Antroposofiska Sällskapet är en förening för den som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofiLäs mer

Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk medicin och biodynamisk odling har blivit välkända begrepp, inspirerade av antroposofi. Läs mer

LOKALAVDELNINGAR

Stockholmskretsen

Antroposofiska Sällskapet i Stockholm. Information och program. Läs mer

Norrköpingsgruppen

Antroposofiska Sällskapet i Norrköping. Information och program. Läs mer

Inbjudan nordisk konferens i Goetheanum

Konferenstidning

Norden i Goetheanum
Goetheanum i Norden

30 juli - 2 augusti 2015

Läs mer i tidningen här intill >

Arne Klingborg 100 år 2015

Boken om hans liv och verk.

Nu finns boken om
hans liv och verk

Nu finns äntligen en rikt illustrerad bok om Arne Klingborg. Där kan man läsa om hans liv, men framför allt om hans verk. Med texter av honom själv och av människor som mött och arbetat med honom belyses teman som var viktiga för Arne och fortfarande är aktuella:
•  Antroposofin som kulturimpuls i världen
•  Den ofullbordade funktionalismen
•  Miljö som ger liv
•  Trädgård till nöje och nytta
•  Kunskap genom handen
•  Konstnären Arne Klingborg

Dessa teman kommer också att uppmärksammas i form av seminarier, små utställningar etc. under jubileumsåret.
Boken kan beställas via mejl till par(at)trialogtankesmedja.se

eller per post till:

Trialog Tankesmedja
, Pl 18oo, 153 91, Järna.
Betalning (250:- plus ev porto) kan ske till Granstedt Kultur & Samhälle, plusgiro 442383-6. Ange ”Arneboken” och bekräfta gärna per mejl till par(at)trialogtankesmedja.se
Boken går också att köpa på Robygge.

Initiativgruppen för Arne Klingborgs hundraårsjubileum.
Aurora Klingborg-Granstedt, Anders Kumlander,
Mats-Ola Ohlsson, Dick Tibbling, Pär Granstedt. 

 

 

 

FORUM ANTROPOSOFI

Forum Antroposofi nr. 2, 2015


Nyhet,
nu börjar vi publicera Forum här på hemsidan!

Forum Antroposofi
Föreningens tidning med reportage, notiser, boktips och insändare med mera. Nästa nr kommer i juni. Läs mer om tidningen!

Provnummer
eller ny prenumeration

Vi bjuder dig på ett provnummer av medlemstidningen FORUM!
Gör din beställning

GOETHEANUM

Goetheanum 2015

Läs om 2015 i Goetheanum

Hämta programmet här:
www.goetheanum.org