KALENDARIUM 2022


Lokalavdelningar

Skåne
Antroposofiska Sällskapet - nytt program i Skåne!
Information och program. Läs mer

Norrköpingsgruppen
Antroposofiska Sällskapet i Norrköping.
Information och program. Läs mer

Stockholmskretsen
Antroposofiska Sällskapet i Stockholm.
Information och program. Läs mer


"Resa i Rudolf Steiners fotspår"

Inbjudan

8-16 maj 2023
Donji Kraljevec, Wien, Weimar, Berlin mm

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”, 7:e resan
Kontakt: Lennart Nilo, mejl
Anmäl dig före 30 november 2022!

Läs mer: Ladda ner inbjudan med reseprogram här.


Årsmöte

Robyggesalen

22 april 2023
Järna, Robygge

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse skickas med medlemstidningen Forum Antroposofi Nr. 1, 2023.


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

11 april 2023
Höör, Skåne

Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.
Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.15  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld 
18.30 – 20.00  Föreläsning/inledning och samtal:
11/4 Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.

Nytt program i Skåne
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att ibland även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.
Vårens planerade träffar är, tisdagar:
24 januari, 28 februari, 11 april, 16 maj

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Skikkelserne (gestalterna) omkring Parzival og deres karmiske betydning for Tycho Brahes og Johannes Keplers astronomi

25 februari 2023
Järna, Robyggesalen

16:00 – 17:30    Skikkelserne (gestalterna) omkring Parzival og deres karmiske betydning for Tycho Brahes og Johannes Keplers astronomi (Jesper Schou).
Jesper talar danska. Översättning vid behov.

Föredraget är en del i NNAKs arbetsmöte 24-26 februari.
NNAK = Nordiska Naturvetenskapliga ArbetsKretsen.


Konsert i Robygge

Isaak Peyer Trio

18 februari 2022
Robygge

Isaak Peyer Trio består av Oslo-baserade kontrabasisten Erik Grønnesby, Stockholmsbaserade gitarristen Anton Brodin, och Järna-baserade Isaak Peyer på gitarr och komposition. Trion försöker levandegöra melodier och stämningar som Isaak har komponerat det senaste året. Alla tre musiker utgår från improvisationen och den lekfullhet jazztraditionen har med sig.

Varmt välkommen till en stämningsfull konsert på Robygge!

Tid: Kl 19.00
Inträde: 100:-


Striden med draken: Från Tolkiens böcker om Ringarnas herre till vår tids transhumanism

Dragestrid - kampen om mennesket
av Trond Skaftnesmo, 2022

12 februari 2023
Järna, Robygge

Plats: Robyggesalen i Kulturcentrum Järna
Tid:  söndag 12 februari klockan 10.30 – 16.30
Kostnad: Hela workshopen 400 kr (250 kr för student). Enstaka föredrag 200 kr.

Workshop med Trond Skaftnesmo:
Striden med draken: Från Tolkiens böcker om Ringarnas herre till vår tids transhumanism
(På norska: Dragestrid: Fra Ringenes herre til vår tids transhumanisme)
Vi lever i en turbulent och dramatisk tid, och många upplever en stor ångest för framtiden. Det är många ting som man kan bli skrämd av... från pandemier, till klimatkriser, till terror, krig i Ukraina, och atomkrig. Eller ett framtida samhälle byggd på biometrisk övervakning inopererad under huden, ett "socialt kreditsystem" (som i Kina) och en transhumanistisk ideologi, där den enskilda människan inte har något värde? Det finns mäktiga globala aktörer som gör sitt bästa för att skapa en sådan framtid! Dessa symptom utmanar oss till att formulera vår existentiella räkenskap och svara på djupa frågor som: Vad vill vi absolut inte mista i vår existens som människa? Är vår frihet värd att kämpa för? Vad betyder det att vara människa på jorden?   
       
Föredragen hålls på lättförståelig norska och bygger på boken ”Dragestrid – kampen om mennesket”, som föredragshållaren gav ut hösten 2022. Trond Skaftnesmo (f- 1959) är en norsk forfattare och waldorflärare, med utbildning inom biologi och filosofi. Hans böcker spänner över flera olika ämnesområden – från filosofi och vetenskapsteori till biologi och esoterik. Boken Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (2020) väckte stor uppmärksamhet i Norge.

Program:
10.30-12.00     Trond Skaftnesmo föredrag: Striden med draken –
                         från Ringarnas herre till vår tids transhumanism, del 1.
12-12.30          samtal
12.30-13.45     lunchpaus: lunch kan man äta i Kulturhusets restaurang
13.45-14.30     samtalsgrupper: Förslag till tema: Var ligger attraktionen i
                        transhumanismen? Hur vinner den makt?
                        Och hur kan den behärskas och övervinnas?
14.30-14.45     presentation och uppsummering från grupperna
14.45               kaffepaus i Robyggesalen
15-16.30          Trond Skaftnesmo föredrag, del 2 med frågor och svar.

Ladda ner programbladet här >

Anmäl dig i anmälningsformuläret här >


Arbetsmöte om ”Antroposofiskt inspirerad forskning”

11 februari 2023
Järna

Inbjudan att medverka i arbetsmöte om
”Antroposofiskt inspirerad forskning”

    • Bedriver du aktivt forskning inspirerad av antroposofi?
    • Kommer du genom din forskning i kontakt med personer och
      institutioner inom den etablerade akademiska världen?

Då är du välkommen att delta i detta arbetsmöte
Inbjudan riktar sig till dig som aktivt bedriver forskning inspirerad av antroposofi och som i denna forskning möter personer och institutioner inom den etablerade akademiska världen. Forskningen kan omfatta alla områden; konst, musik, eurytmi, kultur, samhälle, pedagogik, psykologi, medicin, odling, naturvetenskap …..
Ambitionen med arbetsmötet är att kartlägga vilka frågeställningar som uppstår i detta möte.
Kartläggningen kommer att göras genom en gemensam bildgestaltning i vilken alla närvarande ombeds att muntligt ge sin beskrivning.

Ut ur dessa beskrivningar kan möjligen skymta fram gemensamma utmaningar och teman som vi kan utarbeta i ett nästa steg. Om detta första möte mötet upplevs som fruktbart kommer vi därför att
fortsätta arbetet under våren.

Ett tema som är aktuellt är frågan om verkan av potentierade substanser. Viktiga inslag inom en antroposofiskt orienterad medicin och odling bygger på en syn på denna fråga som inte delas av den  etablerade akademiska världen. Hur kan vi förhålla oss till detta?

En annan frågeställning som aktualiserats under hösten är hur skolbarn påverkas av att datorer och skärmar blivit obligatoriska inslag i skolan. Vilken vetenskaplig grund finns som underlag för ett omdöme om detta?

Denna inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt till ledningen av de olika sektionerna inom den Fria högskolan för antroposofi.

Vårt första möte kommer att vara
Lördagen den 11 februari 2023 13.00 – 18.00 i Järna
(troligen i Robyggesalen men lokal bestäms beroende på hur många som anmält sig)

Definitivt program sänds ut i mitten av januari 2023 till alla de som anmält intresse att delta.
Anmälan görs via epost till
lars.kjellenberg(at)gmail.com

Senast den12 januari 2023 behöver jag ha din anmälan

Många hälsningar
Lars Kjellenberg


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

24 januari 2023
Höör, Skåne

Jens Möller om sin nya bok Kärnan i waldorfpedagogiken!
Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 17.45  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld 
18.00 – 19.30  Föreläsning/inledning och samtal:
24/1 Jens Möller om sin nya bok Kärnan i waldorfpedagogiken!
11/4 Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att ibland även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.
Vårens planerade träffar är, tisdagar:
24 januari, 28 februari, 11 april, 16 maj

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Vintermöte

Torvald Moseid : «Draumkvedet» 1980 – 93 (broderi). Telenor Art Collection.
Fotograf : Herdis Maria Siegert
Salen, Kulturhuset i Ytterjärna

5-8 januari 2023
Järna, Kulturhuset i Ytterjärna

Under den mörka och kalla årstiden söker vi gemenskap genom att låta inre kvaliteter träda fram.Vi vill samla ihop människor från när och fjärran till sällskapets vintermöte den 5-8.1 2023. En sammankomst som värmer och ger ljus genom att arbeta med den Nordiska esoteriken. Traditioner som  har en mycket djup klang och som inspirerar människor till nyskapande. Drömmar som berättas med sång, drömmar som berör det djupaste i människan. Drömkvädet, berättelsen om Olav Åsteson, kan vi leva oss in i genom konst, sång, eurytmi och bildskapande under dessa dagar. Magne Skrede och Odd Lindbråten från Norge kommer till Järna och vägleder deltagarna in i temat. Thomas Lüthi bidrar med föredrag om Jorden, planeterna och stjärnevärlden.
Föredrag, konstnärligt övande på eftermiddagarna och samtal vid brasan efter föreställningarna kan bli den näringen som vi behöver.

Antroposofiska Sällskapet och Kulturhuset i Ytterjärna samarrangerar detta initiativ. Vi kommer att ha mötet i Kulturhuset. Det konstnärliga övandet äger rum i lämpliga lokaler på området. Vi välkomnar alla att delta antingen i hela konferensen eller i valda delar. Odd Lindbråten:
* Vad är döden för människan? En total gåta, en skräckinjagande avgrund, förruttnelsens fas i livet, en invigning i andens rike, ett permanent öppet sår, en övergång mellan två livsstadier, återföreningen med de bortgångna kära, en domedag?”

…”I ett antroposofiskt sammanhang är det känt att Rudolf Steiner, som lärde känna Drömkvädet genom diktaren Ingeborg Møller, blev mycket begeistrad och upptagen av dess visdomsinnehåll. För honom är detta verk inte bara en visionsdikt, utan ett uttryck för en genuin, esoterisk kunskap om människans förhållande till kosmos, - det ger uttryck för en kristendom långt utanför allfarvägar - en kristendom som härstammar ur en esoterisk kunskapstradition. Där Olav Åsteson genom initiation har fått se in i en andlig värld. Bilderna är inte bara dikt, utan ger uttryck för verkliga upplevelser; drömmarna är inte hämtade ur det omedvetna, men skådade genom djupare skikt i själen.
 Vidare menade han utifrån sin andliga forskning att en av mänsklighetens stora invigda redan levde i Norge på 400-talet och att Drömkvädet är ett uttryck för samma andliga strömning som detta representerade. Drömkvädet är förstås inte så gammalt. Som vi har det idag kan den inte vara äldre än från 1300-talet utifrån sin språkliga form, men Olav kan ha varit invigd i en andlig riktning med äldre rötter…”

Texten är tagen ur en längre text som Magne Rasmus Skrede skrev i samband med annonsering av ”Norden i Goetheanum” 2015.

Ladda ner inbjudan
med dagsprogram och workshops här >

Anmälan
Deltagaravgift hela programmet 1500 kr / pensionärer/stud 750 kr. (maten ingår inte i priset!)
Enskilda föredrag eller kvällsprogram 200 kr st.
Anmälningar och betalning görs i Kulturhusets webbshop:  här >
Eller i anmälningsformäret här >

Boende
Vandrarhemmet (enkel-/dubbelrum):  info(at)kulturcentrum.nu
Hotellet (enkel-/dubbelrum): info(at)ytterjarnahotell.sewww.ytterjarnahotell.se


Verkstadsgruppen inbjuder till en dag med gemensamt övande

2 januari 2023
Järna, Robyggesalen

Verkstadsgruppen inbjuder till en dag med gemensamt övande kring den första repetitionstimmen.
För medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi.
Datum: 2 januari 2023
Tid: kl 10.00 – 12.30 inledande arbete
kl 12.30 – 14.00 lunch,
kl 14.00 – 16.30 fördjupning
Några motiv vi tänkte beröra är väktaren vid tröskeln, uppmaningen till självkännedom och de motstånd i oss som beskrivs som djur.
Frågor och anmälan till Ulrika Kärrman
mobil 072 245 79 73, ordstram(at)gmail.com


Vi uppmärksammar 100-årsdagen för branden vid första Goetheanum 1922

Första Goetheanim i Dornach Schweiz

31 december 2022
Järna, Robyggesalen

Vi uppmärksammar 100-årsdagen för branden vid första Goetheanum som var nyårsnatten 1922

Kl 15-16
Inledning
Musik
Eurytmi

Välkommen!


Michael and our relation to Nature

Johannes Kühl

3 december 2022
Järna, Robygge

Offentligt föredrag kl 19.00 av
Johannes Kühl:
Michael and our relation to Nature

Språk: engelska. Inträde: 100 kr.

Arrangör: NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen

Han håller även ett föredrag i Stockholm 2 dec kl 19 på temat:
Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning.

 

 


Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning

Johannes Kühl

2 december 2022
Stockholm, Hagagatan 14

Offentligt föredrag kl 19.00 av
Johannes Kühl:
Colours of the Heavens: Rainbows, Halos, Glories – about their appearance and about their meaning.

Språk: engelska. Inträde: 100 kr.

Arrangör:
NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och Stockholmskretsen

 

 


Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen

Johannes Kühl

1-4 december 2022
Robygge, Järna

Möte inom Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen i Järna där Johannes Kühl är gästföreläsare.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.

Arrangör: NNAK - Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen


Samtalskvällar kring allmän antroposofi & meditation

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

INSTÄLLT!
Tyvärr inställt pga sjukdom.


29 november 2022

Höör, Skåne


Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Höstmöte

19 november 2022

Antroposofiska Sällskapets Höstmöte
äger rum den 19 november 2022.
Kallelse postas med Nr. 3 av medlemstidningen och mejlas ut till medlemmarna.


Workshop: formkropp

Christiane Gerges

15-16 november 2022
Järna, Robygge, förmiddagar

Workshop med Christiane Gerges
På dessa två förmiddagar får vi undersöka och öva vår formkropp,
som också beskrivs som ’formgestalt’, ’fantom’ eller ’uppståndelsekropp’
i R. Steiners verk.
9 – 10.15     Introduktion. Inga förkunskaper krävs.
10.30 – 12   Fortsättning. Fördjupning.


Vad kan vi göra för freden?

15 november 2022
Järna, Robygge kl 19

Föredrag av Anton Kimpfler
Temat är: Vad kan vi göra för freden?
Motsättning och samhörighet mellan öst och väst.
(Was können wir für den Friden tun?
Gegen sätze und Gemein sam keiten zwischen Ost und West.)

På tyska med översättning av Jürgen Vater.
Inträde: Fria bidrag, kontant

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Karin Hedén och Jonna Vad


Workshop för högskolemedlemmar

Christiane Gerges

14-16 november 2022
Järna, Robygge, eftermiddagar kl 14-17

Workshop för högskolemedlemmar
med Christiane Gerges
Inbjudan med program har mejlat ut till högskolemedlemmarna.

 

 


Möte med väktaren på tröskeln

Christiane Gerges

14 november 2022
Järna, Robygge kl 19
(även i Stockholm 16/11, kl 19)

Föredrag av Christiane Gerges: Möte med väktaren på tröskeln
Föredraget hålls på tyska och översätts
Frivilliga bidrag för att täcka omkostnader.


Bokrelease

29 oktober 2022
Järna, Robygge, kl 15-17

Hjärtligt välkomna till bokreleasen av min debutbok:
KÄRNAN I WALDORFPEDAGOGIKEN

Evenemangets konferencier är Theo Wilson som tar emot er tillsammans med mig när dörrarna öppnas kl 15.00.
Det är fritt inträde och boken kommer att säljas till förmånligt pris.
Hoppas vi ses. Jens Möller


Samtalskvällar kring allmän antroposofi

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

25 oktober 2022
Höör, Skåne

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag  25/10, Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Transhumanismen och kampen om människan i vår tid

INSTÄLLT! 8-9 oktober 2022
Järna, Robygge

Transhumanismen och kampen om människan i vår tid
Veckoslutet 8-9 oktober planeras ett seminarium med temat Transhumanismen och kampen om människan i vår tid, med Trond Skaftnesmo som föredragshållare.

Tyvärr inställt. Eventuellt nytt datum senare.


Högskolekretsen

2 oktober 2022
Järna, Robygge

Högskolekretsen.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Sektionssamrådet

1 oktober 2022
Järna, Robygge

Sektionssamrådet.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Samtalskvällar kring allmän antroposofi

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

27 september 2022
Höör, Skåne

Nytt program i Skåne!
Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 18.30  Föreläsning/inledning och samtal  
19.00 – 20.30  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld

Höstens planerade träffar är:
Tisdag 27/9, Tisdag  25/10, Tisdag 29/11

Läs mer om programmet och kontaktinfo HÄR


Sektionsträff

23 september 2022
Järna, Robygge, kl 17

Sektionen för talande och musiserande konster.
(för medlemmar i högskolan, ej offentligt) Kallelse mejlas ut till medlemmarna.


Hur kan vi fördjupa demokratin?

13 september 2022
Järna, Robyggesalen, kl 19.00

Tregreningen och vår tids utmaningar – hur kan demokratin fördjupas.

Föredrag av Gerald Häfner, ledare för socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum, Dornach, Schweiz. Följt av gemensamt samtal.

 

socialnew.goetheanum.org

Nordiskt Högskolemöte i Järna

22-31 juli 2022
Kulturhuset i Ytterjärna

Nordiskt Högskolemöte i Järna
Den första helgen, 22 – 24 juli, är öppen även för medlemmar som ännu inte har anslutit sig till Högskolan.
Klassens första 5 timmar kommer då att få en fri beskrivande karaktär av de situationer som man möter på kunskapsvägen. Formen är inte egentliga klasstimmar.

Från och med eftermiddagen den 24 juli till 31 juli lunchtid, gestaltas sedan timmarna 6 – 19 som fria klasstimmar.
Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande och ett program som ska ha tydlig plats för detta. Rika möjligheter till samtal i mindre grupper med mera är planerade.
Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och perspektiv på vår Högskola. Det är också vår förhoppning att det ska bli en tydlig upplevelse av Första klassens helhetliga sammanhang.

Sista anmälningsdag är 15 juni!

Anmäl dig till:
kontakt@antroposofi.nu

Program


Ladda ner inbjudan och program HÄR

 

 

24-31 juli - kvällsprogram under Nordiska Högskolekonferensen

Verkstads-eurytmi-uppvisning ”Mellanrum,

söndag den 24 juli kl 20.

Vi är en nybildad grupp som kommit samman för att göra denna uppvisning. 

Vi kommer från många olika håll, 2 ifrån Norge, 1 ifrån Göteborg, 1 ifrån Norrköping, 1 ifrån Kalmar, Järna, Hölö och Stockholm. Hälften är utbildade eurytmister och hälften är glada amatörer som gillar att göra eurytmi.

Vi har inte haft kraft och tid för att kunna öva så mycket utan det får på så vis bli en uppvisning ”under arbete”. Innehållet försöker att å ena sidan anknyta till högskolekonferensens tema och å andra sidan försöker den att ta fram nya sidor hos eurytmin i sig.

Här försöker vi att söka en annan inriktning, där vi blir uppmärksamma på det som sker i mellanrummen, i de formkrafter som vi lever i. Vi försöker att visa utvecklingskrafter såsom det t.ex. kanske kunde vara genom planetkrafterna som inspirerar oss i vår utveckling men också genom programmets komposition. 

 

 

Musikimprovisation ”Mellan Ljus och Mörker - Klangvärldar möts…..”,

tisdagen den 26 juli kl 19.

Improvisation med Röster, nya och gamla Instrument med:

Helena Persdotter, Maria Sailer Nilsson, Ulrika Kärrman, Ulf Wätte, Malte Nordling.Glimt fra Rudolf Steiners Mysteriedramer,

onsdagen den 27 juli kl 19.

Några utvalda scener ur mysteriedramorna spelas.Nordisk musikafton,

torsdagen den 28 juli kl 19.

Musik med Per-Erik Jonsson, violin och Malte Nordling, piano och gamla..

 


Eurytmi,

fredagen den 29 juli kl 19.

Eurytmi med deltagare ur masterskursen med Carina Schmid och Benedict Zweifel.

 

Varmt välkomna!

Fria Högskolan för Antroposofi

Kulturhuset i Ytterjärna, scenen

”En andlig forskares skolningsväg”

Martina Maria Sam
Rudolf Steiner
Konsert 28 maj, kl 20.30.

27-29 maj 2022
Järna, Robygge

”En andlig forskares skolningsväg”
Om Rudolf Steiners inre biografi
Arbetshelg med Martina Maria Sam

Ingen anmälan krävs.

Att hans namn en gång skulle skiljas från hans verk var ett allvarligt bekymmer som Rudolf Steiner hyste mot slutet av sitt liv. I biografin hos en modern invigd är nämligen liv och verk oskiljaktiga.
Hur de bär och ömsesidigt förklarar varandra kan upplevas som en urbild hos Rudolf Steiner. Mycket av det han beskriver i sina föredrag och skrifter bygger på egna erfarenheter. Samtidigt ger oss antroposofin möjlighet att allt djupare förstå hans eget liv.
Helgens fem föredrag ska vara ett första försök att närmare belysa Rudolf Steiners esoteriska skolningsväg på grundval av hans personliga notiser och andra biografiska dokument. Belysningen behöver då ske på olika sätt angående tiden fram till hans egentliga initiation kring sekelskiftet 1900 i jämförelse med tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur de andliga livets högre stadier formas hos honom kan vi sedan bara ana genom en perifer överblick över hans verk.
Att tydliggöra Rudolf Steiners verk genom hans liv och vice versa öppnar nya insikter i hans utveckling och låter oss förstå själva antroposofin på ett djupare sätt.

Martina Maria Sams fem föredrag börjar på kvällen fredagen den 27 maj och avslutas på eftermiddagen söndagen den 29 maj. De omramas av konstnärliga övningar och utställningar.

Kostnad för hela konferensen 500 kronor (med möjlighet till rabatt). Lunch och kvällsmat ingår inte.
Enstaka föredrag eller konsert: 200 kronor.

Ingen anmälan krävs.

Martina talar på tyska och tolkas till svenska.

Läs mer i programbladet HÄR

Läs om Martinas arbete på www.martina-maria-sam.ch


Vårmöte. Tema: Årshögtider

Entré Robyggesalen
Sidoentré, Robyggesalen

14 maj 2022
Järna, Robygge

Antroposofiska Sällskapets vårmöte äger rum den  14 maj 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider
Medverkande är
Lars Kjellenberg, Mats Wilzén, Janne Silvasti, Maria Eloranta, Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”

5 maj 2022
Järna

”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”
Föredrag av Bart Vanmechelen. På engelska utan översättning.
Robygge, kl 19.00, fri entre, fria bidrag.

Öppet för alla intresserade!
(En del av programmet för majdagarna 5-6 maj.)


Efter föredraget bjuds vi in av YIP till musik kring en eld!
After the lecture we are invited by YIP to a campfire with music!

Hur kan vi möta framtiden med kärleksfulla initiativ? Med öppet sinne, öppet hjärta och vilja till utveckling, i samklang med vår tids anda. Hur kan vi genom antroposofin vara med och utveckla ett mänskligare samhälle.
How can we meet the future with loving initiatives? With open mind, open heart and willingness for development, in resonance with the spirit of our time. Anthroposophy as a gateway to encounter the spirit of humanity.

Bart Vanmechelen
-talar till det temat. Han är från Belgien, landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet och en av samordnarna inom den internationella läkepedagogiska/socialterapeutiska rörelsen.
- talks to the theme. He is from Belgium, country representative for the Anthroposophical Society and one of the coordinators within Anthroposophic Council for Inclusive Social Development


ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN

Berit Frøseths biografi:
ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN

3 maj 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till bokrelease av Berit Frøseths biografi:

ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN
Tisdag 3 maj kl. 19.00 - 20.30 i Kulturhuset i Ytterjärna, konferensrummet.

Program:
Inledning av Pär Granstedt
Berit Frøseth berättar om arbetet med och innehållet i boken.
Samtal

Arrangör:
Antroposofiska Sällskapet i samarbete med Trialog Tankesmedja och Kulturhuset i Ytterjärna.


Årsmöte

Entré Robyggesalen

30 april 2022
Järna, Robygge, kl 13.30-16.00

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse postas till medlemmarna i medlemstidningen Nr. 1, 2022.


Inställt sektionsmöte

Entré Robyggesalen

29 april 2022
Järna

Inställd sammankomst: arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 

 


Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare

22 april 2022
Järna, Robygge, kl 19.00

Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare
I syfte att ta reda på verkets innebörd har Kurt Almqvist läst igenom Hilma af Klints samtliga 26 000 sidor anteckningsböcker liksom samtliga handlingar i stiftelsens arkiv. Han kommer berätta om vad verkets innebörd är.

Om Kurt
Kurt Almqvist är ledamot av Stiftelsen Hilma af Klints verk, grundad 1972 av antroposofen Viceamiral Erik af Klint (1901-1981). I den konstituerande styrelsen ingick Eriks son Gustav af Klint, samt antroposoferna Arne Klingborg, Bert Vetterfalk och Åke Fant. I stiftelsens syfte ingår utöver att ta hand om verket §1 att uppenbara den mission som ska finnas förborgad i verket §4.

af Klint i sin ateljé, ca 1895.
Svanen No 18, Serie SUW, Grupp 9, 1915.
Vete och malört, 1922.

Högskolekrets

Sidoentré Robyggesalen

26 mars 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 

 


Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.

Kulturhuset i Ytterjärna

18 mars 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi inbjuder in till vår tredje sammankomst på fredag 18 mars, kl 17.00 i Kulturhuset.

 

 


Vidar, Mikael och Oden

Entré Robyggesalen

5 mars 2022 (framflyttat från 30 jan)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge lördag 5 mars 14.00.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad


Gondishapur, ruin.

Två offentliga föredrag

5 mars 2022
Järna, Arne-rummet i Vita Huset

Två offentliga föredrag inom ramen för ett helgseminarium inom NNAK.

13:30 – 15:00    Jesper Schou - Offentligt föredrag 1 – Impulsen fra Gondishapur
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

15:00 – 15:30    Kaffe            

15:30 – 17:00    Jesper Schou – Offentligt föredrag 2 – Konciliet i Konstantinopel 869
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

Inträde: Fria bidrag!

 

Hjärtligt välkomna!

För Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och de skandinaviska antroposofiska landssällskapen (SE, DK, NO)
Erland Kornfeld och Daniel Håkanson

 

 


Sektionssamråd

Sidoentré Robyggesalen

19 februari 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 

 


Vidar, Mikael och Oden

Entré Robyggesalen

INSTÄLLT !
pga sjukdom.

Nytt datum 6 mars 2022.   (30 januari 2022)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge söndag 30 januari 14.30.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.
Begränsat antal platser!
Föranmälan till kontakt(at)antroposofi.nu

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad

 

 


Uppstartsmöte sektion - Sektionen för talande och musiserande konster

Entré Robyggehuset

21 januari 2022
Järna

En första sammankomst för ett arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi möts i Robyggesalen den 21 januari 2022, kl 19.15-20.45 OBS ny tid! (Pga kursen med Barbara Mraz).

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 

 


Vintermöte

Entré Robyggesalen

Inställt!
Mötet flyttas fram till påsk. Nytt datum kommer senare.

8 januari 2022
Järna

Antroposofiska Sällskapets vintermöte äger rum den  8 januari 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider


Medverkande är:
Lars Kjellenberg
Mats Wilzén
Janne Silvasti
Ylwa Breidenstein
Maria Eloranta
Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


Erkännelsens Himmelsstege

4 januari 2022
Järna

Erkännelsens Himmelsstege.
Efterklang av Anton Kimpflers föredrag(19 nov). Vi läser en uppsats om detta, av honom.

Tisdag den 4 jan. Kl. 18 i Robygge.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad