Antroposofiskt orienterad forskning - en översikt

Runt om i världen pågår det forskning som har en orientering mot det antroposofiska arbetet. Här kommer en överblick av det arbetet att växa fram.

 

Vägar till kunskap inom antroposofiskt orienterad forskning

Som antroposofiskt orienterad forskare har du tillgång till flera olika vägar till kunskap:

  • den naturvetenskapliga. Den bygger på hypotesformulering, upprepbara experiment, validerade, kvantitativa analysmetoder och statistisk utvärdering.

  • den kvalitativa. Den omfattar bland annat intervjuer i olika former, fallstudier och deltagardriven forskning.

  • goetheanism, en fenomenologisk metod som är mycket lämpad att studera det levande och sammanhangen i naturen.

  • den antroposofiska. Den kallas ibland för andevetenskap och är grunden till den antroposofiskt orienterade forskningen.

  • tyst erfarenhet. Att göra praktisk erfarenhet, som inte alltid formulerats i ord, användbar för andra.

  • bildskapande metoder. Hit hör bland annat kristallisationsbilder, stigbilder, rundkromatogram och droppbilder


Antroposofiskt orienterade forskningsinstitut och verksamheter

Det finns antroposofiskt orienterad forskning inom de flesta vetenskapsområden. En tyngdpunkt kan märkas på pedagogiska, medicinska och lantbruksvetenskapliga frågor. Den största delen av forskningen har bedrivits i tysktalande länder.

Utan ambition att vara heltäckande följer här länkar till några olika antroposofiskt orienterade forskningsverksamheter. Några av länkarna ger översikter, andra leder direkt till ett bestämt forskningsinstitut.


Naturvetenskap/Goetheanism

Carl Gustav Carus-Institut

Forschungsinstitut am Goetheanum

Louis Bolk Instituut - Home (English)


Medicin:

Allgemeines zur Forschung AM | GAÄD (gaed.de)

Research in Anthroposophic Medicine (medsektion-goetheanum.org)

Forschung (damid.de)

Anthro-Links - Forschungsinstitut Havelhöhe (fih-berlin.de)

Arbeitsgruppe Integrative und Anthroposophische Medizin: Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie - Charité – Universitätsmedizin Berlin (charite.de)

Klinik Arlesheim - Forschung - Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)

Forschung | Anthromed

Bereich Anthroposophisch Medizinische Forschung (BAMF) | Universitätsklinikum Freiburg (uniklinik-freiburg.de)

Ita Wegman Institut – Ita Wegman Institut für anthroposophische Grundlagenforschung

Anthroposophische Grundlagenforschung « Botanische Abteilung « Forschung - Verein für Krebsforschung (vfk.ch)

Anthromedics

Forschungsinstitute (medsektion-goetheanum.org)

Forschung | Hauschka Stiftung (hauschka-stiftung.de)

Research - Camphill Wellbeing Trust


Pedagogik:

Forschungsprojekte - Pädagogische Forschungsstelle (forschung-waldorf.de)

Forschung anderer Institutionen, die für die Waldorfpädagogik relevant ist - Pädagogische Forschungsstelle (forschung-waldorf.de)

Konstvetenskap

Forschungsprofil der HKS Ottersberg (hks-ottersberg.de)


Biodynamisk odling

Home - Forschungsring e.V., Darmstadt

Biodynamic Research References Portal | Biodynamic Association (biodynamics.com)


Antroposofiskt orienterad forskning I Sverige

I Sverige finns sedan mer än 60 år ett etablerat forskningsarbete om den biodynamiska forskningsmetoden. Ett forskningsinstitut startades 1958 vid Saltå kvarn. Saltåinstitutet drev inom ramen för föreningen ”Nordisk Forskningsring för biodynamisk odling” fram till 1986 att intensivt forsknings- och försöksarbete som resulterade i ett 30-tal försökrapporter.

1986 bildades Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet (SBFI) som en fortsättning av Saltåinstitutets arbete. Institutet fick sitt säte på Skilleby gård, som i samband med detta ställdes till förfogande som forskningsgård. Fram till att stiftelsen lades ned 2020 publicerades ett stort antal rapporter varav de flest fortfarande finns tillgängliga på hemsidan Vetenskapliga artiklar (sbfi.se)

År 2020 integrerades stora delar av den biodynamiska forskningsverksamheten som en avdelning inom Rudolf Steinerhögskolan i Järna: SBFI – Steinerhögskolan (steinerhogskolan.se)