KALENDARIUM 2022


Lokalavdelningar

Norrköpingsgruppen
Antroposofiska Sällskapet i Norrköping.
Information och program. Läs mer


Stockholmskretsen
Antroposofiska Sällskapet i Stockholm.
Information och program. Läs mer


Höstmöte

19 november 2022

Antroposofiska Sällskapets Höstmöte
äger rum den 19 november 2022.
Kallelse postas med Nr. 3 av medlemstidningen och mejlas ut till medlemmarna.


Transhumanismen och kampen om människan i vår tid

8-9 oktober 2022
Järna, Robygge

Transhumanismen och kampen om
människan i vår tid

Veckoslutet 8-9 oktober planeras ett seminarium med temat Transhumanismen och kampen om människan i vår tid, med Trond Skaftnesmo som föredragshållare.
Mer detaljerad information om programmet kommer senare.


Nordiskt Högskolemöte i Järna

22-31 juli 2022
Kulturhuset i Ytterjärna

Nordiskt Högskolemöte i Järna
Den första helgen, 22 – 24 juli, är öppen även för medlemmar som ännu inte har anslutit sig till Högskolan.
Klassens första 5 timmar kommer då att få en fri beskrivande karaktär av de situationer som man möter på kunskapsvägen. Formen är inte egentliga klasstimmar.

Från och med eftermiddagen den 24 juli till 31 juli lunchtid, gestaltas sedan timmarna 6 – 19 som fria klasstimmar.
Vi vill bjuda in till ett aktivt individuellt deltagande och ett program som ska ha tydlig plats för detta. Rika möjligheter till samtal i mindre grupper med mera är planerade.
Mötet ska därmed få en verkstadskaraktär och vara lyhört för olika erfarenheter av och perspektiv på vår Högskola. Det är också vår förhoppning att det ska bli en tydlig upplevelse av Första klassens helhetliga sammanhang.

Sista anmälningsdag är 15 juni!

Anmäl dig till:
kontakt@antroposofi.nu

Program


Ladda ner inbjudan och program HÄR

 

 

24-31 juli - kvällsprogram under Nordiska Högskolekonferensen

Verkstads-eurytmi-uppvisning ”Mellanrum,

söndag den 24 juli kl 20.

Vi är en nybildad grupp som kommit samman för att göra denna uppvisning. 

Vi kommer från många olika håll, 2 ifrån Norge, 1 ifrån Göteborg, 1 ifrån Norrköping, 1 ifrån Kalmar, Järna, Hölö och Stockholm. Hälften är utbildade eurytmister och hälften är glada amatörer som gillar att göra eurytmi.

Vi har inte haft kraft och tid för att kunna öva så mycket utan det får på så vis bli en uppvisning ”under arbete”. Innehållet försöker att å ena sidan anknyta till högskolekonferensens tema och å andra sidan försöker den att ta fram nya sidor hos eurytmin i sig.

Här försöker vi att söka en annan inriktning, där vi blir uppmärksamma på det som sker i mellanrummen, i de formkrafter som vi lever i. Vi försöker att visa utvecklingskrafter såsom det t.ex. kanske kunde vara genom planetkrafterna som inspirerar oss i vår utveckling men också genom programmets komposition. 

 

 

Musikimprovisation ”Mellan Ljus och Mörker - Klangvärldar möts…..”,

tisdagen den 26 juli kl 19.

Improvisation med Röster, nya och gamla Instrument med:

Helena Persdotter, Maria Sailer Nilsson, Ulrika Kärrman, Ulf Wätte, Malte Nordling.Glimt fra Rudolf Steiners Mysteriedramer,

onsdagen den 27 juli kl 19.

Några utvalda scener ur mysteriedramorna spelas.Nordisk musikafton,

torsdagen den 28 juli kl 19.

Musik med Per-Erik Jonsson, violin och Malte Nordling, piano och gamla..

 


Eurytmi,

fredagen den 29 juli kl 19.

Eurytmi med deltagare ur masterskursen med Carina Schmid och Benedict Zweifel.

 

Varmt välkomna!

Fria Högskolan för Antroposofi

Kulturhuset i Ytterjärna, scenen

”En andlig forskares skolningsväg”

Martina Maria Sam
Rudolf Steiner
Konsert 28 maj, kl 20.30.

27-29 maj 2022
Järna, Robygge

”En andlig forskares skolningsväg”
Om Rudolf Steiners inre biografi
Arbetshelg med Martina Maria Sam

Ingen anmälan krävs.

Att hans namn en gång skulle skiljas från hans verk var ett allvarligt bekymmer som Rudolf Steiner hyste mot slutet av sitt liv. I biografin hos en modern invigd är nämligen liv och verk oskiljaktiga.
Hur de bär och ömsesidigt förklarar varandra kan upplevas som en urbild hos Rudolf Steiner. Mycket av det han beskriver i sina föredrag och skrifter bygger på egna erfarenheter. Samtidigt ger oss antroposofin möjlighet att allt djupare förstå hans eget liv.
Helgens fem föredrag ska vara ett första försök att närmare belysa Rudolf Steiners esoteriska skolningsväg på grundval av hans personliga notiser och andra biografiska dokument. Belysningen behöver då ske på olika sätt angående tiden fram till hans egentliga initiation kring sekelskiftet 1900 i jämförelse med tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur de andliga livets högre stadier formas hos honom kan vi sedan bara ana genom en perifer överblick över hans verk.
Att tydliggöra Rudolf Steiners verk genom hans liv och vice versa öppnar nya insikter i hans utveckling och låter oss förstå själva antroposofin på ett djupare sätt.

Martina Maria Sams fem föredrag börjar på kvällen fredagen den 27 maj och avslutas på eftermiddagen söndagen den 29 maj. De omramas av konstnärliga övningar och utställningar.

Kostnad för hela konferensen 500 kronor (med möjlighet till rabatt). Lunch och kvällsmat ingår inte.
Enstaka föredrag eller konsert: 200 kronor.

Ingen anmälan krävs.

Martina talar på tyska och tolkas till svenska.

Läs mer i programbladet HÄR

Läs om Martinas arbete på www.martina-maria-sam.ch


Vårmöte. Tema: Årshögtider

Entré Robyggesalen
Sidoentré, Robyggesalen

14 maj 2022
Järna, Robygge

Antroposofiska Sällskapets vårmöte äger rum den  14 maj 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider
Medverkande är
Lars Kjellenberg, Mats Wilzén, Janne Silvasti, Maria Eloranta, Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”

5 maj 2022
Järna

”Vid tidens vändpunkt - Mod till entusiasm ”
Föredrag av Bart Vanmechelen. På engelska utan översättning.
Robygge, kl 19.00, fri entre, fria bidrag.

Öppet för alla intresserade!
(En del av programmet för majdagarna 5-6 maj.)


Efter föredraget bjuds vi in av YIP till musik kring en eld!
After the lecture we are invited by YIP to a campfire with music!

Hur kan vi möta framtiden med kärleksfulla initiativ? Med öppet sinne, öppet hjärta och vilja till utveckling, i samklang med vår tids anda. Hur kan vi genom antroposofin vara med och utveckla ett mänskligare samhälle.
How can we meet the future with loving initiatives? With open mind, open heart and willingness for development, in resonance with the spirit of our time. Anthroposophy as a gateway to encounter the spirit of humanity.

Bart Vanmechelen
-talar till det temat. Han är från Belgien, landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet och en av samordnarna inom den internationella läkepedagogiska/socialterapeutiska rörelsen.
- talks to the theme. He is from Belgium, country representative for the Anthroposophical Society and one of the coordinators within Anthroposophic Council for Inclusive Social Development


ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN

Berit Frøseths biografi:
ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN

3 maj 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till bokrelease av Berit Frøseths biografi:

ETT LIV I KONSTEN, ARNE KLINGBORG & ANTROPOSOFIN
Tisdag 3 maj kl. 19.00 - 20.30 i Kulturhuset i Ytterjärna, konferensrummet.

Program:
Inledning av Pär Granstedt
Berit Frøseth berättar om arbetet med och innehållet i boken.
Samtal

Arrangör:
Antroposofiska Sällskapet i samarbete med Trialog Tankesmedja och Kulturhuset i Ytterjärna.


Årsmöte

Entré Robyggesalen

30 april 2022
Järna, Robygge, kl 13.30-16.00

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelse postas till medlemmarna i medlemstidningen Nr. 1, 2022.


Inställt sektionsmöte

Entré Robyggesalen

29 april 2022
Järna

Inställd sammankomst: arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 

 


Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare

22 april 2022
Järna, Robygge, kl 19.00

Hilma af Klint - En alldeles egen andeforskare
I syfte att ta reda på verkets innebörd har Kurt Almqvist läst igenom Hilma af Klints samtliga 26 000 sidor anteckningsböcker liksom samtliga handlingar i stiftelsens arkiv. Han kommer berätta om vad verkets innebörd är.

Om Kurt
Kurt Almqvist är ledamot av Stiftelsen Hilma af Klints verk, grundad 1972 av antroposofen Viceamiral Erik af Klint (1901-1981). I den konstituerande styrelsen ingick Eriks son Gustav af Klint, samt antroposoferna Arne Klingborg, Bert Vetterfalk och Åke Fant. I stiftelsens syfte ingår utöver att ta hand om verket §1 att uppenbara den mission som ska finnas förborgad i verket §4.

af Klint i sin ateljé, ca 1895.
Svanen No 18, Serie SUW, Grupp 9, 1915.
Vete och malört, 1922.

Högskolekrets

Sidoentré Robyggesalen

26 mars 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 

 


Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.

Kulturhuset i Ytterjärna

18 mars 2022
Järna, Kulturhuset

Inbjudan till alla högskolemedlemmar verksamma inom området för Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi inbjuder in till vår tredje sammankomst på fredag 18 mars, kl 17.00 i Kulturhuset.

 

 


Vidar, Mikael och Oden

Entré Robyggesalen

5 mars 2022 (framflyttat från 30 jan)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge lördag 5 mars 14.00.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad


Gondishapur, ruin.

Två offentliga föredrag

5 mars 2022
Järna, Arne-rummet i Vita Huset

Två offentliga föredrag inom ramen för ett helgseminarium inom NNAK.

13:30 – 15:00    Jesper Schou - Offentligt föredrag 1 – Impulsen fra Gondishapur
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

15:00 – 15:30    Kaffe            

15:30 – 17:00    Jesper Schou – Offentligt föredrag 2 – Konciliet i Konstantinopel 869
Inledning och samtal (tydlig danska - sammanfattande övers. vid behov)

Inträde: Fria bidrag!

 

Hjärtligt välkomna!

För Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och de skandinaviska antroposofiska landssällskapen (SE, DK, NO)
Erland Kornfeld och Daniel Håkanson

 

 


Sektionssamråd

Sidoentré Robyggesalen

19 februari 2022
Järna, Robygge

Kl 14.00-17.00

 

 


Vidar, Mikael och Oden

Entré Robyggesalen

INSTÄLLT !
pga sjukdom.

Nytt datum 6 mars 2022.   (30 januari 2022)
Järna, Robyggesalen

Möten med Vidar, Mikael och Oden.
Vad är det som inbjuder Mikael, Vidar eller Oden att närma sig?     
Trots gudarnas kraft är de avhängiga av oss människor.
Kan vi ge dem hand och fot på jorden?

Föredrag av Rebecka Vik.
Robygge söndag 30 januari 14.30.

100:-. Gärna kontant. Möjlighet till reduktion.
Begränsat antal platser!
Föranmälan till kontakt(at)antroposofi.nu

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad

 

 


Uppstartsmöte sektion - Sektionen för talande och musiserande konster

Entré Robyggehuset

21 januari 2022
Järna

En första sammankomst för ett arbete inom Sektionen för talande och musiserande konster.
Vi möts i Robyggesalen den 21 januari 2022, kl 19.15-20.45 OBS ny tid! (Pga kursen med Barbara Mraz).

Meddela gärna om du vill delta:
Anne Grethe Kumlander eller Kerstin Silvasti:
annegrethekumlander(at)hotmail.com eller kerstin.silvasti(at)telia.com

Inbjudan mejlas till alla medlemmar inom Fria Högskolan för Antroposofi.

 

 


Vintermöte

Entré Robyggesalen

Inställt!
Mötet flyttas fram till påsk. Nytt datum kommer senare.

8 januari 2022
Järna

Antroposofiska Sällskapets vintermöte äger rum den  8 januari 2022
Plats: Sällskapets lokal i Robyggehuset, 10.00 till 16.30

Temat: Årshögtider


Medverkande är:
Lars Kjellenberg
Mats Wilzén
Janne Silvasti
Ylwa Breidenstein
Maria Eloranta
Regula Nilo-Schulthess

Vid behov finns det möjlighet att bli upphämtad vid busshållplatsen Stensta.
Kontakta Regula på tel 0709929969


Erkännelsens Himmelsstege

4 januari 2022
Järna

Erkännelsens Himmelsstege.
Efterklang av Anton Kimpflers föredrag(19 nov). Vi läser en uppsats om detta, av honom.

Tisdag den 4 jan. Kl. 18 i Robygge.

Arrangör:
Medlemsinitiativ av Jonna Vad