Antroposofiska sällskapet i Stockholm

 

Föreningen Stockholmskretsen är en ekonomiskt fristående förening inom Antroposofiska sällskapet i Sverige. Stockholmskretsens uppgift formuleras i stadgarna: att ”initiera, bedriva, samordna och understödja ideell antroposofisk verksamhet i Stockholm med omnejd”. Detta sker bl a genom våra olika verksamheter i lokalen på Hagagatan 14. Här finns ett bibliotek med antroposofisk litteratur och viss försäljning och hålls föreläsningar, konstnärliga arrangemang kursverksamhet och studiegrupper.

Som medlem i Antroposofiska sällskapet kan du också bli medlem i Stockholmskretsen genom att sätta in årsavgiften 300 kr på vårt bankgirokonto: 474-3167 - ange ”medlemsbidrag”, ditt namn och vilket år det gäller.

Är du inte medlem i Antroposofiska sällskapet så kan du ändå stödja oss genom att sätta in en valfri summa på samma konto, ange ”gåva”. Vår verksamhet kan endast till en del bäras av medlemsbidragen och förutsätter till stor del frivilliga gåvor.

 

Ti 2/4 2019, kl 19-21 Hagagatan 14, Stockholm:
Hur uppnår vi kreativ frihet, ekonomisk solidaritet och likvärdig behandling inom vård, skola och omsorg? Seminariet ingår i temat Tregreningen och vår tids utmaningar. (1)

 

AKTUELLT HÖSTEN 2018

 

KALENDARIUM - hösten 2018

"Att leda vårt arbete ut i omvärlden och in i framtiden"

Lokal: Hagagatan 14

 

Evenemang/föredrag kostar 100 kr; pens/stud: 80 kr

Endast kontant betalning!

 

Tisdag 18 september kl 19

Medlemsafton:

styrelsen i Antroposofiska sällskapet om sitt arbete

 

Söndag 30 september kl 18. OBS tid och veckodagen!

The Quest for Artificial Intelligence

Michaela Glöckler - hålls på engelska utan översättning

 

Tisdag 2 oktober kl 19

Medlemsafton: Stockholmskretsens framtid

 

Tisdag 16 oktober kl 19

Om det framtida samvetet

Bjarne Edberg

 

Söndag 21 oktober OBS tid och veckodagen!

kl 14-15.30 Antroposofiskt biståndsarbete och FNs globala mål
kl 16-17 Arbetsgrupp: att förverkliga FNs globala mål inom läkepedagogiken

Fabia Fogelqvist från Föreningen SOFIA

 

Tisdag 30 oktober kl 19

Tregreningsidéerna och vår tids utmaningar! Vi lever i en dramatisk brytningstid, samhällsdebatten står och stampar. Det är brist på idéer om hur vi skall möta framtiden. Rudolf Steiner såg problemen redan för hundra år sedan, och hans svar på den eviga frågan om frihet, jämlikhet och solidaritet blev ”var sak på sin plats”. Friheten hör hemma i det kreativa och kulturella, alla måste kunna tänka fritt och skapa fritt. Men ekonomin måste bygga på solidaritet – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Och till grund för alltsammans måste det ligga spelregler satta av en demokratisk rättsstat som har till uppgift att garantera alla människors lika värde och rättigheter.
Det här är ett sätt att tänka som verkar behövas akut just nu. Men vad kan det betyda konkret i förhållande till vår tids utmaningar? Trialog Tankesmedja genomför i samarbete med ett antal antroposofiskt inspirerade samhällsaktörer under 2018-19 ett arbete för att utforska om och hur tregreningsidéerna kan bidra till lösningar. Vi har seminarier, workshops, specialmöten, tankeutbyte inom facebookgruppen Trialog diskussion mm.
Läs mer på: www.trialogtankesmedja.se

 

 

Tisdag 13 november kl 19

Paradisets trädgårdar i Alhambra - hur antika, kristna, och muslimska impulser sammanflätas

Mats Wilzén

 

Tisdag 27 november kl 19

Studiet i människokunskap - en väg att stärka intresset för den växande människan

Bengt Aquilon

 

Tisdag 4 december kl 19

Inför julen - konstnärligt program

 

Fredag 21 december kl 19 OBS veckodagen!
Midvinterfirande

KONSTNÄRLIGA EVENEMANG

Hösten 2018

 

Söndag 16 september kl 18

Kreativ musikafton

 

Lördag 6 oktober kl 18
och

Lördag 20 oktober kl 18

Workshop i Werbecksång med Sinikka Mikkola

Vi övar tonande och lyssnande i vårt inre och omkring oss, in i djupare och högre skikt i vår tillvaro, finnande den i oss naturligt inneboende sångrösten.
Inga förkunskaper behövs.

Omkostnad: 150 kr/kväll eller 100 kr/kväll för pensionärer, medellösa och studerande

 

 

Söndag 11 november kl 18

Kreativ musikafton

 

Söndag 16 december kl 18

Julkonsert

KURSVERKSAMHETER

Luncheurytmi

Torsdagar kl 11.00-12.00

Start: 4 oktober

Stora salen, Hagagatan 14

Kostnad: 8 ggr för 1.000:-

Anmäl före 2 oktober till

Karin Nilsson Vinnars på 070-499 85 82

e-post: karin(at)vinnars.se

 

Friskvårdseurytmi - hygieniska övningar

Tid: kl 10.30 på ons- och torsdagar, 5 ggr

Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B

Kostnad: 860 kr

Kursledare: Lena Bergquist-Lind, dipl. läkeeurytmist

OBS! föranmälan till Lena 070-775 10 94 och även för startdatum o andra upplysningar

Möjlighet till enskild lektion finns.

 

Måla med växtfärger eller olja

Inga förkunskaper behövs. Individuell handledning.

Kurslokal: Martinskolans målningssal

Tid: varannan lördag kl 10-12, jämna veckor

Kostnad: 200 kr/gång plus materialkostnad
Anmälan till kursledaren: Bengt Aquilon, tel 08-771 38 33

MEDLEMSGRUPPER
Nya och tidigare deltagare är välkomna i alla grupper


Rudolf Steinergruppen

Gruppaftnar varannan tisdag kl. 18.30, ojämna veckor

Start: 11 september, Plats: Hagagatan 14

Information: Annika Stigdotter tel 08-660 93 13


Selma Lagerlöfgruppen

Gruppaftnar: onsdagar kl 16.45

Plats: Kristofferskolan, smedjan, Marklandsbacken vid Brommaplan

Upplysningar: Hilke Osika tel 08-551 505 93


Brommagruppen

Vi ses varannan fredag, jämna veckor, kl. 19.00

Plats: klass 6b på Kristofferskolan.

Upplysningar & startdatum: Nils Dunkars tel 08-25 87 06


Sofiagruppen

Gruppen är vilande
För upplysningar kontakta Paula Trebin tel: 08-25 60 39


 
STUDIEKRETSAR

Nya och tidigare deltagare är välkomna i alla studiekretsar


Vasastan

Frihetsfilosofins vänner gör nu uppehåll under hösten

För info: ring Sergeij Almstedt

tel 08-34 87 41 måndagar mellan kl 16-18


Södermalm

Vi träffas måndagar kl 19.00 på Brännkyrkagatan 49

Kontakt: Hugo Malm: 08-658 33 66 och Per Johansson: 070-148 56 65

STUDIEFORUM

Hagagatan 14


Fria forumet för RS studier

Måndagar kl 18.30

Omkostnad: 20 kr per gång

Hur får man ordning på skolningsvägen när den beskrivs så olika i Rudolf Steiners böcker och föredrag?

Självständigt och tillsammans kommer vi att söka upp och lära känna denna process. Här krävs en vilja till självstudium!

Alla är välkomna!

Varje fredag 18.00, om det inte är något annat evenemang, studerar vi Rudolf Steiners tidiga verk genom den nya volymen

GA 90a ”Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis”.

Är det annat evenemang ses vi kl.17.

För info: ring Sergeij Almstedt, tel 08-34 87 41 måndagar mellan kl 16-18