Medicinska sektionen

och Läkepedagogiska/socialterapeutiska sektionen


Kontakta sekretariatet om du är intresserad av att delta i sektionens möten.
kontakt(at)antroposofi.nu Två artiklar ur tidskriften Das Goetheanum

Läkning är ljus och kärlek
100 år antroposofisk medicin
MATTHIAS GIRKE – GEORG SOLDNER – MORITZ CHRISTOPH
Efter att Rudolf Steiner upprepade gånger yttrat sig till medicinska frågor... HÄR >
ANTROPOSOFINS LÄKANDE FÖRMÅGA – TILL RUDOLF STEINERS DÖDSDAG
Matthias Girke
Uppmärksammandet av Rudolf Steiners 95:e dödsdag infaller i en speciell tid:
Mänskligheten står inne i ett pandemiskt hot med okända verkningar på hälsan, på de grundläggande rättigheterna, på den enskildes ekonomiska existens liksom på världsekonomin.
Trots medicinens alla framsteg framträder dess maktlöshet att möta... HÄR >

Om coronaviruset

Bild från den Tyska artikeln

Artiklar från Das Goetheanum om coronaviruset
Ladda ner dem (en pdf) HÄR

Coronavirus av georg soldner
Artikel i Das Goetheanum, Nr. 11, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.
Den ursprungliga tyska artikeln finns att läsa HÄR

Att skydda de äldre människorna genom den egna immuniteten samtal med Harald Matthes på sjukhuset Havelhöhe i Berlin.
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.

Pandemisk hälsa, Kommentar av Wolfgang Held, chefredaktör för tidskriften Das
Goetheanum
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo.

Ljus är verksamt

Das Goetheanum nr. 48, 2018.

Ljus är verksamt
av Wolfgang Held

Vid Mikaelitid samlas Antroposofiska Medicinska rörelsen till sin årliga konferens. Förra årets tema var värme och i år stod ljuset i centrum. I artikeln återges konferensen utförligt.

"800 läkare, terapeuter och farmaceuter från 42 länder möttes. ”Jag kommer från Dubai”, sa en röst, ”Jag kommer från Malaysia”, en annan ... "

Ladda ner artikeln här >

Översatt artikel ur Das Goetheanum nr. 48, 2018.