Kalender

Här annonseras arrangemang både för medlemmar och intresserade.

Lokalavdelningar med eget program
Norrköping  |  Stockholm


Högskolemöte

Goetheanum

11-13 oktober 2019
Järna

Möte i Fria Högskolan för Antroposofi
med Joan Sleigh, Claus-Peter Röh och Paul Mackay.

Mer information kommer senare.


Biodynamisk konferens, mässa/fest och kult

Skillebyholm
Kulturhuset i Ytterjärna
Kristofferuskyrkan

14-17 februari 2019
Järna

 

Sektionen för näring och lantbruk vid den Fria högskolan för antroposofi och Antroposofiska sällskapet bjuder in till inspirationsdagar på temat vårt dagliga bröd i ett samarbete med Skillebyholm, Kulturhuset Ytterjärna och Kristofferuskyrkan, Järna.

Med ett antroposofiskt synsätt vill vi utifrån temat “VÅRT DAGLIGA BRÖD” belysa hur himmelens, människans och jordens gemensamma öde hänger samman med den individuella andliga utvecklingen, framväxten av social rättvisa i samhället och jordens tillfrisknande.

Är du verksam inom det biodynamiska på en gård, i en trädgård eller i ett skolkök, restaurang? Jobbar du inom hälsokost, medicin eller helt enkelt konsumerar biodynamiska produkter?

Med utgångspunkt i det biodynamiska skapar vi möjlighet att möta varandra, lantbrukare, mathantverkare och konsumenter. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan vi lära känna, fördjupa och få syn på de större sammanhang vi verkar inom och därigenom belysa de själsliga och andliga motiven inom det biodynamiska arbetet.

 

Programmet kommer snart upp här på hemsidan och mejlas också ut!

 

14-15 Februari - Konferens på Skillebyholm:
sektionen föreläser, vi bildar samtal/arbetsgrupper för områdena lantbruk, mathantverk och konsument.
Anmäl dig här > senast den 14 Januari. (OBS! Inga förkunskaper i antroposofi behövs)


16 Februari - Mässa/Fest i Kulturhuset Ytterjärna:
gårdar, kök och grossister/butiker verksamma inom det biodynamiska visas upp i en utställning. Antroposofiska sällskapet håller öppet hus, ger föreläsningar och möjlighet till samtal. (Fri entre.)
Kl. 17-19 Biodynamisk festmåltid-(stor-knytis) Pris: 100 kr. (Eller lämna råvaror kvällen innan som tillreds av mathantverkare.) Anmäl dig här >


17 Februari - Kult i Kristofferuskyrkan
:
församlingen håller Gudstjänst. Föreläsning, “Jag är livets bröd”. Sopplunch samt inledande samtal på temat “vårt dagliga bröd” ur ett kristologiskt perspektiv och konstnärligt skapande med lera/snö. Orgelkonsert och kultisk avslutning. (ingen anmälan, frivilliga bidrag)


Vid övriga frågor
eller frågor om privata logialternativ

kontakta Markus 070 741 10 49

 


Vinterverkstad i Fria Högskolan

29-30 december
Järna

Vinterverkstad i Fria Högskolan för Antroposofi

Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte. Temat är både ett gemensamt arbete med 5:e och 6:e klasstimmarna, eurytmi, meditationsövningar, fria samtal och ett bearbetande av innehållet i klasstimmarna. Här finns möjlighet att samtala om personliga frågor och erfarenheter på ett anspråkslöst sätt.  Vi har bokat stora konferensrummet i Kulturhuset i Järna och detta är en fortsättning på vårt arbete i Sommarverkstaden med målsättning att gå igenom alla de 19 klasstimmarna.


Ingen kursavgift, men var och en står själv för mat och logi.
Glöm inte att ta med det blå kortet!


Varmt välkomna!

Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson, Thomas Andersson, Anita Jülke-Drufhagel, Susanne Almgren, Per Dahlström

Inbjudan mejlas till alla högskolemedlemmarHör av dig om du inte fått det!08-554 30220 kontakt@antroposofi.nu


Performance – Goetheanum

9-10 november
Järna

Bildsektionen bjuder in till konstseminarium 9. och 10. november med performancekonstnären Kjetil Skøien och konstnären och waldorfpedagogen Odd Lindbråten från Norge. Seminariet vill ta upp frågan om den goetheanistiska konstimpulsens aktualitet i dag och belysa sammanhanget mellan andlighet och konst.


Plats: Kulturhuset och Vita Huset i Ytterjärna. Kostnad för performance är kr. 100 och hela seminariet kr. 200.

Ladda ner inbjudan här >


Högtidligt månadsfirande

10 november

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Jagets spår i världen

Programblad

26-27 oktober
Järna

 

Jagets spår i världen:

Biodynamisk odling i öknen (Sekem) och i norra Indien (Darjeeling Organic Tea Estates), samt Goetheanum Association.

Kulturhuset i Ytterjärna, 26 – 27 oktober 2018
Kortkonferens nr 6 (av 6)

Ladda ner inbjudan och program här >

Ladda ner program för alla sex kortkonferenser här >

Detta är den sjätte och sista av våra kortkonferenser om jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Vi har sedan sett hur jaget utvecklas vid mötet med naturrikena, från fysikens kvantvärld över till det levande. Vi har frågat oss hur det är i den värld jaget självt kommer från? Vi vill nu denna sista gång se på hur vi människor inte bara förstör jorden, men också med jagets krafter bygger upp något fräscht och mänskligt just från denna jagvärld.

Det nya kommer när vi inte bara reagerar på krafter i det förgångna, men genom utvecklad iakttagelse får syn på sammanhang som vi fritt väljer att intressera oss för. För att citera Rudolf Steiner:

”Jeg ber er att noga skilja på de upplevelser man har ut ur fakta, och de man har ut ur relationer mellan fakta. Livet kan verkligen delas in i två delar, som utan gräns löper in i varandra; nämligen i upplevelser, som är strängt betingade genom tidigare orsaker, genom karma, och upplevelser som inte är betingade av karma, som som dyker upp i vårt synfält som något nytt.”

(Evolution, involution og skabelse ud af intet, Forlaget Jupiter, Odense 1986, side 11)


Kan vi se på ett initiativ om det växer fram ur blott och bart ett profittänkande, eller om det har framtidskrafter, något vitalt och nytt i sig? Vi tittar särskilt på tre spännande initiativ, där järnabon Rembert Biemond är starkt involverad.

 

Samtidigt ser vi närmare på hur antroposofiskt inpirererade verksamheter finner en samarbetsform som spänner utöver alla existerande branchorganisationer. Avslutningsvis ser vi på frågan om finansiering av antroposofisk kulturell aktivitet inom och utom antroposofiska sällskapet.

 

Fredagen 26 oktober

19.00 – 21.00 Jagets spår i världen (Daniel Håkanson), Sekem och Darjeeling Tea Estates (Rembert Biemond)

 

Lördagen 27 oktober

10.00 Goetheanum Association – vad är tankarna bakom detta? (Rembert Biemond)

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Kerstin Nilsson)

14.00 Hur utvecklar vi en hållbar ekonomi för antroposofisk utveckling? (Erland Kornfeld)

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal.


Praktiska upplysningar:
Mötet är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset.
Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

 

Hjärtligt välkomna!

För styrelsen
Daniel Håkanson

 

Läs mer: Ladda ner inbjudan och program här >

 

Rembert Biemond
Läs intervjun med Rembert i nr 2, 2018, av medlemstidningen här >

 

 


Höstmöte

20 oktober
Järna

Höstmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kl 13.00–16.00, i Kulturhuset i Ytterjärna

Se kallelse i Forum Antroposofi nr 3, 2018.


Högtidligt månadsfirande

6 oktober

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas

Nicanor Perlas
Bok: Humanity's Last Stand

Tid: Fredag 5/10, kl 19.30

Plats: Kulturhuset i Ytterjärna

Inträde: Fritt. (Fria bidrag till YIP)

Språk: Engelska utan översättning


 

Nu på fredag ges en unik möjlighet att höra Nicanor Perlas.

Hans senaste bok handlar om artificiell intelligens och de utmaningar som den ger:

 

HUMANITY'S LAST STAND? The Challenge of Artificial Intelligence and What We Can Do About It. 


Although still in its earliest stages, artificial intelligence (AI) is radically transforming all aspects of society. With the immanent emergence of Artificial Super Intelligence (ASI) and the illusory temptations of ‘transhumanism’, mankind stands at a crossroads. In Humanity’s Last Stand, Perlas will speak about the importance of why we need to take immediate steps to ensure that digitized technology is aligned to human values and priorities. Otherwise, ASI will kill the essence of our humanity. Further, if we do not master it now, ASI will transform man- kind into its own image. Ultimately, it will destroy the human race. This is humanity’s last stand, and failure is not an option.


NICANOR PERLAS  is an adviser, global activist, writer and speaker on artificial intelligence, globalization and spiritualized science. He has advised UN agencies, the Office of the President and Congress as well as cities and towns undertaking large-scale social threefolding projects. He has headed global and national civil society networks that were responsible for stopping 12 nuclear power plants, banning 32 pesticide formulations and bringing about mainstream sustainable development, including organic farming in the Philippines. Perlas is a member of the Senate Task Force on Artificial Intelligence. For the global impact of his work, he has received the Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prize), the Outstanding Filipino Award and UNEP’S Global 500 Award. He is the author of Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power, Threefolding.

Läs mer om Nicanor på: yip.se,   rightlivelihoodaward.org,  Nicanors senaste bok: Humanity's Last Stand


Välkommen!

Arr:

Antroposofiska Sällskapet, antroposofi.nu

YIP, The International Youth Initiative Program, yip.se


Resa i Rudolf Steiners fotspår

Inbjudan till ”Resa i Rudolf Steiners fotspår”
5:e resan 2018

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.
Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.
Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på.

Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.

Resan äger rum från söndag 30 september till söndag den 7 oktober 2018
Söndag 30/9 Flyg till Wien. Välkomstmiddag. Introduktion, studier.
Måndag 1/10 Rudolf Steiner som barn och ungdom 1861-1879. Tågutflykt till olika orter söder om Wien.
Tisdag 2/10 Rudolf Steiner i Wien. 1879-1890 Stadsvandring-rundtur. Konsert
Onsdag 3/10 Tåg till Weimar
Torsdag 4/10 Rudolf Steiner i Weimar. 1890-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m
Fredag 5/10 Weimar/ Tåg till Berlin
Lördag 6/10 Rudolf Steiner i Berlin 1897-1923. Besök på platser med anknytning till Rudolf Steiners tid i Berlin Avslutningsmiddag och Konsert
Söndag 7/10 Berlin/ Hemresa med flygAllt detta ingår i kostnaderna för resan: biografistudium, flyg (från Stockholm), tåg, hotell ***(dubbelrum), frukost, tunnelbana, konserter, museer och guider, välkomstmiddag i Wien och avslutningsmiddag i Berlin: 13.300 kr.
Enkelrumstillägg: 1.800 kr
Kostnad för lunch och resterande middagar samt avbeställningsförsäkring tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.
Göran Nilo Lennart Nilo

Intresseanmälan senast 28/2 2018 till kontaktperson:
Lennart Nilo: lennartnilo(at)gmail.com, 0706285576
Ladda ner
programbladet här >

 


Observatörens roll i sin egen jagvärld

Michaela Glöckler

28-29 september
Järna

Michaela Glöcker besöker oss i Mikaelitid och ger ett bidrag i serien av våra kortkonferenser till temat:

Observatörens roll i sin egen jagvärld:
Jagets utvecklingsstadier i spänningsfältet mellan individualism och social kompetens

Kulturhuset i Ytterjärna, 28 – 29 september 2018
Språk: Engelska
Kortkonferens nr 5 (av 6)

Ladda ner inbjudan och program här >

Detta är den femte av våra sex kortkonferenser, där vi på olika sätt arbetat med en förståelse av jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Därefter har vi sett på vad det levande i naturen lär oss om att inte glömma bort att betraktaren är en del av just det fenomen han iakttar. Vi har sedan behandlat evolutionen, det fysiska uttrycket för människans utveckling på jorden, som visar att livets mest tydliga kännemärke är idel inneboende avsikter och strävan mot autonomi. Vi har sedan sett på vad den lilla kvantvärlden gör observatören uppmärksam på vad gäller skapelsens komplexitet.

Denna konferens går vidare med kraven som ställs på iakttagaren i sin egen jagvärld, en värld som naturligvis står oss mycket nära, och som samtidigt på många sätt är annorlunda än den värld vi hittills bekantat oss med. Michaela Glöckler, den tidigare ledaren för den medicinska sektionen vid Goetheanum kommer att vara huvudtalare vid denna konferens.

Vi börjar på fredag kväll med att skärskåda jagets utveckling mellan själviakttagelse, individualitet och social kompetens. På lördagen fortsätter vi med frågan hur vi kan leva i en kultur som inte erkänner jagets (subjektets) realitet? Vidare tar vi upp frågan om vad intelligens egentligen är. Steiner har talat om intelligens som förmågan att se relationer och konstellationer. Hur kan vi förstå detta spännande yttrande?

Läs mer: Ladda ner inbjudan och program här >

 --- 

 

Michaela Glöckler

Läkare, författare och föreläsare. Var länge ledare för medicinska sektionen vid Goetheanum.

Läs mer på:
Facebook     
Wikipedia

Se en inspelad föreläsning vid Kolisko konferensen på Hawai, i februari 2018 här:
isko Conference presentation on Truth, Beauty & Goodness""Dr. Michaela Glöckler's 2018 Hawai'i International Health & Education Kol


Högtidligt månadsfirande

8 september

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Högtidligt månadsfirande

11 augusti

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).

Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >

Fritt initiativ inom Antroposofiska Sällskapet

 

 


Sommarverkstad i Fria Högskolan

14-15 juli

Järna


Undertecknade bjuder in alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte. Temat är både ett gemensamt arbete med 3:e och 4:e klasstimmarna, eurytmi, meditationsövningar, fria samtal och ett bearbetande av innehållet i klasstimmarna. Här finns möjlighet att samtala om personliga frågor och erfarenheter på ett anspråkslöst sätt.

Vi har bokat stora konferensrummet i Kulturhuset i Järna och detta är en fortsättning på förra årets arbete.

Ingen kursavgift, men var och en står själv för mat och logi. Du får rabatterat pris på Hotell Kulturhuset om du uppger deltagande i sommarverkstaden.

Vi önskar anmälan till Antroposofiska Sällskapets kansli kontakt(at)antroposofi.nu senast den 6 juli.
Glöm inte att ta med det blå kortet!

Program:

Lördag förmiddag 9-12
Inledning, eurytmi, 3:e Klasstimmen


Lördag eftermiddag 14-17
Eurytmi, gemensam meditationsövning, Högskolesamtal

Lördag kväll 18-21
Utflykt till källan vid Tullgarn.

Söndag förmiddag 9-12
Eurytmi, 4:e Klasstimmen och gemensam meditationsövning

Söndag eftermiddag 14-17
Högskolesamtal och samtal till teman. Vi avslutar senast kl 17.


Varmt välkomna!
Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson, Thomas Andersson


Inbjudan mejlas och postas till alla medlemmar i Fria Högskolan för antroposofi.

Har du inte fått den tom 10/6, så kontakta oss på kontakt(at)antroposofi.nu


Mysteriedrama

24-29 juni 2018
Järna

Förvandlingskrafter
I Rudolf Steiners Mysteriedramer

Invigningens port och
Själens prövning

Rudolf Steiners två första mysteriedramer visas i sin helhet. Välkommen!


Biljetter bokas på

08 554 302 00

08 554 302 01


 

Biljetter kan även köpas i Kulturhusets reception fram till 30 min innan föreställning.

Hämta programmet här >


Observatörens roll i det fysiska, ut ur erfarenheter från kvantfysiken

18-19 maj 2018
Järna
Kortkonferens nr 4 (av 6).

 

Med Johannes Kühl, ledare för den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum.

Ladda ner programbladet här > 

 


Högtidligt månadsfirande

12 maj

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Tregrening och lokalt arbete för globalt hållbar utveckling

5 maj
Järna

Kulturcentrum Järna 5 maj kl 10 .00-12-30
Ett nytt seminarium om Tregreningen och vår tids utmaningar. Vi samtalar om hur tregreningsidéerna kan inspirera lokalt arbete både i fråga om vad man gör och hur man gör det. Vi tar också upp konkreta exempel på verksamheter som inspirerats av trgrening eller andra närstående värderingar och tankegångar. Frågeställningar vi tar upp är: Hur skapar man fungerande lokal arbetsgemenskap; Finasiering av lokal hållbar verksamhet; Ekobyar, ett alternativ för fungerande lokalsamhällen; Socialt och ekologiskt ansvarstagande och entreprenörskap. Medverkande bl.a. från Medarbetarförbundet,  Arbetgivaralliansens sektion TRIA (Tregrening i Arbetslivet, f.d. Huvudmannaförbundet) Ekobanken, Omställningsrörelsen och lokala utbildningar.
Ladda ner: Globala utmaningar II,   Idéutkast till tregreningsprogram 2018-19

De som vill, kan och är medlemmar i Trialog Tankesmedja är välkomna är välkomna till Trialogs årsmöte som hålls i samma lokal  13.00-ca 14.00.

I pausen mellan seminariet och årsmötet tänkte vi bjuda på en enkel måltid med soppa och smörgås. Vi är tacksam om du anmäler att du vill delta i måltiden till par(at)granstedt.com

 


Konstskapande ur dialog med tingen

17 april
Järna

Pehr Sällström: Konstskapande ur dialog med tingen. Om Martin Bubers konstsyn.


Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 

 

 


Årsmöte

14 april
Järna

Årsmöte i Antroposofiska Sällskapet
Kallelsen postas med medlemstidningen Forum Antroposofi nr 1-2018.

 


Högtidligt månadsfirande

14 april

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Vägar in i det abstrakta måleriet

20 mars
Järna

Ulf Wagner: Vägar in i det abstrakta måleriet.


Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 

 


Högtidligt månadsfirande

10 mars

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Evolutionen och tidens gåta

23-24 februari 2018
Järna
Kortkonferens nr 3 (av 6).

Ladda ner programbladet här >

Vi har nu kommit fram till den tredje av våra sex kortkonferenser, där vi på olika sätt arbetar med en förståelse av jagets utveckling och uppgifter. Vi började med de två språken vi måste lära oss, naturvetenskapens och Mikaels språk. Därefter har vi sett på vad det levande i naturen lär oss om att inte glömma betraktarens roll för varje fenomen vi iakttar. Vi kommer nu till det fysiska uttrycket för människans utveckling på jorden. 18 – 19 maj går vi sedan vidare med observatörens roll i det fysiska, ut ur erfarenheter från kvantfysiken, med Johannes Kühl, ledare för den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum.

I ett föredrag den 4.11.1910 beskriver Rudolf Steiner hur vårt medvetande konstitueras av det han kallar ”tidens dobbelström” – en eterisk ström från det förflutna mot framtiden, och en astral ström från framtiden mot det förgångna. Samtidigt skisserar han också två impulser, som så att säga verkar in lodrätt på denna tidens dubbelström: Nedifrån (från den fysiska världen) sinnesintrycken och ovanifrån (från det andliga) jagets impuls. Tilsammans får vi bilden av ett tidskors, och kan nu se hur vårt medvetande – sett ur detta perspektiv – formas av fyra impulser, relaterat til tidens fyra aspekter: Förflutet, framtid, nutid, och det eviga eller tidlösa.

Det skulle gå över 100 år före någon såg en relevans mellan denna tematik og evolutionen. Men 2012 utgav Christoph Hueck – nu professor i biologi – boken Evolution im Dobbelstrom der Zeit, där han visar hur också evolutionen konstitueras utifrån fyra impulser, som verkar från det förflutna och framtiden, från den aktuella nutiden, och från det tidlösa. Genom att ta utgångspunkten i tidskorset kan man teckna en mer helhetlig bild av evolutionens källor. I detta ljus måste den evolutionslära Charles Darwin gav upphov till uppfattas som ofullständig, snarare än som felaktig, genom att Darwin bara hade blick för två av tidens fyra aspekter.

Biologen og filosofen Trond Skaftnesmo utgav i 2017 boken Evolusjonens kilder, där han behandlar denna tematik, genom att han följer de spår Steiner og Hueck (och många med dem) har gått. När vi behandlar evolutionens gåtor utifrån detta perspektiv, kan vi inse hur motsatta processer – som spesialisering (att anpassa sig till miljön) och autonomi (att frigöra sig från miljön) – båda hör med till bilden. Vi ser också hur neoteni eller fetalisering (att bevara barnsliga drag) och utvecklingen av den trefaldiga organismen fogar sig in i helhetsbilden.

I två föredrag kommmer Trond Skaftnesmo att skissera denna tematik och visa på hur en ny helhetsbild av evolutionen kan utvecklas utifrån tidskorsets perspektiv.


Fredagen 23 februari

19.00 – 21.00 Kort introduktion till programserien (Daniel Håkanson), därefter: Evolutionen och tidens gåta. (Trond Skaftnesmo)

 

Lördagen 24 februari

10.00 Evolutionen och tidens gåta, forts. (Trond Skaftnesmo) Inledning och samtal till temat

12.00 Paus

13.30 Eurytmi (Regula Nilo)

14.00 Inledningar och samtal till temat

15.00 Kaffepaus

15.30 Avslutande samtal

17.00 Mötet avslutas

Medvetandet och tidens fyra aspekter

Praktiska upplysningar:

Mötet inkl kaffe är fritt för medlemmar. Övriga 200 kr. Lunchmöjlighet finns i Kulturhuset och i Matbygge.

Övernattning kan ordnas genom Kulturhuset.

 

Hjärtligt välkomna!

 


Att öva färgförnimmelsen

20 februari
Järna

Bo Werner Eriksson: Att öva färgförnimmelsen. Förberedelse för arbetet med Rudolf Steiners naturstämningar.

 

Lokal: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00.
Arr: Bildsektionen - Fria Högskolan för Antroposofi

 


Högtidligt månadsfirande

10 februari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.

Månadsbetraktelsen utgår från månaden, djurkretsen. Vi ger också rapport eller betraktelse av sektionerna i den fria högskolan för antroposofi/andevetenskap, med dess elva sektioner för olika livsområden, som har sitt centrum i Goetheanum.

Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.

Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.


Hjärtligt välkommen!

Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte

1 februari

Järna


Nästa tillfälle för medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte är torsdagen den
1/2 kl 18.30-20.30 i Vidarsalen på Vidarkliniken.


SWLM 2018

Svenskt Waldorflärarmöte
25-26 januari 2018
Kulturhuset och Örjanskolan i Ytterjärna

Ladda ner:
Broschyr, affisch,
anmälan & seminarielista här >


Högtidligt månadsfirande

13 januari

Järna

Kl 18-22 i Kulturhuset i Ytterjärna

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.
Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.
Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.

Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


VINTERMÖTE

Leonardo da Vinci: Nattvarden. Från Wikipedia.

6 Januari
Stockholm

Antroposofiska Sällskapets Vintermöte

Tema: Samverkan
Leonardo da Vincis bild Nattvarden.

10-15 på Waldorflärarhögskolan, Bromma.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Vi vill hälsa er varmt välkomna till vintermötet som äger rum i waldorflärarhögskolans lokaler i Bromma (huset snett mittemot stora parkeringen).
Vintermötets gest är samverkan. Vi kommer att ställa Leonardo da Vinci's bild av nattvarden i centrum för betraktelser ur olika perspektiv. Medverkande är Mats Wilzén (Pedagogiska sektionen), Felix Nieriker (Kristensamfundet), Ulrike von Schoultz (Lantbrukssektionen) och Anne Ingeborg (Medicinska sektionen). Det blir även tid för samtal i små grupper om våra intryck och tankar.

Det kommer att finnas smörgåsar, kaffe och te. (till självkostnadspris)

Vi ser fram emot att tillsammans inleda året med ett festligt och stämningsfullt möte inom antroposofiska sällskapet.

För styrelsen
Elisabeth, Janne och Regula 


Norden

Arrangemang från våra nordiska grannländer.