Antroposofiska Sällskapet är en förening för den som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofiLäs mer

Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk medicin och biodynamisk odling har blivit välkända begrepp, inspirerade av antroposofi. Läs mer

LOKALAVDELNINGAR

Stockholmskretsen

Antroposofiska Sällskapet i Stockholm. Information och program. Läs mer

Norrköpingsgruppen

Antroposofiska Sällskapet i Norrköping. Information och program. Läs mer

Inbjudan nordisk konferens i Goetheanum

Konferenstidning

Norden i Goetheanum
Goetheanum i Norden

30 juli - 2 augusti 2015

Läs mer i tidningen här intill >

Arne Klingborg 100 år 2015

Boken om hans liv och verk.

Nu kommer boken om
hans liv och verk

Nu kommer äntligen boken om Arne Klingborg. Där kan man läsa om hans liv, men framför allt om hans verk. Med texter av honom själv och av människor som mött och arbetat med honom belyses

teman som var viktiga för Arne och fortfarande är aktuella:

 

• Antroposofin som kulturimpuls i

världen

• Den ofullbordade funktionalismen

• Miljö som ger liv

• Trädgård till nöje och nytta

• Kunskap genom handen

• Konstnären Arne Klingborg

 

Dessa teman kommer också att uppmärksammas i form av seminarier, små utställningar etc. under jubileumsåret.

Boken, som får ca 3oo sidor blir rikt illustrerad. Den kommer ut i början på nästa år, men vill ni ge den i julklapp redan i år kan ni göra det genom ett presentkort till ett förmånspris på 15o:-.

Presentkortet kan beställas via mejl till par(at)trialogtankesmedja.se

eller per post till:

Trialog Tankesmedja

Pl 18oo, 153 91, Järna.

Förbeställningarna blir också ett välkommet bidrag till finansieringen av bokens tryckning. Betalning kan ske till Granstedt Kultur& Samhälle, plusgiro 442383-6. Ange ”Arneboken” och bekräfta gärna per mejl  till par(at)trialogtankesmedja.se

Initiativgruppen för Arne Klingborgs hundraårsjubileum.
Aurora Klingborg-Granstedt, Anders Kumlander, Mats-Ola Ohlsson, Dick Tibbling, Pär Granstedt

 

 

 

FORUM ANTROPOSOFI

Forum Antroposofi nr. 1, 2015


Nyhet,
nu börjar vi publicera Forum här på hemsidan!

Forum Antroposofi
Föreningens tidning med reportage, notiser, boktips och insändare med mera. Nästa nr kommer i juni. Läs mer om tidningen!

Provnummer
eller ny prenumeration

Vi bjuder dig på ett provnummer av medlemstidningen FORUM!
Gör din beställning

GOETHEANUM

Goetheanum 2015

Läs om 2015 i Goetheanum

Hämta programmet här:
www.goetheanum.org