Kalender

Här annonseras arrangemang både för medlemmar och intresserade.

Lokalavdelningar med eget program
Norrköping  |  Stockholm

Medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte

29 augusti

Järna


Nästa tillfälle för medicinsk/läkepedagogiskt sektionsmöte är den 29/8 kl 18.30-20.30 i Vidarsalen på Vidarkliniken.


Sommarverkstad i Fria Högskolan

10-12 juli
Järna

Inbjudan till alla medlemmar i Fria Högskolan för Antroposofi till arbetsmöte.
Inbjudan mejlas ut till alla högskolemedlemmar i början av juni.

Varmt välkomna
Erland Kornfeld, Mats-Ola Ohlsson och Thomas Andersson

 


Antroposofi - Ett väsen på sin väg

25 juni - 30 juni 2017
Järna

Mysteriedrama av Rudolf Steiner

Antroposofi – Ett väsen på sin väg

Under åren 1910 till 1913 skrev Rudolf Steiner fyra mysterie­­ dramer. Eurytmi som en ny rörelsekonst integreras i dramer­na samtidigt med den antroposofiska skolningsvägen. Som tidsenlig invigningsväg väver den sig som en röd tråd genom händelseförloppet.

Dramerna spelas på många platser i världen, dom väcks till liv i olika språk, olika kulturer och med helt olika förutsätt­ ningar. Gemensamt är att dom spelas inom sammanhang där det finns intresse för andliga frågor.

Visheten och kunskapen om människan utvidgas i antropo­sofin utöver den materialistiska världsbilden till att inbegripa allt levande samt det själsliga och andliga i tillvaron.

Alla fackområden inom naturvetenskapen kräver studium, kompetensutveckling och vidare forskning. Så kräver även andligt kunskapande studium, kompetensutveckling och vidare forskning.

Inom den andliga forskningen öppnar inte intellektet utan själens moraliska utveckling vägen för högre vetande.

Läs vidare i broschyren:

Ladda ner broschyren här >

 


Högtidligt månadsfirande

10 juni
Järna

För sjätte gången så bereds konferensrummet i Kulturhuset Ytterjärna för alla de som vill förbinda sig med tidsandan och fira högtid. Utur djurkretsens rytmer fira visdom och gemenskap. Vi närmar oss denna högtid tvillingarna och kommer även belysa sektionen för näring och lantbruk, som har sitt centrum vid den Fria högskolan i Geotheanum, men även är mycket aktiv i Järna med omnejd.
Då jag själv är yrkesverksam inom detta område så vill jag dela med mig i ett anförande om "antroposofia och husmödraväsendet". Jag märker att detta ligger i tiden, dels genom att mysteriedramernas uppförande närmar sig med temat "Antroposofin på sin väg". Och även översättningen och utgivningen av Michael Debus "Maria Sofia".

Vi möts kl 18 i en enkel måltid (ingen uppvärmd eller kladdig mat. Det finns ingen tillgång till kök, så medtag även eget porslin).
Förslagsvis snittar, piroger, bröd el chips etc. Och nåt att dricka.
Utöver månadsbetraktelsen (som vi gör tillsammans i krets) så har vi avslutningsvis en öppen scen där den som vill gärna får läsa en dikt, sjunga en sång mm.
Det är "drop in" under kvällen, man kommer och går som man vill. Det finns bussar från Järna som passar ganska bra, även med Pendeltåget. Annars är ju samåkning förträffligt. Frivilligt inträde går till Antroposofiska sällskapet.

Hjärtligt välkommen!
Värdskap/samordnare: Markus Tibbling

Läs mer om månadsfirandet här >


Konstnärligt skapande som kraft för personlighetsutvecklings och läkande

13 maj
Järna

Varmt välkomna till nästa filosofiseminarium!

Konstnärligt skapande som kraft för personlighetsutvecklings och läkande

Lördagen 13 maj kl. 10-13, Kulturcentrum Järna (Vita Huset)
i samarbete med Antroposofiska Sällskapet


Vi arbetar med hur konstnärligt skapande kan verka i pedagogiska, terapeutiska och läkande processer. Vilka idéer och erfarenheter ligger bakom utvecklingen av bland annat konstterapi och läkeeurytmi.

Vi börjar med ett inledningsföredrag om antroposofins syn på konsten som en utvecklande och helande kraft med Ulrike v. Schoultz följt av tre små workshops med konstterapi med Sofia G Capkova,, läkeeurytmi med Marcus Keller och musik med Marcus Sontheimer. Därefter avrundar vi med ett gemensamt samtal.

Tacksamt om ni föranmäler att ni kommer till par(at)trialogtankesmedja.se !


Om du inte hunnit gå på alla seminarierna kan du hitta föredragen inspelade på Trialogs hemsida och på Facebook (Trialog Diskussion).

 

 


Retreat: TACKSAMHET OCH VÖRDNAD

13 maj
Järna

Tacksamhet och vördnad

Tacksamheten stärker närvaron i nuet och vidgar blicken för livet.

 

Vördnaden är en väg till det väsentliga i livet.

 

kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.
Det krävs inga förkunskaper eller speciella kläder.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer
Anmälan och info kontakt(at)antroposofi.nu tel 08-554 302 20
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet

 


Högtidligt månadsfirande

13 maj
Järna

Läs mer om månadsfirandet här >


What is essential for the development of teamwork and co-operation in anthroposophical Communities?

4 maj
Järna

Föredrag med Friedrich Glasl

Torsdag 4 maj, 19.00 Vidarsalen, Vidarkliniken
Föredraget hålls på engelska utan översättning

Välkomna till ett föredrag av Friedrich Glasl från Österrike.
Han har lång erfarenhet inom organisationsutveckling och har arbetat med stora företag och i internationella konfliktzoner.
Han har haft en avgörande roll i förändringsarbetet som genomförts inom ledningen för Goetheanum.

Inträde: Fria bidrag!

 


Informationsmöte om Fria Högskolan för Antroposofi

2 maj
Järna

Hjärtligt välkommen till ett inspirerande möte med företrädare för Fria Högskolan!
För medlemmar i Antroposofiska Sällskapet och andra intresserade
kl 19-21 i Kulturhuset i Ytterjärna

 


Välkommen till öppen repetition med Paul Klarskov

Järna
29 april

Lördag den 29 april

Kl. 16.00: Öppen repetition

Tillsammans med Paul Klarskov från Danmark övar dramagruppen på bild ett och tre ur INVIGNINGENS PORT av Rudolf Steiner.
Fria bidrag.

Kl. 19.00. föredrag: Om ”FÖRVANDLINGSMOTIV I INVIGNINGENS PORT ”
Inträde 150 kr


Paul Klarskov är verksam i Danmark men har många år som skådespelare i Dornach bakom sig.

Kvällsmat kan köpas på Järna café

 


Resa i Rudolf Steiners fotspår

Sista anmälan 28 april

Järna


Inbjudan till

”Resa i Rudolf Steiners fotspår”

4:e resan 2017

Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet.

Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900.

Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på.

Två konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.


Resan äger rum från söndag 1 oktober till söndag den 8 oktober 2017.

Söndag 1/10 Flyg till Wien.

Måndag 2/10 Rudolf Steiner som barn och ungdom 1862-1879. Tågutflykt till olika orter söder om Wien.

Tisdag 3/10 Rudolf Steiner i Wien. 1879-1890 Stadsvandring-rundtur. Konsert

Onsdag 4/10 Tåg till Weimar

Torsdag 5/10 Rudolf Steiner i Weimar. 1890-1897 Stadsvandring, Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m.m

Fredag 6/10 Weimar/ Tåg till Berlin

Lördag 7/10 Rudolf Steiner i Berlin 1897-1923. Konsert

Söndag 8/10 Berlin/ Hemresa med flyg


Kostnad för resan: Flyg, tåg, hotell, tunnelbana, konserter, museer och guider 13.200 kr.

Enkelrumstillägg 1.700 kr

Kostnad för lunch och middag tillkommer.

 

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan.

Göran Nilo      Lennart Nilo


Det finns platser kvar!
 Intresseanmälan senast 28/4
till kontaktperson:

Lennart Nilo. mejl: lennartnilo(at)gmail.com
tel 0706285576

 


Att måla en altartavla i vår tid

25 april
Järna

 

Bjarne Edberg och Marius Wahl Gran: Att måla en altartavla i vår tid.
Samtal om altartavlan i Kristensamfundet.


Plats: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00
Arr: Bildsektionen, Fria Högskolan för Antroposofi

 


Högtidligt månadsfirande

8 april
Järna
Läs mer om månadsfirandet här >


Konst och kunskapande

8 april
Järna


Temadag om Rudolf Steiners liv


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

i Antroposofiska sällskapet
1 april 2017

Järna, Kulturhuset, kl 10-16.

Härmed kallas sällskapets medlemmar till årsmöte lördagen den
1 april 2017, kl. 10.00-16.00.


Se hela kallelsen i Forum Antroposofi nr 1, 2017, på sida nr 30.

Varmt välkommen!
Styrelsen

 


Retreat: VÄGEN TILL MIG SJÄLV

1 april
Järna

Vägen till mig själv

Att stanna upp och se den inre verkligheten.

Att möta den jag i verkligheten är, steg för steg.

kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.
Det krävs inga förkunskaper eller speciella kläder.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer
Anmälan och info kontakt(at)antroposofi.nu tel 08-554 302 20
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet

 


Om konsten att misslyckas och vistas inom det ogripbara

21 mars
Järna

 

Berit Frøseth: Yesayahu Ben-Aharon och ”händelsen” i konsten. Om konsten att misslyckas och vistas inom det ogripbara.


Plats: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00
Arr: Bildsektionen, Fria Högskolan för Antroposofi

 


Högtidligt månadsfirande

11 mars
Järna
Läs mer om månadsfirandet här >


Att utforska bild och form

Järna
11 mars

Hämta dokumentet här >


”Möte med konsten”

21 februari
Järna

Synnöve Meréus: ”Möte med konsten” - En betraktelse av konsten som vägvisare i biografin. Inledning till samtal.


Plats: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00
Arr: Bildsektionen, Fria Högskolan för Antroposofi

 


Retreat: INRE RO – INRE KRAFT

18 februari
Järna

Inre ro – inre kraft
Att gå in i det inre rummet.
Att hitta lugnet som samtidigt är en kraft.

kl 10 00 – 18 00 på Kulturhuset i Ytterjärna.
Det krävs inga förkunskaper eller speciella kläder.
Kursledare Anna Hallström
Kursavgift 950:- Kostnad för lunch och fika tillkommer
Anmälan och info kontakt(at)antroposofi.nu tel 08-554 302 20
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet

 


Högtidligt månadsfirande

11 februari
Järna
Läs mer om månadsfirandet här >


Upplevelser av färg

24 januari
Järna

Bengt Ahlin: Upplevelser av färg i rum i förhållande till konst och undervisning.

Plats: Prisma arkitektkontor i Järna kl. 19.00
Arr: Bildsektionen, Fria Högskolan för Antroposofi

 


Vintermöte

7 januari
Stockholm

 

Välkomna till Antroposofiska sällskapets vintermöte

7 januari 10.00 – 16.00
Waldorflärarhögskolan, Marklandsbacken 11, Bromma


”JAGET I VÅR TID”

Dagen ägnas åt det temat, hur vårt jag utmanas på så mångfaldigt sätt idag och samtidigt har en möjlighet att växa, i och med att det griper sig an uppgifterna. Dessutom kommer deltagare i Mikaelivärldsmötet i Goetheanum att dela med sig av sina reflektioner.

Klass 7-8 från Idunskolan förbereder lunch som kommer att finnas till försäljning.

Anmäl ert deltagande så vi kan beräkna fika och lunch!

Fritt inträde
För den som vill fritt bidrag

Varmt välkomna!

Styrelsen i Antroposofiska sällskapet


Anmäl dig här >
Välj ett alternativ:

  1. Möte ej lunch, inkl fika (fritt inträde)
  2. Möte & lunch, inkl fika (fritt inträde) (lunch 70kr som betalas på plats, helst jämna pengar el Swish. Kort om det måste...)

Dela inbjudan på Facebook här >

 

 

 


Norden

Arrangemang från våra nordiska grannländer.