmo)

 

Lördagen 24 februari

10.00 Evolutionen och tidens gåta, forts. (Trond Skaftnesmo) Inledning och samtal till temat

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Regula Nilo)

14.00 Inledningar och samtal till temat

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal

17.00 Mötet avslutas

Medvetandet och tidens fyra aspekter

Praktiska upplysningar:

Mötet inkl kaffe är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset och i Matbygge.

Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

Hjärtligt välkomna!

 


Att öva färgförnimmelsen

20 februari
Järna

Bo Werner Eriksson: Att öva färgförnimmelsen. Förberedelse för arbetet med Rudolf Steiners naturstämningar.

 

Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 


Högtidligt månadsfirande

10 februari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte

1 februari

Järna


Nästa tillfälle för medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte är torsdagen den
1/2 kl 18.30-20.30 i Vidarsalen på Vidarkliniken.


SWLM 2018

Svenskt Waldorflärarmöte
25-26 januari 2018
Kulturhuset och Örjanskolan i Ytterjärna

Ladda ner:
Broschyr, affisch,
anmälan & seminarielista här >


Högtidligt månadsfirande

13 januari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.
Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.
Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.

Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


VINTERMÖTE

6 Januari
Stockholm

Antroposofiska Sällskapets Vintermöte

Tema: Samverkan
Leonardo da Vincis bild Nattvarden.

10-15 på Waldorflärarhögskolan, Bromma.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi vill hälsa er varmt välkomna till vintermötet som äger rum i waldorflärarhögskolans lokaler i Bromma (huset snett mittemot stora parkeringen).
Vintermötets gest är samverkan. Vi kommer att ställa Leonardo da Vinci's bild av nattvarden i centrum för betraktelser ur olika perspektiv. Medverkande är Mats Wilzén (Pedagogiska sektionen), Felix Nieriker (Kristensamfundet), Ulrike von Schoultz (Lantbrukssektionen) och Anne Ingeborg (Medicinska sektionen). Det blir även tid för samtal i små grupper om våra intryck och tankar.

Det kommer att finnas smörgåsar, kaffe och te. (till självkostnadspris)

Vi ser fram emot att tillsammans inleda året med ett festligt och stämningsfullt möte inom antroposofiska sällskapet.

För styrelsen
Elisabeth, Janne och Regula 


Norden

Arrangemang från våra nordiska grannländer.