Kalendarium 2020

 

Antroposofiska Sällskapet i Stockholm. Information och program. Läs mer

 

Antroposofiska Sällskapet i Norrköping. Information och program. Läs mer


Ett mysteriedrama inbjuder till möte mellan konsterna

Mysteriedrama i Järna

10 oktober 2020
Järna

Den 10. oktober spelar Järnas dramagrupp Rudolf Steiners första mysteriedrama

”INVIGNINGENS PORT” i regi av Paul Klarskov på Kulturhusets scen i Ytterjärna


Mellan åren 1910 och 1913 skrev Rudolf Steiner fyra mysteriedramer som uppfördes på antroposofiska sommarkongresser i München. Sedan dess spelas dramerna världen över på många olika platser och på många olika språk.
Järnas dramgrupp har sedan 2010 arbetat med dramerna. Projektet samlar professionella skådespelare talkonstnärer musiker eurytmister och en rad amatörer. 
Rudolf Steiners verk skapar vår tids mysteriekultur med den moderna människans andlighet i centrum. Som i de grekiska tragedierna inbjuds höga andliga väsen onda krafter och naturväsen att delta i handlingen.

Välkommen till en annorlunda teaterupplevelse!

Föreställningen börjar kl. 14.00 och avslutas kl. 21.00
Mysteriedramat utgör en del av ett veckoslutsmöte med början den 9. Oktober kl. 18.00 till söndag den 11. Oktober kl. 12.00 där alla som älskar scenkonst är välkomna att delta!

Detaljerat program för veckoslutsmötet kan laddas ner från 15.april 2020


Resa i Rudolf Steiners fotspår 2020

Inbjudan med program

september 2020

Inbjudan till”Resa i Rudolf Steiners fotspår”
7:e resan 2020

Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.Resan äger rum från måndag 28 september till måndag den 5 oktober 2020

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.

Lennart Nilo Jürgen Vater Anne-Charlotte Nilo
Intresseanmälan senast 29/2 2020 till kontaktperson:
Lennart Nilo mejl: lennartnilo(at)gmail.com  mobil: 0706285576

Ladda ner inbjudan med program HÄR >


En andlig forskares skolningsväg

Program

22-24 maj 2020
Järna

En andlig forskares skolningsväg
Om Rudolf Steiners inre biografi


Studiehelg med Martina Maria Sam
Att hans namn en gång skulle skiljas från hans verk var ett allvarligt bekymmer som Rudolf Steiner hyste mot slutet av sitt liv. I biografin hos en modern invigd är nämligen liv och verk oskiljaktiga. Hur de bär och ömsesidigt förklarar varandra kan upplevas som en urbild hos Rudolf Steiner. Mycket av det han beskriver i sina föredrag och skrifter bygger på egna erfarenheter. Samtidigt ger oss antroposofin möjlighet att allt djupare förstå hans eget liv.

Helgens fem föredrag ska vara ett första försök att närmare belysa Rudolf Steiners esoteriska skolningsväg på grundval av hans personliga notiser och andra biografiska dokument. Belysningen behöver då ske på olika sätt angående tiden fram till hans egentliga initiation kring sekelskiftet 1900 i jämförelse med tiden efteråt. De första 42 åren kan vi på ett trevande sätt uppleva i vårt inre. Hur de andliga livets högre stadier formas hos honom kan vi sedan bara ana genom en perifer överblick över hans verk.

Att tydliggöra Rudolf Steiners verk genom hans liv och vice versa öppnar nya insikter i hans utveckling och låter oss förstå själva antroposofin på ett djupare sätt.

Martina Maria Sams fem föredrag börjar på kvällen fredagen den 22 maj och avslutas på eftermiddagen söndagen den 24 maj. De omramas av konstnärliga övningar och utställningar.

Föredragen översätts från tyska till svenska!

PROGRAM
Fredag 22 maj

19:00 Föredrag I – 1861–1880: Barndom och ungdom – Att upptäcka det högre jaget

Lördag 23 maj
10:00 Eurytmisk upptakt
10:30 Kaffe
11:00 Föredrag II – 1880–1889: Studie- och läroår i Wien – Den andliga skolningens början
12:30 Lunch
14:00 Konstnärlig övning: Sång/eurytmi
15:00 Kaffe
15:30 Föredrag III – 1889–1898: Från Wien via Weimar till Berlin – Omvälvningar och kriser
17:00 Kvällsmat
19:00 Försommarkvällssamkväm: Janne Silvasti ställer ut och berättar om sin konst
20:30 Suggestiva skymningsklanger: Vårnattskonsert med Matinkvartetten

Söndag 24 maj
10:00 Eurytmisk upptakt
10:30 Kaffe
11:00 Föredrag IV – 1898–1903: Själsprövningar ­– Avgrunder och deras övervinnelse (initiation)
12:30 Lunch
14:00 Konstnärlig övning: Eurytmi/sång
15:00 Kaffe
15:30 Föredrag V –1903–1924: Det fullbordade offret – Den andliga skolningens högre grader


Kostnad för hela konferensen 500 kronor (med möjlighet till rabatt). Lunch och kvällsmat ingår inte.
Enstaka föredrag eller konsert: 200 kronor

Martina Maria Sam, född 1960, utbildade sig till eurytmist och var därefter medlem i scengruppen vid Goetheanum. Sedan medverkade hon i utgivningen av Rudolf Steiners samlade verk. Ett studium i konsthistoria och tyska avslutades med en doktorsavhandling om Rudolf Steiners teckningar på svarta tavlan. Efter en tid som redaktör för tidskriften Das Goetheanum ledde hon i tolv år Sektionen för humaniora vid Fria högskolan för antroposofi. På svenska föreligger hennes skrift Språkets spirituella förnyelse. Hon är aktuell med en biografi över Rudolf Steiners barndom och ungdom och är nu medarbetare för en utgåva i sex band med Rudolf Steiners brev.

Ladda ner programmet HÄR >


Årsmöte

Entré Robygge

INSTÄLLT!

Årsmötet uppskjutet till senare tidpunkt
Kära medlemmar
Antroposofiska Sällskapets styrelse har beslutat att flytta fram årsmötet på grund av rådande läge.  Nytt datum för årsmöte har i nuläget inte kunnat fastställas men kommer att meddelas i god tid för att underlätta för medlemmarnas möjlighet att delta. 

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet

Se kallelse i medlemstidning nr 1, 2020 HÄR >
Motioner lämnas senast 14 februari.


Introduktionskurs i Antroposofi för nya medlemmar & andra som är intresserade av antroposofiska frågor

Robygge, Ytterjärna
Entré Robygge

26 mars 2020
Järna

Antroposofiska sällskapet bjuder in till en introduktionskurs i Antroposofi för Nya medlemmar och andra som är nyfikna på vad antroposofi kan erbjuda.

Man kan delta vid ett tillfälle eller flera!

Varannan torsdagar kl 19.00 i Robygge, Järna
Kostnad: Fritt inträde!

Varmt välkomna önskar
Regula Schulthess-Nilo
Göran Nilo
Erland Kornfeld

Kommanda datum som är bokade:
26 mars
9 & 23 april
7 & 21 maj
4 juni
Sprid gärna till intresserade!
Facebookevent:
www.facebook.com/events/225373868591218/

Hitta till oss:
www.antroposofi.nu/kontakt/

 

 


Högtidligt månadsfirande

Affisch

14 mars (lördag) 2020
Järna

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Olika civilisationshot, med utgångspunkt från exemplet 5G

22 februari 2020
Järna

Kl 19.00 i Robygge, Ytterjärna
Föredrag av Trond Skaftesmo på temat: Olika civilisationshot, med utgångspunkt från exemplet 5G

 

 


Det andliga i lantbruket, mathantverket och konsumtionen

Affisch

20-23 februari 2020
Järna

Ytterjärna och Skillebyholm 20-23 Februari 2020

Genom en antroposofisk världs- och människosyn och med hjälp
av konstnärliga och praktiska övningar vill vi arbeta med frågor
som rör det själsligt andliga inom lantbruket, mathantverket och
konsumtionen.

Inga förkunskaper i antroposofi behövs!

20-21 Februari - Fortbildningsdagar i Ytterjärna/Skillebyholm​:
sektionen föreläser, vi samtalar och bildar arbetsgrupper för områdena lantbruk, mathantverk och konsument.
Robygge torsdag kl 9-17, Robygge/Skillebyholm fredag 9-16
Pris för fortbildningsdagarna 20-21/2 2020 inkl. lunch och fika 600:-

22 Februari kl 11-16​ ​ Biodynamisk​ MÄSSA i Kulturhuset Ytterjärna, foajén
Gårdar, kök och grossister/butiker mm. Verksamma inom det biodynamiska visas i en utställning.
(Fri entre, frivilliga bidrag tas varmt emot).
Antroposofiska sällskapet (Robygge) håller öppet hus.

23 Februari kl 10-16 KULT i Kristofferuskyrkan, Saltå.
Församlingen håller Gudstjänst. Föreläsning “Jag är livets bröd”. Sopplunch, samt inledning
till samtal på temat “vårt dagliga bröd” ur ett kristologiskt perspektiv och konstnärlig
skapande med lera/snö. Orgelkonsert och kultisk avslutning. Ingen anmälan, frivilliga bidrag
tas varmt emot.

Anmäl dig till fortbildningsdagarna HÄR >

Ladda ner affischen HÄR >

Ladda ner program för fortbildningsdagarna 20-21 feb. HÄR >

Arrangör:
Fria Högskolan för Antroposofi, Sektionen för Lantbruk och Näring
Antroposofiska Sällskapet


Introduktionskurs i Antroposofi för nya medlemmar & andra som är intresserade av antroposofiska frågor

Robygge, Ytterjärna

13 februari 2020
Järna

Antroposofiska sällskapet bjuder in till en introduktionskurs i Antroposofi för Nya medlemmar och andra som är nyfikna på vad antroposofi kan erbjuda.

Torsdagar kl 19.00
Varannan torsdag med start 13.2.2020

Varmt välkomna önskar
Regula Schulthess-Nilo
Göran Nilo
Erland Kornfeld

 

 


Möten-Minnen ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”

Rudolf Steiner
Familjen Steiners bostad i Brunn am Gebirge, söder om Wien, där Rudolf Steiner bodde med sin familj åren 1882-1887
Affisch

9 februari 2020
Järna

Plats: Robyggesalen (gamla matsalen)
Fritt inträde!

Lennart Nilo, Jürgen Vater, Anne-Charlotte Nilo berättar
Under sju år har resor ”i Rudolf Steiners fotspår” arrangerats, med fokus på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Resan börjar i Wien och går sedan vidare till Weimar och Berlin.

Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiner och att skapa en större förståelse för hans motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.

Nästa resa sker 28/9-5/10 2020

Varmt välkommen, oavsett om du
kommer att resa med eller inte!

Kerstin Hemlin, Janne Silvasti
Lennart Nilo, Jürgen Vater, Anne-Charlotte Nilo

 Ladda ner affischen HÄR >

 

 


Högtidligt månadsfirande

Affisch

8 februari (lördag) 2020
Järna

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Möten-Minnen ”Annons om ett ledigt hus”

19 januari 2020
Järna

 

Möten-Minnen

”Annons om ett ledigt hus”

15.00 söndag 19 januari 2020
Plats: Robyggesalen (gamla matsalen) Fritt inträde!

Vi samlas kring Christhild Ritter och hör henne berätta om arbetet med sin bok som nu efter 20 år kommit i en ny, utvidgad upplaga.

Hur blev Järna ett centrum för antroposofiska initiativ?

Hur gick vägen från en idé till en omfattande och vittförgrenad verksamhet?


Varmt välkommen!

Kerstin Hemlin, Janne Silvast

Ladda ner inbjudan HÄR >

 

 


Vintermöte

Inbjudan

12 januari 2020
Stockholm

I början av januari är det 110 år sedan Rudolf Steiner besökte Stockholm och höll en föredragsserie med titeln ”Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna”. Vår idé är att ta upp motiv inspirerade från föredragen och också försöka belysa något i vilket sammanhang de hölls. Just den 12 januari talade Rudolf Steiner för första gången om Kristi återkomst i det eteriska vid ett extra sammankallat möte.

De föredragen har nu kommit ut i Rudolf Steiners samlade verk (GA 117a) och finns nu översatta och utgivna Antroposofiska Bokförlaget.
Den kan beställas från:
www.bokhandeln-vidar.se eller www.robygge.se

Program
Söndagen 12 januari 2020, på Hagagatan i Stockholm
kl 14 - ca 17.30

14.00    Välkomsthälsning
"Urjulen" ur Grundstenen av Rudolf Steiner. Eurytmi
Rudolf Steiner i Stockholm. Gerhard Böhme
Tidsläget januari 1910. Jürgen Vater

15.00    Paus med förfriskningar och därefter
Om Kristi återkomst i det eteriska och föredragen 1910. Bjarne Edberg
Efter en kort paus följer samtal med inledning av Mats-Ola Ohlsson
Därefter följer ett inslag om och ur Mysteriedramerna. ”Inför min ande står ett ljussken” – Teodoras förkunnelse. Maria Linden & Per Linden Thell

17.30     Mötet avslutas

Varmt välkomna!
Antroposofiska sällskapet i Sverige och Stockholmskretsen

Fritt inträde! Frivilliga bidrag!


Högtidligt månadsfirande

Affisch

11 januari (lördag) 2020

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


"Världsmidnatten" - Mysteriedrama, föredrag

Järna dramagruppen. Foto: Mats-Ola Ohlsson
Järna dramagruppen. Foto: Mats-Ola Ohlsson

2-4 januari 2020
Järna

Själarna vaknar i världsmidnatten
Två kvällsföreställningar på Kulturhuset i Ytterjärna

Järnas dramagrupp inbjuder tillsammans med Antroposofiska sällskapet till scener ur Rudolf Steiners fjärde drama "Själarna vaknar" med föredrag av Michael Debus (med översättning) och Planetrelationer och deras kvaliteter med Thomas Lüthi.
Dessutom samtal med individuella bidrag till temat.
Bilderna fem, sex och nio ur fjärde dramat öppnar en andlig tillvaro på solen och saturnus.
Bilderna återspeglas och bevaras med själskrafters hjälp i Marias minne.
På vandringen i världsalltet förbereds ödet. Orden som sägs tonar ur omkretsen och skapar centrum på solen och karma på saturn.

Program:

2. januari
kl. 18.00 till 19.00 Själarna vaknar i världsmidnatten, tre dramabilder
19.30 till 21.00 Själarna vaknar i världsmidnatten. Föredrag av Michael Debus, översättning Felix Nieriker

3. januari
kl. 9.30 till 10.30 Planetrelationer och deras kvaliteter, föredrag Thomas Lüthi, Eurytmi Kristina Tucinska
10.30 till 11.00 Kaffepaus
11.00 till 12.30 Själarna vaknar i världsmidnatten, föredrag av Michael Debus, översättning Felix Nieriker
12.30 till 14.30 Lunchpaus
14.30 till 16.00 Samtal och individuella bidrag
17.00 till 18.00 Kvällsmat
18.00 till 19.00 Världsmidnatten, tre dramabilder
19.30 till 21.00 Själarna vaknar i världsmidnatten, föredrag av Michael Debus, översättning Felix Nieriker

4. januari
9.30 till 10.30 Planetrelationer och deras kvaliteter,
föredrag Thomas Lüthi, Eurytmi Kristina Tucinska
10,30 till 11.00 Kaffepaus
11.00 till 12.30 Själarna vaknar i världsmidnatten, avslutande föredrag av Michael Debus, översättning Felix Nieriker
Avslut

Inträde: Fritt. Frivilliga  bidrag!

Måltider och fika betalas direkt till Järna kafé. Enkel frukost för 95 kr kan köpas.
Det finns begränsat med övernattningsmöjligheter på kulturcentrum
info(at)kulturcentrum.nu

Har du frågor?
mejla till mysteriedrama(at)guldfallen.se

Varmt välkommen!

Järna dramagruppen och Antroposofiska Sällskapet

Ladda ner programmet HÄR >

 Vi vandrar in i advent tillsammans med Mor Karin

Ladda ner affischen

Söndag 1 december
Järna


15.00 Filmvisning

ca 30 min
Plats: Robyggesalen (gamla matsalen)
Fritt inträde!

En intervju med ”Mor Karin”, Karin Ruths-Hoffman, gjord av Lars Ulvenstam  september 1985 i hennes hem i Tallevana.

Efter filmen finns tid för Möten Minnen och samtal.
Ta gärna med foton och egna minnen.

Varmt välkommen!
Kerstin Hemlin,  Janne Silvasti

 

 


Höstmöte

16 november
Järna

Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
I Robygge kl 10-16.
Se kallelse i medlemstidningen, Forum Antroposofi nr. 3, 2019.

Program
Kl 10.00–12.00 Tregreningsseminarium med Trialog Tankesmedja:  Är tregreningen relevant i vår tid?
Hanna Klingborg, utbildad walldorflärare, som arbetat i Ekobanken och nu är kommunalråd (mp) i Södertälje ger oss en omvärldsanalys. Rüdiger Neuschütz, med bred erfarenhet av antroposofiskt inspirerad verksamhet, ger oss en översikt av Tregreningens ursprung och grund idéer Så diskuterar vi, i grupper och gemensamt, dagens stora samhällsutmaningar och hur tregreningsidéerna  skulle kunna bidra i arbetet med att hantera dem.  

Kl 13.00–16.00 Hösmötesförhandlingar. Se förslag till dagordning i kallelsen.  Välkommen! Styrelsen


Högtidligt månadsfirande

Affisch

16 november

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Elektronens hemliga liv – Är friheten fysiologiskt möjlig? – Måste antroposofin få en annan roll i framtiden?

Bilden visar sannolikheten för var elektronen befinner sig runt en väteatom, ju dunklare desto troligare. Redan här har dock elektronen genom vår mätning och tolkning ”styrts” mot partikel- snarare än vågkaraktär. Man kan heller inte se att elektronen faktiskt kan befinna sig överallt – även om sannolikheten är låg! (Wikipedia)

25-26 oktober
Robygge, Järna


Kära medlemmar och andra intresserade,

I samband med ett möte inom den Nordiska naturvetenskapliga arbetskretsen, som är knuten till Naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum kommer vi att ägna ett par eftermiddagar och kvällar åt teman som vi tror kan intressera både medlemmar och andra. Språket kommer huvudsakligen att vara engelska, men inlägg kan ske på svenska och bli översatt till engelska.

Sektionsledaren Johannes Kühl och sektionsmedarbetaren Matthias Rang kommer att delta. Johannes kommer i två kvällsföredrag ge oss intressanta perspektiv på ting man oftast kanske bara hastar förbi – vad är de minsta byggstenarnas väsen egentligen? Ja, stenar är de i varje fall inte. De är något som alla potentiellt kan befinna sig överallt, med olika sannolikhet. Beroende på hur vi sedan iakttar dem fixeras de vid ett visst läge, eller med en viss hastighet (vi kan inte få veta båda), eller så får de vågkaraktär. Vi försöker stanna upp och fördjupa oss en smula – går det att förstå överhuvud? Eller måste vi först förändra oss – om vi kan?

På fredagseftermiddagen talar Matthias och Johannes kring några tankeväckande experiment utförda av Benjamin Libet, som skulle visa att friheten inte är möjlig för människan, redan av fysiologiska skäl. Stämmer det?

På lördagseftermiddagen talar vi om antroposofins roll idag, i världen, Sverige och i Järna. Hur mäter man dess relevans, bakslag och framgångar? Kanske måste vi finna nya måttstockar? Matthias och Johannes bidrar med synpunkter på naturvetenskapens uppgifter i detta sammanhang.


Det går bra att delta bara eftermiddag eller bara kväll!

Hjärtligt välkomna!

För Nordiska Naturvetenskapliga Arbetskretsen och de skandinaviska antroposofiska landssällskapen (SE, DK, NO)

Erland Kornfeld Daniel HåkansonPROGRAM
Det går bra att delta bara eftermiddag eller bara kväll!

Fredag 25 oktober

13 - 14:30 Matthias/Johannes: Has Benjamin Libet proved that freedom doesn’t exist? EN

Kaffe

15 - 17 Further discussion to the theme EN

17 - 19 Paus

19 - 20:30 Johannes: What is an electron (1)? What demands does it put on our imaginative capabilities? EN


Lördag 26 oktober

13 - 14:30 Matthias/Alla: The situation in Järna: Does Natural Science have tasks for the Anthroposophy in our time? EN
Kaffe
15 - 17 Further conversation to the topic

17 - 19 Paus

19 - 20:30 Johannes: What is an electron, really (2)? Can we understand it without changing ourselves? ENInträde: Fritt.

Eventuella kostnader för boende och måltider betalar man själv.

 

 


ATT FÖLJA MEDVETANDETS VANDRINGAR

18-19 oktober
Järna

Hur uppstår konst? - I vilket sinnestillstånd blir den till? Om centralkompositioner mandala och andra visuella mysterier.
Bildsektionen bjuder in till kortseminarium med
Hilmar Fredriksen och Anne Rolfsen

Fredag 18. oktober i Robyggehuset
Kl. 19.00
”Ah-ha!” Hilmar Fredriksen framför fyra korta performancer

Lördag 19. oktober i Robyggehuset
9. 30 – 10.15: Hilmar Fredriksen berättar om sin konstnärliga verksamhet inom performance,
installation, objekt, måleri, video, m.m.
10.15 – 10.45 Kaffepaus
10.45 – 11.30 Anne Rolfsen berättar om sitt arbete med
”Centralkompositioner”, ”Parseller och ”Nya fält”,
inspirerad av mandala och flera konstnärliga
andliga källor.
11.30 – 12.30 Marius Wahl Gran och Berit Frøseth:
Symbol, sigill och förvandling hos Rudolf Steiner
och Hilma af Klint.
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Anne Rolfsen: Konstnärliga övningar
med centralkomposition.
16.00 – 17.00 Samtal och frågor

Inträde: Båda dagar 250:-,
bara fredag 100:-, bara lördag 200:-.

Ladda ner programmet HÄR >


Högtidligt månadsfirande

Affisch

19 oktober

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Järna Eurytmiensemble presenterar

12 oktober
Järna


Scener ur Mysteriedramerna med introduktion

Bilden 3/8 i Ahrimans rike. Foto: Ulf Wagner.
Bilden 3/8 i Ahrimans rike. Foto: Ulf Wagner.

11 oktober Järna

Ahriman 
Som alla lögners fader ser jag dig.
dock vet jag att du ofta talar sanning.
Och den som vill förkasta varje råd
Som han kan motta genom dina ord,
Kan bli ett offer för det värsta misstag.
Och liksom lögnen nyttjar sannings mask
att säkert kunna fånga människosjälar
så kan en mänska lätt bedraga sig
ifall hon ständigt rädd och feg blott vill
försöka kringgå lögnens alla källor.
Du ger ej blott åt själen villåbilder,
från lögnens ande kommer även makt
som ger åt mänskan god bedömningskraft.
Jag därför vill i frihet stå emot dig.

……….
(Marias ord till Ahriman ur 11. bilden i ”Själens prövning”)

 

I samband med det Nordiska Högskolemötet 11. till 13. Oktober framför Järnas dramagrupp några bilder ur tredje och fjärde mysteriedramat av Rudolf Steiner.

Bilderna 3/5 3/8 4/3 och del av 4/15 ger en inblick i den moderna människans möte med Ahriman.
Vi följer naturvetaren Dr. Strader efter Theodoras död på andeskolningens väg till Ahrimans rike. Materiens härskare demonstrerar sin människosyn för honom. Den smärta som råder i Ahrimans  väsen överväldigar Strader. Gråtande lämnar han Ahrimans rike.
Straders möte med vännerna gör att han vaknar upp inför sin egen avgrund. Spöken och röster förvirrar honom. Ahriman, Benedictus och Maria tar plats i hans inre syn. Maria talar om för Strader att han behöver smida sitt eget svärd på den skolningsväg ödesmakterna har bestämt åt honom.
Straders död inträffar, när han står inför sitt eget tänkandets misstag.
Framtid lever i Benedictus avslutande ord när han efter Straders bortgång talar om hans solglansmogna själ som kommer att lysa för vännerna på jorden som andestjärna.
En kort inledning inför föreställningen belyser Straders skolningsväg och de uppståndelsekrafterna  som lever förborgat i människans eget tänkande.

Välkommen!


Järna Dramagrupp
Ulrike von Schoultz
Inträde: Besökare betalar 200kr kontant eller till bankgiro 570-3814

Ladda ner programmet här >


Nordiskt Högskolemöte


Gerald Häfner

Gerald Häfner
Gerald Häfner

17 september

Järna


Föredrag på temat:

One hundred years of threefolding - What does this impuls mean for us today?

And is there an answer to the challenges of our time?


Tisdag 17 september, kl 19.30-21.00, i Robygge, Ytterjärna

Språk: Engelska utan översättning.

Inträde: Fritt.

Frivilliga bidrag till YIP för att täcka deras omkostnader!


Arr: YIP, Trialog Tankesmedja, Antroposofiska Sällskapet


Läs mer om Gerald på:

Yip.se eller geraldhaefner.de

Från Wikipedia:

"Gerald Häfner är en tysk lärare, skribent och politiker.

Han studerade tyska, Waldorfpedagogik, socialvetenskap och filosofi i München, Witten och Bochum 1978-84. Han var en av grundarna av Allians 90/De gröna 1980. Han har varit ledamot av tyska förbundsdagen för Allians 90/De gröna 1987-90, 1994-98 och 2001-02.

Han är även ledare för Socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum
sozial.goetheanum.org


Han är sedan december 2009 ledamot av Europaparlamentet."


Högtidligt månadsfirande

Affisch

14 september

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Högtidligt månadsfirande

Affisch

13 juli

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Mysteriedramer i vår tids apokalyps

Affisch
Klicka på bilden för att ladda ner affischen!

 

25 juni - 29 juni 2019

Järna

 

Mysteriedramer i vår tids apokalyps

Väktaren vid tröskeln
Själarna vaknar

Läs mer och ladda ner program på ytterjarna.se >

 

Utställning
i samband med Rudolf Steiners mysteriedramer

Måleri – Skulptur - Installation

Vernissage 17. juni 18.00 – 20.00

Introduktion till utställningen 27. juni 14.00 – 15.00
Utställningen pågår 17. – 30. juni

Arrangör: Bildsektionen i Sverige i samarbete med Mysteriedramagruppen

Ladda ner affisch för utställningen HÄR


Högtidligt månadsfirande

Affisch

8 juni

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


○•●°◆ JÄRNA - GEMENSKAP - FRAMTID ○•●°◆

Klicka på bilden för att läsa hela inbjudan!
Klicka på bilden för att läsa hela inbjudan!

24 maj
Järna

Varmt välkommen till den efterlängtade invigningen av Antroposofiska sällskapets nya verksamhetslokal!

24 maj, kl 17.00 i Robygge, Ytterjärna
Inträde: Kostnadsfritt. Fria bidrag till lokalen.

Denna kväll möts vi för att tillsammans se in i tiden vi lever i och den framtid som står till förfogande för idéers inkarnation och vår gemensamma möjlighet att förverkliga dessa.

Kvällen fylls av invigningstal och bandklippning, mingel, world café, mat, dryck och levande musik med Daniel och Emma Reid.

Lokalen ligger placerad i byggnaden Robygge ute i Ytterjärna kulturcentrum.

Varmt välkommen!
För initiativkretsen
Jonathan Ivarsson, Benedict von Schoultz och Pernille Vestskogen


Program:

17.00 - 17.30  Mingel, bubbel och tilltugg

17.30 - 18.00  Invigningstal och bandklippning

18.00 - 19.00  World Café
Syftet med ett dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram gemensam kunskap samt stärka vi-känsla och gemenskap.

19.00 - 20.00  Daniel och Emma Reid
Till musiken bjuds det på mat och dryck

Om Daniel & Emma:
Ung folkmusik med kittlande närvaro
Daniel Reid • sopran- och barytonsaxofon, piano, dragspel och sång
Emma Reid • fiol, Hardangerfela, altfiol och sång

”När allting runt omkring oss blir större, vildare och stressigare så slår Daniel & Emma ett slag för det intima och personliga. Paret Reid bjuder på ärlig och upplyftande ung folkmusik. Det otroligt täta samspelet dem emellan ger plats för improvisation och frihet, och publiken får ett magiskt, nära möte med musiken och artisterna. Duon har ett stort och varierat program, trots sitt lilla format, både när det gäller repertoar och instrumentering.”

Vägbeskrivning finns HÄR


25 maj, kl 17.00 i Robybbe, Ytterjärna

 

25 juni - 29 juni 2019

Järna

 

Mysteriedramer i vår tids apokalyps

Väktaren vid tröskeln
Själarna vaknar

Läs mer och ladda ner program på ytterjarna.se >


Högtidligt månadsfirande

Affisch

18 maj

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Högtidligt månadsfirande

Affisch

13 april

Järna

 

Kl 18-22 i Robygge (matsalen)

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Årsmöte

Kulturhuset i Ytterjärna

6 april 2019
Järna

Årsmöte i Antroposfiska Sällskapet
Kallelse skickas med nästa nummer av Forum Antroposofi (nr 1, 2019).


Mer information kommer senare.


Stoppa snabbtåget - jag vill stiga av – eller på?

23 mars
Järna

Vi vill bjuda in till samtal

Vi bevittnar en omvälvande tid av en teknisk utveckling som fjärmar oss allt mer från livet, från oss själva och varandra. Vad gör jag själv för att hålla balansen, förbli optimistisk men inte naiv.

Regula Nilo-Schulthess (Järna) och Elizabeth Wirsching (Oslo) berättar lite om hur de själva prövar detta och är nyfikna på att ta del av andras erfarenheter och tankar.

Hjärtligt välkomna!

Datum:  23 mars  10.00 till 13.00

Plats: Robyggesalen ( gamla Robyggematsalen)Högtidligt månadsfirande

Affisch

12 januari

Järna

 

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Biodynamisk konferens, mässa/fest och kult

Affisch
Affisch
Skillebyholm
Kulturhuset i Ytterjärna
Kristofferuskyrkan

14-17 februari 2019
Järna

Sektionen för näring och lantbruk vid den Fria högskolan för antroposofi och Antroposofiska sällskapet bjuder in till inspirationsdagar på temat vårt dagliga bröd i ett samarbete med Skillebyholm, Kulturhuset Ytterjärna och Kristofferuskyrkan, Järna.

Med ett antroposofiskt synsätt vill vi utifrån temat “VÅRT DAGLIGA BRÖD” belysa hur himmelens, människans och jordens gemensamma öde hänger samman med den individuella andliga utvecklingen, framväxten av social rättvisa i samhället och jordens tillfrisknande.

Är du verksam inom det biodynamiska på en gård, i en trädgård eller i ett skolkök, restaurang? Jobbar du inom hälsokost, medicin eller helt enkelt konsumerar biodynamiska produkter?

Med utgångspunkt i det biodynamiska skapar vi möjlighet att möta varandra, lantbrukare, mathantverkare och konsumenter. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan vi lära känna, fördjupa och få syn på de större sammanhang vi verkar inom och därigenom belysa de själsliga och andliga motiven inom det biodynamiska arbetet.

 

Programmet kan du ladda ner här >

 

14-15 Februari - Konferens på Skillebyholm:
Kl 9.00-17.00 Sektionen föreläser, vi bildar samtal/arbetsgrupper för områdena lantbruk, mathantverk och konsument.
Anmäl dig här > senast den 1 februari. (OBS! Inga förkunskaper i antroposofi behövs)

16 Februari - Mässa/Fest i Kulturhuset Ytterjärna:
Kl 10.00-16.00 Gårdar, kök och grossister/butiker verksamma inom det biodynamiska visas upp i en utställning. Antroposofiska sällskapet håller öppet hus, ger föreläsningar och möjlighet till samtal. (Fri entre.)
Kl. 17-19 Biodynamisk festmåltid-(stor-knytis) Pris: 100 kr. (Eller lämna råvaror kvällen innan som tillreds av mathantverkare.)
Anmäl dig här >

17 Februari - Kult i Kristofferuskyrkan:
Kl 10.00-16.00 Församlingen håller Gudstjänst. Föreläsning, “Jag är livets bröd”. Sopplunch samt inledande samtal på temat “vårt dagliga bröd” ur ett kristologiskt perspektiv och konstnärligt skapande med lera/snö. Orgelkonsert och kultisk avslutning. (ingen anmälan, frivilliga bidrag)


Vid övriga frågor eller frågor om privata logialternativ

kontakta Markus 070 741 10 49

 


Resor i Rudolf Steiners fotspår

3 februari
Järna

Ett pågående fördjupningsarbete i Rudolf Steiners biografi, liv och verk med särskild vikt på de första 40 åren av hans liv.

Wien-Weimar-Berlin

Göran Nilo Jan G Persson och Lennart Nilo föredrar och berättar, med bildvisning, samtal.

Konferensrummet på Kulturhuset i YtterJärna

Söndag 3 februari 18.30

Program

18.30-19.00 "Resor i Rudolf Steiners fotspår" Lennart Nilo

19.00-19.30 "Rudolf Steiners liv och tid i bilder" Jan G Persson

19.30-20.00 "Om Rudolf Steiners forskningsmetoder" Göran Nilo

20.00-20.30 Samtal


Ladda ner affischen här >

 

 

Rudolf Steiner
Födelsehuset i Donji Kraljevec i Kroatien
Förmodligen världens enda Steinermonument i Schweizergarten i Wien
Familjen Steiners bostad i Brunn am Gebirge, söder om Wien, där Rudolf Steiner bodde med sin familj åren 1882-1887

Richard Steel
Skäve Magasin med bank och kafé

Tregreningsimpulsen i Camphill

14 januari
Järna

Richard Steel håller föredrag på ”Loftet”, Skäve gård, Järna
Måndagen 14/1 kl. 19

 

Richard har arbetet hela sitt liv i olika Camphill platser i Tyskland, England och USA. Nu arbetar han i Berlin på Karl König Institutet och ger ut böcker om Camphill och forskar om Karl Königs liv och verk.


Föredraget hålls på engelska och översätts till svenska.

Frivilliga bidrag för att täcka omkostnader.


Titel:

 

The threefold order in social life, soul and spirit

as intended by Karl König,

the founder of the Camphill Movement.

 

 

Varmt välkomna!


Läs mer om Richard på hans hemsida>

Hitta till skäve med kartan >

 

 


Vinterverkstad i Fria Högskolan

29-30 december
Järna

Vinterverkstad i Fria Högskolan för Antroposofi

 

Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte. Temat är både ett gemensamt arbete med 5:e och 6:e klasstimmarna, eurytmi, meditationsövningar, fria samtal och ett bearbetande av innehållet i klasstimmarna. Här finns möjlighet att samtala om personliga frågor och erfarenheter på ett anspråkslöst sätt.  Vi har bokat stora konferensrummet i Kulturhuset i Järna och detta är en fortsättning på vårt arbete i Sommarverkstaden med målsättning att gå igenom alla de 19 klasstimmarna.


Ingen kursavgift, men var och en står själv för mat och logi.
Glöm inte att ta med det blå kortet!


Varmt välkomna!

Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson, Thomas Andersson, Anita Jülke-Drufhagel, Susanne Almgren, Per Dahlström

Inbjudan mejlas till alla högskolemedlemmarHör av dig om du inte fått det!08-554 30220 kontakt@antroposofi.nu


Högtidligt månadsfirande

8 december

Järna

 

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

kl 19,00 föredrag "vårt dagliga bröd" och info om biodynamiska dagar i februari.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Performance – Goetheanum

9-10 november
Järna

Bildsektionen bjuder in till konstseminarium 9. och 10. november med performancekonstnären Kjetil Skøien och konstnären och waldorfpedagogen Odd Lindbråten från Norge. Seminariet vill ta upp frågan om den goetheanistiska konstimpulsens aktualitet i dag och belysa sammanhanget mellan andlighet och konst.


Plats: Kulturhuset och Vita Huset i Ytterjärna. Kostnad för performance är kr. 100 och hela seminariet kr. 200.

Ladda ner inbjudan här >


Högtidligt månadsfirande

10 november

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Jagets spår i världen

Programblad

26-27 oktober
Järna

 

Jagets spår i världen:

Biodynamisk odling i öknen (Sekem) och i norra Indien (Darjeeling Organic Tea Estates), samt Goetheanum Association.

Kulturhuset i Ytterjärna, 26 – 27 oktober 2018
Kortkonferens nr 6 (av 6)

Ladda ner inbjudan och program här >

Ladda ner program för alla sex kortkonferenser här >

Detta är den sjätte och sista av våra kortkonferenser om jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Vi har sedan sett hur jaget utvecklas vid mötet med naturrikena, från fysikens kvantvärld över till det levande. Vi har frågat oss hur det är i den värld jaget självt kommer från? Vi vill nu denna sista gång se på hur vi människor inte bara förstör jorden, men också med jagets krafter bygger upp något fräscht och mänskligt just från denna jagvärld.

Det nya kommer när vi inte bara reagerar på krafter i det förgångna, men genom utvecklad iakttagelse får syn på sammanhang som vi fritt väljer att intressera oss för. För att citera Rudolf Steiner:

”Jeg ber er att noga skilja på de upplevelser man har ut ur fakta, och de man har ut ur relationer mellan fakta. Livet kan verkligen delas in i två delar, som utan gräns löper in i varandra; nämligen i upplevelser, som är strängt betingade genom tidigare orsaker, genom karma, och upplevelser som inte är betingade av karma, som som dyker upp i vårt synfält som något nytt.”

(Evolution, involution og skabelse ud af intet, Forlaget Jupiter, Odense 1986, side 11)


Kan vi se på ett initiativ om det växer fram ur blott och bart ett profittänkande, eller om det har framtidskrafter, något vitalt och nytt i sig? Vi tittar särskilt på tre spännande initiativ, där järnabon Rembert Biemond är starkt involverad.

 

Samtidigt ser vi närmare på hur antroposofiskt inpirererade verksamheter finner en samarbetsform som spänner utöver alla existerande branchorganisationer. Avslutningsvis ser vi på frågan om finansiering av antroposofisk kulturell aktivitet inom och utom antroposofiska sällskapet.

 

Fredagen 26 oktober

19.00 – 21.00 Jagets spår i världen (Daniel Håkanson), Sekem och Darjeeling Tea Estates (Rembert Biemond)

 

Lördagen 27 oktober

10.00 Goetheanum Association – vad är tankarna bakom detta? (Rembert Biemond)

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Kerstin Nilsson)

14.00 Hur utvecklar vi en hållbar ekonomi för antroposofisk utveckling? (Erland Kornfeld)

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal.


Praktiska upplysningar:
Mötet är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset.
Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

 

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen
Daniel Håkanson

 

Läs mer: Ladda ner inbjudan och program här >

 

Rembert Biemond
Läs intervjun med Rembert i nr 2, 2018, av medlemstidningen här >

 

 


Höstmöte

20 oktober
Järna

Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kl 13.00–16.00, i Kulturhuset i Ytterjärna

Se kallelse i Forum Antroposofi nr 3, 2018.


Högtidligt månadsfirande

6 oktober

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas

Nicanor Perlas
Bok: Humanity's Last Stand

Tid: Fredag 5/10, kl 19.30

Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

Inträde: Fritt. (Fria bidrag till YIP)

Språk: Engelska utan översättning


 

Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas.

Hans senaste bok handlar om artificiell intelligens och de utmaningar som den ger:

 

HUMANITY'S LAST STAND? The Challenge of Artificial Intelligence and What We Can Do About It. 


Although still in its earliest stages, artificial intelligence (AI) is radically transforming all aspects of society. With the immanent emergence of Artificial Super Intelligence (ASI) and the illusory temptations of ‘transhumanism’, mankind stands at a crossroads. In Humanity’s Last Stand, Perlas will speak about the importance of why we need to take immediate steps to ensure that digitized technology is aligned to human values and priorities. Otherwise, ASI will kill the essence of our humanity. Further, if we do not master it now, ASI will transform man- kind into its own image. Ultimately, it will destroy the human race. This is humanity’s last stand, and failure is not an option.


NICANOR PERLAS  is an adviser, global activist, writer and speaker on artificial intelligence, globalization and spiritualized science. He has advised UN agencies, the Office of the President and Congress as well as cities and towns undertaking large-scale social threefolding projects. He has headed global and national civil society networks that were responsible for stopping 12 nuclear power plants, banning 32 pesticide formulations and bringing about mainstream sustainable development, including organic farming in the Philippines. Perlas is a member of the Senate Task Force on Artificial Intelligence. For the global impact of his work, he has received the Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prize), the Outstanding Filipino Award and UNEP’S Global 500 Award. He is the author of Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power, Threefolding.

Läs mer om Nicanor på: yip.se,   rightlivelihoodaward.org,  Nicanors senaste bok: Humanity's Last Stand


Välkommen!

Arr:

Antroposofiska Sällskapet, antroposofi.nu

YIP, The International Youth Initiative Program, yip.se


Resa i Rudolf Steiners fotspår

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”
5:e resan 2018

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på.

Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.

Resan äger rum från söndag 30 september till söndag den 7 oktober 2018
Söndag 30/9 Flyg till Wien. Välkomstmiddag. Introduktion, studier.
Måndag 1/10 Rudolf Steiner som barn och ungdom 1861-1879. Tågutflykt till olika orter söder om Wien.
Tisdag 2/10 Rudolf Steiner i Wien. 1879-1890 Stadsvandring-rundtur. Konsert
Onsdag 3/10 Tåg till Weimar
Torsdag 4/10 Rudolf Steiner i Weimar. 1890-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m
Fredag 5/10 Weimar/ Tåg till Berlin
Lördag 6/10 Rudolf Steiner i Berlin 1897-1923. Besök på platser med anknytning till Rudolf Steiners tid i Berlin Avslutningsmiddag och Konsert
Söndag 7/10 Berlin/ Hemresa med flygAllt detta ingår i kostnaderna för resan: biografistudium, flyg (från Stockholm), tåg, hotell ***(dubbelrum), frukost, tunnelbana, konserter, museer och guider, välkomstmiddag i Wien och avslutningsmiddag i Berlin: 13.300 kr.
Enkelrumstillägg: 1.800 kr
Kostnad för lunch och resterande middagar samt avbeställningsförsäkring tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.
Göran Nilo Lennart Nilo

Intresseanmälan senast 28/2 2018 till kontaktperson:
Lennart Nilo: lennartnilo(at)gmail.com, 0706285576
Ladda ner
programbladet här >

 


Vägar in i det abstrakta måleriet

20 mars
Järna

Ulf Wagner: Vägar in i det abstrakta måleriet.


Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 

 


Högtidligt månadsfirande

10 mars

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Evolutionen och tidens gåta

23-24 februari 2018
Järna
Kortkonferens nr 3 (av 6).

Ladda ner programbladet här >

Vi har nu kommit fram till den tredje av våra sex kortkonferenser, där vi på olika sätt arbetar med en förståelse av jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Därefter har vi sett på vad det levande i naturen lär oss om att inte glömma betraktarens roll för varje fenomen vi iakttar. Vi kommer nu till det fysiska uttrycket för människans utveckling på jorden. 18 – 19 maj går vi sedan vidare med observatörens roll i det fysiska, ut ur erfarenheter från kvantfysiken, med Johannes Kühl, ledare för den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum.

I ett föredrag den 4.11.1910 beskriver Rudolf Steiner hur vårt medvetande konstitueras av det han kallar ”tidens dobbelström” – en eterisk ström från det förflutna mot framtiden, och en astral ström från framtiden mot det förgångna. Samtidigt skisserar han också två impulser, som så att säga verkar in lodrätt på denna tidens dubbelström: Nedifrån (från den fysiska världen) sinnesintrycken och ovanifrån (från det andliga) jagets impuls. Tilsammans får vi bilden av ett tidskors, och kan nu se hur vårt medvetande – sett ur detta perspektiv – formas av fyra impulser, relaterat til tidens fyra aspekter: Förflutet, framtid, nutid, och det eviga eller tidlösa.

Det skulle gå över 100 år före någon såg en relevans mellan denna tematik og evolutionen. Men 2012 utgav Christoph Hueck – nu professor i biologi – boken Evolution im Dobbelstrom der Zeit, där han visar hur också evolutionen konstitueras utifrån fyra impulser, som verkar från det förflutna och framtiden, från den aktuella nutiden, och från det tidlösa. Genom att ta utgångspunkten i tidskorset kan man teckna en mer helhetlig bild av evolutionens källor. I detta ljus måste den evolutionslära Charles Darwin gav upphov till uppfattas som ofullständig, snarare än som felaktig, genom att Darwin bara hade blick för två av tidens fyra aspekter.

Biologen og filosofen Trond Skaftnesmo utgav i 2017 boken Evolusjonens kilder, där han behandlar denna tematik, genom att han följer de spår Steiner og Hueck (och många med dem) har gått. När vi behandlar evolutionens gåtor utifrån detta perspektiv, kan vi inse hur motsatta processer – som spesialisering (att anpassa sig till miljön) och autonomi (att frigöra sig från miljön) – båda hör med till bilden. Vi ser också hur neoteni eller fetalisering (att bevara barnsliga drag) och utvecklingen av den trefaldiga organismen fogar sig in i helhetsbilden.

I två föredrag kommmer Trond Skaftnesmo att skissera denna tematik och visa på hur en ny helhetsbild av evolutionen kan utvecklas utifrån tidskorsets perspektiv.


Fredagen 23 februari

19.00 – 21.00 Kort introduktion till programserien (Daniel Håkanson), därefter: Evolutionen och tidens gåta. (Trond Skaftnesmo)

 

Lördagen 24 februari

10.00 Evolutionen och tidens gåta, forts. (Trond Skaftnesmo) Inledning och samtal till temat

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Regula Nilo)

14.00 Inledningar och samtal till temat

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal

17.00 Mötet avslutas

Medvetandet och tidens fyra aspekter

Praktiska upplysningar:

Mötet inkl kaffe är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset och i Matbygge.

Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

Hjärtligt välkomna!

 


Att öva färgförnimmelsen

20 februari
Järna

Bo Werner Eriksson: Att öva färgförnimmelsen. Förberedelse för arbetet med Rudolf Steiners naturstämningar.

 

Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 


Högtidligt månadsfirande

10 februari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte

1 februari

Järna


Nästa tillfälle för medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte är torsdagen den
1/2 kl 18.30-20.30 i Vidarsalen på Vidarkliniken.


SWLM 2018

Svenskt Waldorflärarmöte
25-26 januari 2018
Kulturhuset och Örjanskolan i Ytterjärna

Ladda ner:
Broschyr, affisch,
anmälan & seminarielista här >


Högtidligt månadsfirande

13 januari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.
Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.
Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.

Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


VINTERMÖTE

Leonardo da Vinci: Nattvarden. Från Wikipedia.

6 Januari
Stockholm

Antroposofiska Sällskapets Vintermöte

Tema: Samverkan
Leonardo da Vincis bild Nattvarden.

10-15 på Waldorflärarhögskolan, Bromma.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi vill hälsa er varmt välkomna till vintermötet som äger rum i waldorflärarhögskolans lokaler i Bromma (huset snett mittemot stora parkeringen).
Vintermötets gest är samverkan. Vi kommer att ställa Leonardo da Vinci's bild av nattvarden i centrum för betraktelser ur olika perspektiv. Medverkande är Mats Wilzén (Pedagogiska sektionen), Felix Nieriker (Kristensamfundet), Ulrike von Schoultz (Lantbrukssektionen) och Anne Ingeborg (Medicinska sektionen). Det blir även tid för samtal i små grupper om våra intryck och tankar.

Det kommer att finnas smörgåsar, kaffe och te. (till självkostnadspris)

Vi ser fram emot att tillsammans inleda året med ett festligt och stämningsfullt möte inom antroposofiska sällskapet.

För styrelsen
Elisabeth, Janne och Regula 


Norden

Arrangemang från våra nordiska grannländer.