Nytt program i Skåne!

Odarslövsvägen flygbild 06 september 2014
Foto David Castor

Samtalskvällar kring allmän antroposofi

Medarbetare, vårdnadshavare och andra intresserade har i år möjligheten att delta i samtalskvällar arrangerade av en extern nystartad arbetsgrupp i Skåne kring antroposofisk filosofi. Under hösten är fyra tillfällen planerade.

Arbetsgruppen har inledningsvis bjudit in Erland Kornfeld från Järna och Daniel Håkansson från Malmö att leda samtalskvällarna. Intentionen är att längre fram även bjuda in andra nationella och internationella föreläsare.

Kvällarna kommer bestå av två fristående delar.
17.00 – 17.45  Antroposofisk meditation under ledning av Erland Kornfeld
18.00 – 19.30  Föreläsning/inledning och samtal:
24/1 Jens Möller om sin nya bok Kärnan i waldorfpedagogiken!
11/4 Janne Silvasti landsrepresentant för Antroposofiska sällskapet.

Vårens planerade träffar är, tisdagar:
24 januari, 28 februari, 11 april, 16 maj

Träffarna hålls i Emiliaskolans (Höör) stora sal. Inbjudan kommer gå ut till samtliga Waldorfskolor/förskolor i Skåne.

Vägbeskrivning här >

För frågor kontakta gärna:
Mikael Retsler  mikaelretsler(at)gmail.com