Antroposofisk medicin

Inom den antroposofiska medicinen ser man människan som en helhet av kropp, själ och ande. Hälsa och sjukdom involverar alltid hela människan och hennes liv tillsammans med andra. Helhetssynen ses som grund för en bredare förståelse av sjukdom och lidande. Detta är ledande för utvecklingen av behandlingsplaner där konventionella metoder kompletteras med antroposofiska naturläkemedel, utvärtes behandlingar och terapier.

Vidarkliniken

I Sverige bedrivs antroposofisk medicin på Vidarkliniken samt av ett antal privatläkare och olika terapicentrum runtom i landet. Vidarkliniken är ett sjukhus med tillstånd för akut sjukvård och medicinsk rehabilitering. Vidarkliniken startades 1985 och drivs som en ideell stiftelse utan vinstsyfte. Den har under denna tid etablerat sig som det enda sjukhuset i Norden med en integrativ inriktning, där skolmedicinska metoder kompletteras med antroposofiska behandlingsformer. Vidarkliniken tar emot patienter från hela Norden och har ett utvecklat samarbete med flera landsting i Sverige.

Förutom vård bedrivs här även utbildningsverksamhet för bl a läkare, sjuksköterskor och terapeuter samt forskningssamarbete med högskolor och universitet i Sverige och Europa inom bl a cancer, allergier hos barn och reumatism.

www.vidarkliniken.se

Sverige

Det finns ett antal föreningar med inriktning på antroposofisk medicin: Läkarföreningen för antroposofisk orienterad medicin (LAOM), Sjuksköterskeförbundet för antroposofisk läkekonst (SAL) ett antal olika terapeutföreningar samt patientföreningen Föreningen för antroposofisk läkekonst (FALK).

Läs mer om:

Ny utbildning i Sverige

SAL

LAOM

FALK

Hälsa på: www.antroposofi.info

 

Internationellt

Den antroposofiska medicinen sin största utbredning i Tyskland och Schweiz, där det finns ett antal stora sjukhus och även ett universitetssjukhus (Herdecke) samt ett 1000-tal läkare som använder antroposofiska naturläkemedel i sina mottagningar. De mest kända är mistelpreparat i behandlingen av cancer.

Utöver påbyggnadsutbildningar för läkare och sjuksköterskor bedrivs fleråriga terapiutbildningar samt utbildningar som leder till legitimerade sjuksköterskor. På universitetssjukhuset Herdecke bedrivs en godkänd utbildning som leder till legitimerade läkare.

 

Läs mer om:

Gesellschaft Anthroposophischer Årzte in Deutschland

Herdecke