Antroposofiska Sällskapet är en förening för den som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofiLäs mer

Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk medicin och biodynamisk odling har blivit välkända begrepp, inspirerade av antroposofi. Läs mer

LOKALAVDELNINGAR

Stockholmskretsen

Antroposofiska Sällskapet i Stockholm. Information och program. Läs mer

Norrköpingsgruppen

Antroposofiska Sällskapet i Norrköping. Information och program. Läs mer

FORUM ANTROPOSOFI

Forum Antroposofi nr. 1, 2016


Läs Forum Antroposofi digitalt
publiceras här på hemsidan!

Forum Antroposofi
Föreningens tidning med reportage, notiser, boktips och insändare med mera. Nästa nr kommer i juni. Läs mer om tidningen!

Provnummer
eller ny prenumeration

Vi bjuder dig på ett provnummer av medlemstidningen FORUM!
Gör din beställning

GOETHEANUM

Goetheanum jan - aug 2016

Goetheanums program jan - aug 2016

Hämta programmet här:
www.goetheanum.org