BILDSEKTIONENS PROGRAM

Kära konstnärsvänner

Programmet annonseras i kalendariet på hemsidan och i medlemstidningen Forum Antroposofi


Alla möten är på Prisma Arkitektkontor i Järna, tisdagar kl. 19.00

 

Varmt välkomna!


För Bildsektionen

Berit Frøseth och Filip Henley