ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPET

Antroposofiska Sällskapet är en förening för den som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofi.

Det är betydelsefullt att människor som söker ett djupare livsinnehåll kan få tillfälle att mötas kring de angelägna uppgifter och utmaningar som nuet och framtiden ställer oss inför. Genom att mötas i sammanhang där man får möjlighet att uppleva varandras frågeställningar kan en process som öppnar för nya möjligheter och perspektiv bli alltmer levande och inspirerande.

I seminarier och konferenser, i studiegrupper och genom konstnärligt övande får man möjligheter att lära känna hur antroposofin kan inspirera till nya steg i livet och till ett uppvaknande inför tillvarons andliga dimensioner.

Antroposofiska Sällskapet finns representerat i ett 50-tal länder i världen. Goetheanum i Schweiz, är det internationella kultur, forsknings- och konferenscentret för antroposofin. I Sverige finns ett landssällskap med sekretariat och lokaler i Kulturhuset i Ytterjärna söder om Stockholm. Runt om i landet finns grupper inom Antroposofiska Sällskapet som arbetar på olika sätt med antroposofin som inspirationskälla. Som medlem står det var och en fritt att engagera sig i något sammanhang eller att enbart vara stödmedlem.

Antroposofiska Sällskapet i andra länder

Se förteckningen här: www.goetheanum.org

 

 

Goetheanum

Allmänna Antroposofiska Sällskapet´s
världscentrum i Dornach/Schweiz.
Goetheanum.org

Om Goetheanum på Wikipedia
Liten artikel på svenska:
sv.wikipedia.org/wiki/Goetheanum

Omfattande artikel på tyska:
(Nominerades till "Utmärkt artikel" jan 2012)
de.wikipedia.org/wiki/Goetheanum

 

Ungdomssektionen

Youthsection.org

GOETHEANUM

Webbplats

Goetheanums program

Läs programmet här:
www.goetheanum.org