Antroposofiska sällskapet i Stockholm

 

Föreningen Stockholmskretsen är en ekonomiskt fristående förening inom Antroposofiska sällskapet i Sverige. Stockholmskretsens uppgift formuleras i stadgarna: att ”initiera, bedriva, samordna och understödja ideell antroposofisk verksamhet i Stockholm med omnejd”. Detta sker bl a genom våra olika verksamheter i lokalen på Hagagatan 14. Här finns ett bibliotek med antroposofisk litteratur och viss försäljning och hålls föreläsningar, konstnärliga arrangemang kursverksamhet och studiegrupper.

Som medlem i Antroposofiska sällskapet kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in årsavgiften 300 kr på vårt bankgirokonto: 474-3167 - ange ”medlemsbidrag”, ditt namn och vilket år det gäller.

Är du inte medlem i Antroposofiska sällskapet så kan du ändå stödja oss genom att sätta in en valfri summa på samma konto, ange ”gåva”. Vår verksamhet kan endast till en del bäras av medlemsbidragen och förutsätter till stor del frivilliga gåvor.

 

AKTUELLT

Nytt
Här kan du läsa bibliotekets boklista i pdf-format. Ladda ner den HÄR>
För aktuellt program se foldern ”Stockholmskretsens program”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldorfpedagogiken 100 år

Claus-Peter Röh talar

på engelska utan översättning

"Waldorf-100 - Spiritual background and future impulses"


TORSDAG 10 OKTOBER kl 19.00


på Stockholmskretsens lokal

HAGAGATAN 14

T-bana/pendeltåg: Odenplan


Entré


Det var 1919 som den första waldorfskolan grundades för arbetarnas barn vid

fabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart, södra Tyskland.


Idag finns 1 150 sådana skolor och över 2 000 förskolor världen över.


Claus-Peter Röh är en av ledarna för Pedagogiska sektion vid Goetheanum, Schweiz.

Han har varit med att starta och bygga upp en waldorfskola i Flensburg, norra Tyskland


VARMT VÄLKOMMEN !

Antroposofiska sällskapet i Sverige och Stockholmskretsen